Rubriik: Majandustarkvara Rapid Palk

Majandustarkvara RAPID moodul Palk uudised

PALK 2024 aprill – juuni

Peamoodul PALK täiendused Isikute andmed > Lisa uus leping > Kui lisatakse uus leping töötamise liigiga "Töövõtu- või käsundusleping" ja Töövõtja töötuskindlustus /TK TV/" on märgitud kohustuslikuks maksuks, siis Rapid lisab automaatselt töötajale töötuskindlutusmaksu. Välja arvatud juhul kui töötaja on vanaduspensioni ealine või on märgitud linnukesega „Paindlik vanaduspension“ või töötaja ei ole eesti maksuresident. Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht 'Puhkused' > tulevikus algavad puhkused kuvatakse rohelise fondiga (varem punase fondiga). tööleht 'Kinnipidamised' > Lisa ... (Loe edasi...)

PALK 2024 jaanuar – märts

Peamoodul PALK täiendused 2024. aasta arvestuslik elatusmiinimum on 338,20 (aasta varem oli 303,40). Elatusmiinimumi määra kehtestab Statistikaamet. Rapid kasutab elatusmiinimumi määra töötasust kohtutäiturile kinnipidamiste arvutamiseks. Seaded > Muutuv häälestus > alates 29.01.24 on uus Elatusmiinimum 338,20 . Isikute andmed ühe isiku kaart ekraanile > tööleht "Leping" > alamtabel 'Püsitasud' - siia saab nüüd valida arvestusliike vastavalt töötamise liigile. Piirang on vajalik TSD-deklratsiooni sujuvamaks esitamiseks e-maksuametis. Kui töötamise liik on 'Tööleping' või 'Tähtajaline tööleping' või 'Avalik teenistus', siis saab valida neid ... (Loe edasi...)

PALGAMAKSUD JA MIINIMUMPALK 2024

Töötasust kinnipeetav tulumaks Tõuseb tulumaksuvabastuse summa vanaduspensioni eas olevale töötajale - 776 eurot. (2023. aastal oli 704 eurot.) Vanaduspensioniealise töötaja maksuvabastuse summa ei sõltu inimese sissetulekust. Esmalt kasutatab pensioniamet seda maksuvaba tulu pensioni väljamaksmisel. Kui vanaduspensioni eas oleva isiku pension on väiksem kui 776 eurot või ei saa ta veel pensioni väljamakseid, siis teeb töötaja avalduse tööandjale kasutamata maksuvabastuse rakendamiseks. Alus: 2024.aasta riigieelarve seadus §2 lg (11) Kui töötaja vanaduspensioni iga saabub aastal 2024, siis peab ... (Loe edasi...)

PALK 2023 juuli – november

Peamoodul PALK täiendused Töökäsud > Arvestused püsiandmetelt  UUS! Võimalus arvestada töötajale automaatselt lisatasu tema koostatud müügiarvetelt."Töötasu müügiarvetelt, isik arve päises". Näiteks sobib müügitöötajale või remonditöökojas meistrile automaatse tulemustasu arvestamiseks. Peale toimingu valimist koostatakse automaatselt töökäsk, kuhu lisatakse read moodulis RAPID FINANTS arvestuskuu kinnitatud müügiarvete alusel:  Töötaja = isik müügiarve päisest moodulis FINANTS; Arvestusliik = moodulis FINANTS müügiarvele lisatud artikli Grupp I kaardile salvestatud töötasu arvestusliik; Hind = moodulis FINANTS müügi tulem kinnitatud arvetel; Maht = moodulis PALK isiku püsiandmetest arvestusliigi ... (Loe edasi...)

Haigushüvitis alates 1.juulist 2023

Alates 1. juulist 2023 taastub haigushüvitise maksmisel koroona ajale eelnenud kord: tööandja maksab haigestumise 4. - 8. päeva eest, tervisekassa alates 9. päevast,  töötaja omavastutus on esimesed 3 päeva. Tööandja poolt makstava hüvitise määr on üldjuhul 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust, alus Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §122. Tööandja võib teha otsuse hüvitada rohkem, loe siin. Kuni 30. juuni (k.a.) väljastatud haiguslehtede alusel makstakse haigushüvitist veel erikorra alusel, 2.-5. haiguspäeva eest. Täpsemalt Tervisekassa kodulehel. Peale moodulis RAPID PALK ... (Loe edasi...)

