FINANTS 2024 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > üks müügiarve või -saateleht ekraanil > arve real, tulbas ‘Artikkel’ nupp [F7] > avaneb aken “Partiide jäägid”:

  • aken partiiarvestusega kaupade laojääkidega kuvatakse nüüd alati ekraanile. (Varem avati aken ainult siis kui müügiarve seeria juurde oli seadistatud vaikimisi ladu.) NB! Suurte ladude puhul võib akna avamine toimida aeglaselt!
  • veerus ‘Säilivus’ nüüd järjestamise võimalus.
 • Ostuarve > üks ostuarve ekraanil >
  • tööleht ‘Mallid, muud’ > ekraanipilti lihtsustatud: nüüd e-arvest ridade impordi kõik valikud nähtaval;
  • dokumendi tuleviku kuupäev kuvatakse rohelise fondiga.
 • Pearaamat, Käibeandmik > aruanne ekraanile > topeltklikk käibe summal > „Käive kontol nnnnn“ >
  • ridu tehingutega saab järjestada ka doki. tüübi ja seeria tähise järgi;
  • Otsing > Kui on valitud dok.tüüp, siis seeria valikus ainult selle dok.tüübi seeriad.
 • Nüüd on võimalik kontrollida Rapidis käibedeklaratsiooni koostamisel tehingu teise poole olemasolu äriregistris. Vajalik võimalus, sest e-maksuametis ei saa KMD lisades deklareerida tehinguid Äriregistris lõpetatud ettevõttega ja viimaste kuude jooksul on riik hulga juriidilisi isikuid sundlõpetanud.

  • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD > aruanne ekraanile > töölehel ‘Müük’ ja ‘Ost’ > nupp ‘Kontrolli kehtivat KMKRnr.‘ – nüüd kontrollitakse ka ettevõtte olemasolu Äriregistris: kui ettevõtet pole, siis teade ‘Puudub reg.kood’; (varem kontrolliti ainult KMKR numbri olemasolu).
 • Artiklid > Partii otsing >
  • võimalus järjestada seeria tähise, artikli nimetuse ja säilivusaja järgi;
  • kui säilivuse tähtaeg on minevikus, siis kuvatakse see punase fondiga; kui täna,homme, siis rohekassinine;
  • kui otsingu tulemuseks pole ühtki jäägiga partiid, siis vaikimisi kuvatakse „Kõik partiid“;
  • kui avalehel otsingut ei tehta, siis vormi päises otsingu nupp.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Nupu tekst „Partii otsing“ asendatud tekstiga „Partiide jäägid”;
  • aruande päisesse lisatud nupp Otsing ja Prindi.
 • Kui ettevõttes väljastatakse kaup ostjatele müügi saatelehtedega ja kuu vahetusel jääb osa neist tehnilistel põhjustel sama kuu müügiarvetele kandmata, siis on vaja kontrollida kuuvahetuse seisuga lao käibe ja bilansikonto käibe erinevusi.
  • Lao käibeandmik > aruande koostamisel tehakse kontrollpäring müügisaatelehtedest, kus saatelehe kuu erineb sellega seotud müügiarve kuust. Selliste arvete read koos kokku summadega kuvatakse ekraanile, juhul kui kasutaja õigustes on ladude vaatamine lubatud.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Korterid > ühe korteri kaart ekraanile > mõõturite tabelis uus tulp “Kaugloetav“.
 • Arved > Prindi > üüri standardarve väljatrükki sätitud:
  • kui korteri andmetes mõõturi real märgitud linnuke ‘Kaugloetav’, siis arve väljatrüki alumises osas, näitude tabelisse, uue näidu kohale trükitakse tekst “Kaugloetav, ära teata!“;
   • kasutaja saab trükitavat teksti ise seadistada Seaded > Üüri häälestus > “Üüriarve väljatrükil kaugloetava mõõturi uue näidu lahtrisse trükitav tekst”.
  • ühik nihutatud koguse järele;
  • arve alumises osas väljastatakse näitude tabel > mõõturi nimetuse tulpa trükitakse korteri andmetest mõõturi lepingu number ja tehase tähis – nüüd veidi pikemalt.