PALK 2022 mai – oktoober

Peamoodul PALK täiendused

 • Uue töölepingu või tähtajalise töölepingu lisamisel salvestub automaatselt isiku kaardile ka korralise puhkuse õigus.
  • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > Uue töölepingu või tähtajalise lepingu salvestamisel lisatakse automaatselt töölehele “Puhkused” alamtabelisse Puhkuseõigus “Põhipuhkus”, juhul kui kasutaja ei ole seda ise lisanud.
  • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht “Leping” > kui varem salvestatud töölepingul muuta tööle asumise kuupäeva, siis muudetakse ka puhkuseõiguste tabelis kuupäeva nendel kirjetel, millel kuupäev ühtib vana tööle asumise kuupäevaga ja väljastatakse kasutajale teade.
  • Kataloogid > Puhkuse liigid: uus tulp “Töötamise liik” – Põhipuhkusel on töötamise liigiks “Tööleping”.
 • Isikute andmed > Salvesta Excelisse – lisatakse ka kehtiv tulumaksuvabastuse kasutamise tunnus ja summa (jooksva kuupäeva seisuga) ning kodakondsus ja TÖRi number.
 • Töökäsud

  • teine tööleht “Dokumentide kirjed”- topeltklikk suvalises veerus avab vastava töökäsu;
  • üks töökäsk ekraanil > rida saab kustutada ka klahviga [F8];
  • Uute töökäskude loomine ja täitmine automaatselt andmetega > puhkuste impordi valikuid on nüüd kaks:
   1. Puhkusetasud, väljamakse palgapäeval – protseduur impordib töökäsule puhkused, millel lisatud väljamakse ajaks “Palgapäeval, antud arvestuskuus puhatud puhkuse-osa” (lisatakse ainult arvestuskuu perioodi puhkusepäevade tasu) ja “Palgapäeval, kogu puhkuseraha korraga” (lisatakse tasu kogu puhkuse eest).
   2. Puhkusetasud, väljamakse enne puhkuse algust kasutaja saab valida puhkuse alguse kuupäeva vahemiku; protseduur lisab töökäsule ainult need puhkused, millel väljamakse aeg on “Enne puhkusele minekut kogu puhkuseraha” ja kuupäevad on sobivad.
  • Mõlema valiku korral imporditakse lisaks puhkused, mis pole tasulised (ja mida ei pea arvestuskuude kaupa eraldi ridadele jagama), sõltumata puhkuse väljamakse tunnusest.
 • Väljamaksed > üks väljamakse ekraanil > Koosta maksekorraldused panka- täiendatud selgitavaid tekste.
 • Arvestuskaardid > üks isiku kaart ekraanile > arvestusliigil või arvestusliigi koodil topeltklikk või hiire paremklikk ja kuvatakse arvestusliigi andmed.
 • Palgaaruanded > TSD koostamine > Koosta TSD > aruanne ekraanile > tööleht TSD:
  • “Koosta maksude maksekorraldus”- täiendatud teadet pärast maksekorralduste koostamist.
  • ekraani allosas, kus saab koostada maksude maksekorralduse, kuvatakse info kui see makse on varem juba koostatud.
  • Kui maksekorraldus varem juba koostatud ja kasutaja klikib uuesti koostamine nuppu, siis kuvatakse küsimus: „Kas kirjutada eelmine maksekorraldus üle?“
   1. Kui kasutaja vastab EI, siis uut makset ei koostata.
   2. Kui kasutaja vastab JAH ja kui varem koostatud makse moodulis FINANTS on kinnitamata ja panka saatmata, siis koostatakse uus makse ning eelmine kustutatakse.
   3. Kui kasutaja vastab JAH ja kui varem koostatud makse moodulis FINANTS kinnitatud või panka saadetud, siis uut makset koostada ei saa. Kui ikkagi vaja uus makse koostada, siis kasutaja peab ise käsitsi eelneva makse moodulis FINANTS kustutama.
 • Palgaaruanded > Palgasedelid > saab valida väljatrüki vormi väike või suur:
  • Väike – varasem standardne palgasedeli väljatrüki vorm. Lisatud täiendus: kui arvestusliigi nimetus ei ole väga pikk, siis nüüd mahutatakse väljatrükile ka puudumise kuupäevad. Kui puudumise kuupäevi ei trükita palgasedelile, siis on arvestusliigi nimetus liiga pikk.
  • Suur – arvestused ja kinnipidamised üksteise järel (mitte kõrvuti nagu väikeses), trükitakse arvestusliigi nimetus koos puudumise kuupäevadega, nimetusele järgnevale reale trükitakse arvestusliigi maht.
  • Rapid jätab meelde kasutaja poolt viimati valitud vormi (ettevõtte põhiselt) ja järgmine kord pakub ette.
 • TÖR > Muutus Vanemapuhkuse TÖRi tunnus: nüüd 8 (varem oli 1).
 • Moodulil RAPID PALK on uus ikoon “R” helekollasel taustal.

Lisamoodul PUHKUSED

 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht “Puhkused” – lisatud uus parameeter “Puhkusetasu väljamaks”, st töötaja poolt eelistatud puhkusetasu väljamakse aeg. Võimalikud väärtused on:
  1. Palgapäeval, antud arvestuskuus puhatud puhkuse-osa. Tulumaksu kinnipidamise poolest töötajale kõige soodsam variant. Vaikimisi lisatud kõigile töötajatele. Palgaarvestaja saab valida mõne teise, kui antud töötaja eelistab teisi variante.
  2. Palgapäeval, kogu puhkuseraha korraga;
  3. Enne puhkusele minekut kogu puhkuseraha.
 • Isikute andmed > ühe isiku andmed > tööleht “Puhkused”
  • siia kuvatakse ka parameetrit “Puhkusetasu arvutamise meetod”, mis varem oli ainult töölehel “Leping”.
  • alamtabel “Puhkuste ajakava” > hiire paremklikk „Puhkuserea jagamine”, varem sisestatud puhkuse jagamiseks erinevatele arvestusperioodile: täiendatud/ lihtsustatud toimivust. Muutus salvestub kohe.
 • Puhkused >
  • tabeli avanedes kuvatakse ka järgmise aasta puhkusi (vaikimisi periood on „Jooksev aasta“), juhul kui neid juba lisatud.
  • lisatud nimekirja tulp “Väljamakse” ja võimalus otsida selle järgi.
  • Lisa uus puhkus > “Väljamakse” – pakutakse ette töölepingu juurde salvestatud töötaja poolt eelistatavat väljamakse aega.
  • üks puhkus ekraanil – kui puhkus on töökäsule kantud, siis alamtabel “Puhkuse inventuur” asemel näidatakse töökäsu/ töökäskude andmeid (juhul kui seos on üks-ühele; kui seos pole üks-ühele, siis kuvatakse Puhkuste inventuuri).
  • Otsing – saab otsida Töökäsule kandmata puhkuseid –  kuvatakse puhkused, mida pole kantud töökäsu reale või on osaliselt kantud (töökäsu reale kantud lõpukuupäev erineb puhkuste tabeli lõpukuupäevast ega pole ka arvestuskuu lõpukuupäev).