PALK 2023 aprill, mai, juuni

Peamoodul PALK täiendused Töölt puudumine tunni kaupa, juhtkonna loal Kui tööandja fikseerib kuupalgalise töötaja töölt puudutud tunnid ja nende tundide eest tasu ei maksta, siis nüüd saate seda lihtsalt teha Rapidis. Arvestuste liigid > Lisa uus või ava olemasolev ekraanile > nimetuseks sisestage "Puudumine tunni kaupa, juhtkonna loal" ja valige puudumisliigiks Puudumine tundides [12]. Enne palgapäeva või jooksvalt lisage töökäsule kuupalgalise töötaja töölt puudutud tunnid:Töökäsud > Lisa uus - dokumendi reale valige töötaja, arvestusliik "Puudumine tunni kaupa..", sisestage ... (Loe edasi...)

PALK 2023 jaanuar – märts

Peamoodul PALK täiendused Nüüd on võimalus automaatselt koostada erisoodustuse maksude raamatupidamiskanded. SeadistamineSeaded > Erisoodustus ja Dividendid - sisestage erisoodustuse maksude arvestamise linnuke ja raamatupidamiskannete  kontod: ettevõtte erijuhtude tulumaksu kohustus ja kulukonto, sotsiaalmaksu kohustus ja kulukonto, vajadusel ka kulukohad. Palgaaruanded > TSD koostamine > Lisa 4 Erisoodustused - siia arvutatakse või sisestatakse summad samamoodi kui varem. Tööleht TSD > Koosta maksude maksekorraldus > Kui on seadistatud erijuhtude tulumaksu kohustuse konto, siis lisatakse see maksekorraldusele erijuhtude tulumaksu summa reale. Kanded päevaraamatusse > Koosta ... (Loe edasi...)

PALGAMAKSUD JA MIINIMUMPALK 2023

Töötasust kinnipeetav tulumaks Tulumaksuvabastuse maksimaalne võimalik summa on uuel aastal 654 eurot (varem 500). Endiselt on tulumaksuvabastus astmeline, sõltuvalt töötaja sissetulekust. Kui isiku kuu töötasu on kuni 1200 eurot, siis saab rakendada tulumaksuvabastust 654 eurot. Kui tulu on vahemikus 1201 kuni 2100 eurot väheneb  tulumaksuvaba summa proportsionaalselt tulu kasvuga. Kui tulu on üle 2100 euro, siis tulumaksuvabastust ei ole. 2023. aastal on uus: tulumaksuvabastus vanaduspensioni eas olevale isikule, summas 704 eurot ja maksuvabastus ei sõltu inimese ... (Loe edasi...)

PALK 2022 november – detsember

Peamoodul PALK täiendused Lisatud 2023. aasta palgamaksude täiendused ja miinimumpalk. Kataloogid > Maksud > Tulumaks, alates 01.01.23 uus tulp "Vanaduspensioniealise töötaja tulumaksuvabastus (TMV pensioniealisel)". Aastal 2023 on see 704 eurot. Üldine tulumaksuvabastuse maksimaalne võimalik summa 654 eurot. Kataloogid > Maksud > Sotsiaalmaks, alates 01.01.23 - miinimumkohutuse alussumma on 654 eurot. Seaded > Muutuv häälestus, alates 01.01.23 - miinimumpalk 725 eurot. Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht Maksud > alamtabel "Tulumaksuvabastus (TMV)" - ... (Loe edasi...)

PALK 2022 mai – oktoober

Peamoodul PALK täiendused Uue töölepingu või tähtajalise töölepingu lisamisel salvestub automaatselt isiku kaardile ka korralise puhkuse õigus. Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > Uue töölepingu või tähtajalise lepingu salvestamisel lisatakse automaatselt töölehele "Puhkused" alamtabelisse Puhkuseõigus "Põhipuhkus", juhul kui kasutaja ei ole seda ise lisanud. Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht "Leping" > kui varem salvestatud töölepingul muuta tööle asumise kuupäeva, siis muudetakse ka puhkuseõiguste tabelis kuupäeva nendel kirjetel, millel kuupäev ... (Loe edasi...)

