Rubriik: Majandustarkvara Rapid Finants

Majandustarkvara RAPID moodul Finants uudised.

FINANTS 2022 juuni-juuli

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused RAPIDi ikoonil teie arvutis on uus logo ja  Müügiarved > üks müügiarve või müügisaateleht ekraanil > võimalus lubada müügiarvele trükitava kauba (või teenuse) koguse komakohtade muutumist - kui müüdava kauba kogus on täisarv, siis komakohti ei trükita; kui müüdav kauba kogus on komakohtadega, siis need trükitakse dokumendile. Seaded > Müügiarved > uus linnuke ''Trükil muutuv koguse komakohtade arv"- kui täidetud, siis arve trükil standardvormidega võetakse peale koma numbri lõpust nullid ... (Loe edasi...)

Rapidi ja Swedbanki vaheline automaatne andmevahetus

Rapidisse saate nüüd sisse tõmmata ettevõtte pangaväljavõtte otse Swedbangast ja saata maksed otse Swedbanka. Enam ei pea Te logima Swedi internetipanka, et võtta pangaväljavõtte fail ja seejärel see importida RAPIDisse. Teie üks hiireklikk ja Rapid teeb pangast päringu, impordib tehingud ning võrdleb saldo. Rapid konteerib tehingud (varasema seadistuse alusel), seob raha laekumised müügiarvetega ja kinnitab dokumendid. Vajadusel saate ise Rapidi poolt loodud dokumente muuta ja parandada. Maksekorraldused koostate Rapidis ja saadate ühe klikiga otse internetipanka. Kui ettevõtte juht internetipanka logib, ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Nüüd on võimalik kasutada Swedbanga ja Rapidi vahel automaatset andmevahetust. Rapidi ja Swedbanga andmevahetuse teenuse aktiveerimiseks käivitage moodul RAPID FINANTS, edasi nupp Raha, valige Swedbanga seeria ja klikkige nuppu Otseühenduse taotlus. (Varem toimis otseühendus ainult LHV Pangaga.) Nüüd on võimalik Rapidisse tõmmata ka valuutade vanemaid kui 90 päeva, kursse. Varem sai Rapidis küsida Euroopa Keskpangast ainult kuni 90 päeva vanuseid kursse. Ostuarve/ Müügiarve/ Raha/ Päevaraamat > üks dokument ekraanil > topeltklikk sõnal Kurss ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 aprill

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Ostuarved üks dokument ekraanil > Makse saaja > võimalus otsida vajalikku makse saajat nupu [F3] abil. Import e-arvete operaatori Telema süsteemist > täiendatud kuluarve salvestamist malli alusel tekstiosa otsinguga. Näiteks kütusearve saab automaatselt salvestada eelnevalt mallis seadistatud kliendikaardi numbrite alusel autode kaupa. Müügiarved > üks müügiarve või müügisaateleht ekraanil : kasutaja on valinud dokumendi päises kauba või teenuse Saaja > topeltklikk allajoonitud sõnal Saaja kuvab ekraanile saaja kõik andmed. Edasta ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Raha :  Võimalus importida ka tänase päeva panga väljavõtet. Tänase päeva väljavõttest imporditakse ainult laekumised. Päeva jooksul võib tehinguid korduvalt importida. Sama tehingunumbriga laekumist uuesti ei impordita. Raha > panga dokumentide seeria > tööleht Koond või Sisse > Tehingute sissetoomine/ Import failist > koostage internetipangas väljavõtte fail ainult tänase päeva tehingutega (tavaliselt fail camt.052-tüüpi) ja importige. Eelnevalt peab olema imporditud eelmiste päevade tehingud. Andmevahetus pangaga > kui samal päeval veelkord klikkida ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > üks müügiarve ekraanil: päises nupp „Lisa uus arve olemasoleva andmetega“ > avanenud aknas on uus toiming Lootusetu nõude mahakandmine. Aktiivne, kui aktiivse rea arve on positiivse summaga ja aktiivse rea arve laekumata summa on positiivne ja olemas lootusetu nõude mahakandmise artikkel ning seeria. Kui kasutaja valib toimingu Lootusetu nõude mahakandmine, siis automaatselt lisatakse uus üherealine dokument laekumata nõude seeriasse, artikliga LOOTUSETU_NOUE, kus arve käibemaksuga summa= -1* arve laekumata summa; ... (Loe edasi...)

Käibemaksuseadus lubab ettevõttel vähendada maksukohustust lootusetult võlalt

Sellest aastast on ettevõttel õigus riigile tasumisele kuuluvat käibemaksu summat vähendada olukorras, kus kauba või teenuse ostja on jätnud arve tasumata ning selle laekumine on ka tulevikus ebatõenäoline. Alus: Käibemaksuseaduse §29'1 Käibemaksu kohustuse korrigeerimise aluseks on lootusetu nõue, mis raamatupidamises maha kantakse. Enne nõude mahakandmist peab maksukohustuslane tegema kõik endast oleneva, et tasumata jäänud arve ära makstaks. Kui selgub, et vaatamata maksukohustuslase püüdlustele ei ole see võimalik või võla sissenõudmiseks tehtavad kulutused ületavad laekumisest saadava tulu, võib nõude maha ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Nüüd saab edastada e-müügiarvet välisriigi ettevõttele, kes kasutab Peppoli süsteemiga ühinenud Soome operaatori teenust (verkkolasku). Võtke ühedust RAPIDi klienditoega - avame teie firmale Peppoli süsteemi Soome suuna. Kui firma ei ole veel kasutanud eesti-sisest e-arvete teenust, siis peab ka selle avama. Kliendid > e-müügiarvet vastuvõttev Soome ettevõtte kliendikaart ekraanile > tööleht "Üldandmed", Riik = Finland (või Soome) ja tööleht "Pank, Lepingud", Arve edastamine, Peppoli kood - sisestage ostja kood Peppoli süsteemis; näiteks ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 detsember

