Rubriik: Majandustarkvara Rapid Finants

Majandustarkvara RAPID moodul Finants uudised.

FINANTS 2023 juuni-juuli

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > üks müügiarve ekraanil > hiire paremklikk müügiarve real > Lisa saatelehtede read: Saatelehe ridade valiku aknas read järjestatud Viite teksti ja kuupäeva järgi. Topeltklikk viitel märgib kõik sama viitega read arvele kandmiseks. Otsing > võimalus otsida Saaja/maksja tarneperioodi päevade järgi. Täiendus raamatupidamisbüroode jaoks - aruannete saatmisel e-kirjaga lisab Rapid saajaks sama ettevõtte juhi e-posti aadressi. Seadistamine: Kliendid > oma ettevõtte kaart > Kontaktisikud > märgi ettevõtte juht või mõni ... (Loe edasi...)

FINANTS 2023 mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Alates 16. juunist muutub e-arvete operaatori Arvekeskus (FinBite/ Omniva) teenuse internetiaadress. E-arvete teenuse kasutamiseks (e-müügi- ja e-ostuarved) uuendage Rapidi versioon! Kui ettevõttes koostatakse palju müügiarveid, siis on nüüd võimalus seadistada, et müügiarvete nimekirja kuvatakse vaikimisi ainult kinnitamata müügiarved ja -saatelehed. Mugav võimalus müügipersonalile, kes igapäevaselt tegeleb ainult lõpetamata, st kinnitamata dokumentidega. Seadistamine: Seaded > Müügiarved > uus linnuke "Vaikimisi nimekirjas ainult kinnitamata arved"- kui see täidetud, siis kuvatakse nimekirja avamisel ainult ... (Loe edasi...)

FINANTS 2023 aprill

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Peamenüü kohal firmade valikus toimib ka kiirotsing firma nimetuse osa järgi. Müügiarved > üks dokument ekraanil - dokumendi real tulp Artikkel - siin toimib kiirotsing ka mitme sõnaosa järgi, eraldajaks tühik. Näiteks kui kasutaja sisestab väljale sõnad "must tooner", vajutab klahvile [Enter] või [Tab], siis kuvatakse valikusse ainult need artiklid, mille nimetus sisaldab sõnu must ja tooner, samas järjestuses. nüüd saab kinnitada ka arvet, millel on vähemalt üks kogusega rida. ... (Loe edasi...)

FINANTS 2023 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved üks müügiarve/ -saateleht ekraanil > kuvatakse ekraanile punase tekstiga hoiatus kliendikaardilt, kui dokument on veel kinnitamata. (Eeldusel, et Seaded > Müügiarved > Alternatiivse arvenumbri sisestamine = EI) dokumendi ridade all kuvatakse aktiivse rea artikli laojääki: Vaba jäägi asemel Laojääk-Täitmata müügitellimused (seega ei arvestata siin ostutellimustega). Klienditoimingute nupp on nüüd alati nähtav ja kasutatav. Kliendi toimingutesse saate lisada igasugust infot kliendi pakkumiste, teenuste, lepingute jmt. Nupp Tehingud > kuvatakse ... (Loe edasi...)

FINANTS 2023 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > dokumentide nimekirjas on veerud kitsamad; kasutaja saab häälestada veergude laiused endale sobivaks moodulis Admin > Ekraanivormid > Müügiarved. Häälestus mõjub kõigile ettevõtetele selles Rapidi baasis. üks dokument ekraanil > hiire paremklikk dokumendi real > Müügihinna kujundamine- täiendatud lihtsamaks ja arusaadavamaks; lisatud soodustuse% ja tulem pärast soodustuse rakendamist. üks dokument ekraanil > Topeltklikk arve numbril - võimalus muuta olemasoleva müügiarve numbrit, juhul kui arve eest ei ole raha ... (Loe edasi...)

FINANTS 2023 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Tegevuste menüüs ja dokumentide nimekirjades suurendasime teksti fonti. Kui kasutaja soovib, siis saab ta dokumentide nimekirjades (Müügiarved, Ostuarved ja Massarve) teksti suuruse tagasi väiksemaks seadistada: Seaded > "Kirja fondi suurus tabelites" - vahemik 9 kuni 11. Fondi suuruse muutmine on kasutajapõhine. Nupu 'Teave' alla on lisatud programmi uuendatud logo. Müügiarved > üks dokument ekraanil > dokumendi rida > kui kasutaja sisestab soodustuseks positiivse arvu, siis salvestatakse see alati negatiivseks. St soodustuseks, ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 detsember

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > lisa uus müügi saateleht > kui ostjale on seadistatud maksimaalne lubatud krediidilimiit, siis kontrollitakse selle täitumist: kasutatud krediit=tasumata arved + arvele kandmata saatelehed. Varem kontrolliti ainult müügiarvel ostja krediidilimiidi täitumist. üks müügiarve / -saateleht ekraanil > Salvesta > kui ostja krediidilimiit ületatud, siis kuvatakse ekraanile lisaks arvetele ka arvele kandmata saatelehed. Saatelehel on küsimus, kas salvestada saateleht. Kasutajal võimalus saateleht ikka salvestada. Arvel on jäik kontroll, ei saa ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 november