PALK 2022 märts – aprill

Peamoodul PALK täiendused Lapsepuhkusele minek toimub alates 2022 aprillist nii: töötaja lepib tööandjaga kokku lapsepuhkuse võimaliku aja ja seejärel teatab sotsiaalametile. Kui töötajal on kasutamata lapsepuhkuse päevi, siis saadab sotsiaalamet tööandjale kinnituse töötaja puhkuse kohta. Lapsepuhkuse tasu maksab töötajale sotsiaalamet, tööandja enam ei maksa. Kasutatud ja kasutamata puhkusepäevade arvu jälgib sotsiaalamet. Sama korra alusel toimub ka puudega lapse lapsepuhkuse ja isapuhkuse kasutamine. Tööandja märgib tarkvarasse RAPID PALK töötaja soovi alusel lapsepuhkuse võimalikud kuupäevad puhkuste ajakavasse. Kui tööandja on ... (Loe edasi...)

Muudatused puhkustes alates 2022 aprill

Lapsepuhkus Alates aprillist on õigus lapsepuhkusele lapsepõhiselt mõlemal vanemal: iga lapse peale kokku 10 tööpäeva kuniks laps saab 14 aastaseks. Puhkuse õigus ei ole enam aastapõhine, vaid 10 päeva, iga lapse kohta kokku, perioodil mil laps kasvab 14-aastaseks. Alus: Töölepingu seadus §63. Uue korra kohaselt toimub lapsepuhkusele minek nii: töötaja lepib tööandjaga kokku lapsepuhkuse võimaliku aja ja seejärel teatab sotsiaalametile. Kui töötajal on kasutamata lapsepuhkuse päevi, siis saadab sotsiaalamet puhkuseteatise ka tööandjale. Lapsepuhkuse tasu maksab töötajale sotsiaalamet, tööandja enam ei maksa. Kasutatud ... (Loe edasi...)

PALK 2022 jaanuar – veebruar

Peamoodul PALK täiendused Palgaaruanded > Detailne maatriks > Aruanne ekraanile > Salvesta Excelisse - faili lisatakse päise teisele reale arvestusliigi/ kinnipidamisliigi nimetus. Alates 28.01.22 on Elatusmiinimum 233,57eurot . Seaded > Muutuv häälestus - lisatud kirje uue elatusmiinimumi väärtusega. Elatusmiinimumi kasutatakse kohtutäiturile kinnipeetava summa arvutamisel. Palgakalkulaator > Vaata maksumäärad - lisatud uus link maksuameti veebi uute maksumäärade info vaatamiseks. (Loe edasi...)

PALK 2021 detsember

Peamoodul PALK täiendused Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht „Pank,Auto“ - võimalus lisada ühe hiireklikiga töötaja kliendiks moodulisse FINANTS . Vajalik juhul kui soovite töötajate palgaarvestust analüüsida isikute kaupa. Viide kliendile - kui see on tühi, siis selle taga link „Lisa kliendiks moodulisse FINANTS“. Kui antud isikukoodiga klienti pole moodulis FINANTS, siis lisatakse uus kliendikaart töötaja andmetega. Isikud > ühe isiku andmed > Maksud > võimalus kustutada hiire paremklikiga maksu, mis ei ... (Loe edasi...)

MIINIMUMPALK JA PALGAMAKSUD 2022

Töötasu maksud  Töötasust kinnipeetavate maksude määr 2022. aastal ei muutu. Tulumaksu määr 20% on sama kui oli eelmisel aastal. Tulumaksuvaba summa suurus on endiselt astmeline, sõltub töötaja sissetulekust. Kui isiku kuu töötasu on kuni 1200 eurot, siis saab rakendada tulumaksuvabastust 500 eurot. Kui tulu on vahemikus 1201 kuni 2100 eurot, arvutatakse kuu tulumaksuvaba summa järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (tulu summa – 1200). Kui tulu on üle 2100 euro, siis tulumaksuvabastust ei ole. Loe ... (Loe edasi...)