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > lisa uus - kui ettevõte pakub ostjale müügiarvete faktooringut, siis nüüd saab lisada müügiarvele vastava selgitava teksti ka võõrkeeles. Faktooring-ostjale müügiarve salvestamisel toimub automaatne kontroll: kui ostja dok.keel on eesti keel, siis lisatakse müügiarvele eestikeelne faktooringarve lisatekst; kui ostja dok.keel ei ole eesti keel, siis lisatakse võõrkeelne lisatekst. Faktooringu selgitav lisatekst seadistatakse: Seaded > tööleht Sisem.,tasaarv, faktooring > Faktooring > uus väli lisatekst võõrkeeles. Kui teie ettevõtte alustab ostjatele müügiarvete ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 november

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > Võimalus seadistada müügiarvete järjestus ekraanile kuvatavas nimekirjas: kas dokumendi numbrite või kuupäevade kahanevas järjestuses. Seadistamine toimub: Seaded > Müügiarved > Arvete nimekirja vaikimisi järjestus > kas doknr kahanevalt või kuupäev kahanevalt. Lisa uus arve olemasoleva andmetega > avaneb tegevuste valik > siin uus linnuke „Uuenda ostja andmed kliendikaardilt“; Kui linnuke on valitud, siis ostja andmed (nimi, aadress, jmt) lisatakse uuele arvele kliendikaardilt, mitte vanalt arvelt. Rapid jätab linnukese väärtuse ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 oktoober

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Otseühendus LHV Pangaga - UUS VÕIMALUS! Otseühenduse kasutusele võtt on hädavajalik, kui soovite oma tööaega kokku hoida ja vaba aega juurde saada! Otseühendus võimaldab lihtsa ja kiire infovahetuse pangaga - Te vabanete failide käitlemisest. Kui ettevõttel on LHV Pangas arveldusarve, siis raamatupidaja ei pea enam logima internetipanka pangaväljavõtte xml-faili koostamiseks. RAPID saadab ka maksekorraldused otse LHV Panka, Teie peate vaid internetipanka sisse logima ja kinnitama juba ootel olevad maksekorraldused. Faile ei ole vaja ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 september

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Raha > Sisse/ Välja/ Maksekorraldused dokumentide nimekiri - nimekirja avanedes on nüüd ridade järjestus kuupäeva järgi. Kasutajal võimalik hiire topeltklikiga tulba pealkirjal Dok.nr.  järjestada ridu dokumentide numbrite kasvavasse järjekorda. Sisse dokumentide nimekiri > Laekumata arved > võimalus nimekirjast välja jätta kreedit ostuarved, kui nimekirja all vastav linnuke maha võtta. Välja/ Maksekorraldused nimekiri > Tasumata kohustused > võimalus nimekirjast välja jätta kreedit müügiarved, kui nimekirja all vastav linnuke maha võtta. Müügiarved > üks ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Täiendasime kreeditarve alusel ostjale raha tagastamise tehingu lisamist. Raha > Väljaminek/ Maksekorraldused > Tasumata arved > nimekirjas kuvatakse ka müügi kreeditarved; negatiivne müügiarve kuvatakse siin positiivse summaga ja taustavärv on punane; kasutajal on võimalus lihtsalt koostada raha tagastamise dokument. Kliendiandmik > ühe kliendi (ostja) käibed ekraanile > kui kreeditarve alusel maksti ostjale raha tagasi, siis siin kuvatakse tasumist negatiivse summana (arve summa ka negatiivne). Täiendasime ostu kreeditarve alusel ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 juuni-juuli

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Raha > Maksekorraldused/ Välja > "Tasumata arved" > lisatud veerg "Menetlemine" - kuvatakse isiku nime, kelle "laual" dokument seisab ja ootab menetlemist. Sissetoomine/ Import - lisatud uued tehingu tüübid, mida Swedbank kasutab korteriühistu laenumaksete teenindamisel: Laenu põhiosa tagasimakse (D,LDAS,MDOP,NTAV) ja Laenu intress (D,LDAS,MDOP,INTR). Ostuarved > täiendused ostuarvete menetlemise juurde: Otsing > Menetlemine - võimalus otsida veel menetlemata ostuarveid, millele on märgitud menetlejaks üks kindel isik. Vajalik juhul kui üks menetleja tuleb ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 aprill-mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > üks müügiarve/ müügi saateleht ekraanil tööleht "Arve read" > uued tulbad "Kauba tähis" ja "Säilivus" - partiiarvestusega kaubal kuvatakse uutesse tulpadesse vastav väärtus. Kui kinnitamata dokumendil on kauba säilivuse tähtaeg täna või möödunud, siis kuvatakse seda punase fondiga. Uute tulpade nägemiseks, seadistage: moodul ADMIN > Ekraanivormid - otsige vajalikud read ja sisestage tulpadele sobivad laiused. Kui dokumendi real on kauba, laoarvestusega artikli, kogus null (kogus=0), siis nüüd saab ... (Loe edasi...)