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Moodul FINANTS kuvatakse kasutaja ekraanil uue ikooniga Müügiarved > arvete nimekirjas uus veerg: Viited. üks müügiarve/-saateleht ekraanil > tööleht "Omahind, EUR" > uus tulp Jrk.nr.; üks müügiarve/-saateleht ekraanil > tööleht "Omahind, EUR" > uus tulp Lõpphind = Summa/kogus; selleks, et uus tulp nähtavale ilmuks, tehke eelnevalt seadistus moodulis Rapid Admin > Ekraanivormid > Müügiarve, Omahind, Lõpphind. E-arve > E-arved seeriasse "nnnnnnn" > Kui e-arves on tag <InvoiceSumGroup> <Addition addCode="RahaSeeriaNN"> , ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 oktoober

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Raha > Maksekorraldused > Tasumata arved > nimekirja päises uus linnuke "Summeeri maksed hankijale (toimib kui arvete viitenumber ei ole erinev)". Vaikimisi täidetud. Kui linnuke ära võtta, siis koostatakse iga arve kohta eraldi maksekorraldus. Sisse/ Maksekorraldused > kasutaja klikib nuppu „Otseühendus“ > võimalus makseid mitte saata otseühenduse käigus. Seaded > Raha > Seeriad > Lisaseaded > Sõna „Otseühendus“ taga linnuke „Makseid ei saada“. Kui linnuke „Makseid ei saada“=JA, siis koostatakse ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 september

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > nimekirjas kuvatakse müügi saatelehtede read kollase taustaga ja kreeditarvete read rohelise taustaga. müügiarve/ müügisaateleht ekraanil > dokumendi rida > artikli valikus on ainult müügi tunnusega artiklid. Müügiarved > E-nupp > Väljasaatmine > E-arved operaatori kaudu > saadetakse ära ainult kinnitatud ja varem saatmata arved. Sissetoomine > E-arved seeriasse NNN > OK > kui e-arves sisaldub ka manus, siis see salvestatakse Rapidisse antud müügiarve manusesse. Sissetoomine > E-arved seeriasse ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Alates 1. augustist 2022 on ajakirjandusväljaannete käibemaksu määraks 5%. Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD - lisatud uued read „/2.1/ 5% määraga maksustavad toimingud/ tehingud“ ja „Käibemaks 5% lahtrist 2.1“. Alus: Käibemaksuseadus §15 lg2(1) Raha > Swedbanki seeria > Andmevahetus pangaga - kui te ei ole soovi küsida sama päeva väljavõtete Swedbangast (see on Swedpangas tasuline teenus 0,5eurot/päring), siis nüüd võimalus see küsimus Rapidis ära jätta. Seaded>Raha>Seeriad>SwedBank>Lisaseaded>linnuke "Tänase päeva väljavõtte küsimine (Swed)". Kui see linnuke ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 juuni-juuli

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused RAPIDi ikoonil teie arvutis on uus logo ja  Müügiarved > üks müügiarve või müügisaateleht ekraanil > võimalus lubada müügiarvele trükitava kauba (või teenuse) koguse komakohtade muutumist - kui müüdava kauba kogus on täisarv, siis komakohti ei trükita; kui müüdav kauba kogus on komakohtadega, siis need trükitakse dokumendile. Seaded > Müügiarved > uus linnuke ''Trükil muutuv koguse komakohtade arv"- kui täidetud, siis arve trükil standardvormidega võetakse peale koma numbri lõpust nullid ... (Loe edasi...)

Rapidi ja Swedbanki vaheline automaatne andmevahetus

Rapidisse saate nüüd sisse tõmmata ettevõtte pangaväljavõtte otse Swedbangast ja saata maksed otse Swedbanka. Enam ei pea Te logima Swedi internetipanka, et võtta pangaväljavõtte fail ja seejärel see importida RAPIDisse. Teie üks hiireklikk ja Rapid teeb pangast päringu, impordib tehingud ning võrdleb saldo. Rapid konteerib tehingud (varasema seadistuse alusel), seob raha laekumised müügiarvetega ja kinnitab dokumendid. Vajadusel saate ise Rapidi poolt loodud dokumente muuta ja parandada. Maksekorraldused koostate Rapidis ja saadate ühe klikiga otse internetipanka. Kui ettevõtte juht internetipanka logib, ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Nüüd on võimalik kasutada Swedbanga ja Rapidi vahel automaatset andmevahetust. Rapidi ja Swedbanga andmevahetuse teenuse aktiveerimiseks käivitage moodul RAPID FINANTS, edasi nupp Raha, valige Swedbanga seeria ja klikkige nuppu Otseühenduse taotlus. (Varem toimis otseühendus ainult LHV Pangaga.) Nüüd on võimalik Rapidisse tõmmata ka valuutade vanemaid kui 90 päeva, kursse. Varem sai Rapidis küsida Euroopa Keskpangast ainult kuni 90 päeva vanuseid kursse. Ostuarve/ Müügiarve/ Raha/ Päevaraamat > üks dokument ekraanil > topeltklikk sõnal Kurss ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 aprill

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Ostuarved üks dokument ekraanil > Makse saaja > võimalus otsida vajalikku makse saajat nupu [F3] abil. Import e-arvete operaatori Telema süsteemist > täiendatud kuluarve salvestamist malli alusel tekstiosa otsinguga. Näiteks kütusearve saab automaatselt salvestada eelnevalt mallis seadistatud kliendikaardi numbrite alusel autode kaupa. Müügiarved > üks müügiarve või müügisaateleht ekraanil : kasutaja on valinud dokumendi päises kauba või teenuse Saaja > topeltklikk allajoonitud sõnal Saaja kuvab ekraanile saaja kõik andmed. Edasta ... (Loe edasi...)