FINANTS 2024 aprill

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > üks dokument ekraanil > kasutaja avab dokumendi real artiklite akna > rohelise taustaga kuvatakse artikkel, millel on müügihinnale sisestatud soodustus ja soodustus on kehtiv tänasel kuupäeval.
 • Ostuarved >
  • võimalus salvestada ühe tarnija kulude ostuarvele ridu erinevate mallide alusel. Näiteks vajalik juhul kui üks tarnija väljastab arveid, mis on ühesuguse viitenumbriga, aga mille kulukohaks on vahel üks allüksus/ projekt ja teine kord teine allüksus/ projekt.
   1. üks dokument ekraanil > tööleht “Mallid,muud” > Arve ridade lisamine e-arvelt > Kulud, ostuarvele read malli järgi – nüüd saab kasutaja ise valida ka vajaliku kulude malli.
   2. Kui kasutaja valib malli ja käivitab protseduuri, siis kustutatakse Rapidist ostuarvele varem salvestatud read, e-arvest imporditakse uuesti ridade info ja salvestatakse Rapidisse vastavalt kasutaja poolt valitud mallile.
 • Raha > panga seeria >
  • Andmevahetus pangaga / väljavõtte import > nüüd võrreldakse Rapidis saldot panga väljavõtte saldoga ka siis, kui pangas on jääk 0; varem mitte 0-saldo korral.
  • Swed pank > Andmevahetus panaga/ väljavõtte import > raha laekumine väljaspoolt EL-i asuvast pangast ja makse algataja on valinud tehingutasu jagamise pooleks > Rapid lisab nüüd panga teenustasu summas väljamineku dokumendi.
 • Tellimused > Pakkumised > Otsing – võimalus otsida lõpetamise ajavahemiku järgi.
 • Nüüd on võimalik saata automaatselt ühe hiireklikiga saldoteatised kõigile ostjatele, kellel on saldo kliendiandmiku lõppkuupäeval. Vajalik majandusaasta lõpul saldoteatiste väljastamiseks kiiresti ja lihtsalt, ilma ülearuse ajakuluta.
  1. Saldoteatise teksti seadistus: Seaded > Müügiarved > Saldoteatise tekst.
  2. Kliendiandmik > korrigeerige andmiku algus- ja lõppkuupäev majandusaastale vastavaks.
  3. Kontrollige saldode korrektsus.
  4. Andmiku päises klikkige nuppu “Saldoteatised”.
  5. Kuvatakse 2 valikut “Salvesta pdf-failideks” ja “Saada e-kirjaga kliendikaardi üldaadressile”.
  6. Kui kasutaja valib “Saada e-kirjaga kliendikaardi üldaadressile”, siis saadetakse saldoteatis e-kirjaga kõigile ostjatele, kellel on kliendikaardil e-posti aadress.
  7. E-kirjaga automaatne mass-saatmine toimib e-kirja tarkvaraga MS Outlook. Sõltuvalt seadistustest võib toimida ka tarkvaraga Thunderbird.
  8. Sama täiendus- saldoteatiste automaatne saatmine on tehtud ka Hankijaandmikku.
 • Pearaamat, käibeandmik > aruanne ekraanile > väljund „Pearaamat“ > nüüd saab salvestada ka Excelisse.
 • Finantsaruanded > Objektid > Objektide tulud-kulud detailselt > aruanne ekraanile > Prindi – täiendatud väljatrükki, et konto nimetus väljastataks pikemalt.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Kui saadate kaupa ostja lattu vastutavale hoiule ja jätkate väljasaadetud kauba arvestust oma bilansis, siis vajate laost-lattu saatelehe väljatrükki müügihindades. Nüüd on võimalus saateleht väljastatada antud ostjaga kokkulepitud müügihindades. Varem ainult 1. hinnakirjas fikseeritud müügihindades.
  • Varad > Laod > valige ostja juures paikneva lao vastutajaks vajalik klient.
  • Määrake müügihinnad, millega see ostja kauba soetab.
   1. Kliendid > ava ostja kliendikaart > tööleht “Pank,Lepingud” > Mitmes hind – valige vajalik hinnakiri. Üldjuhul rakendatakse 1. hinnakirja.
   2. Kui olete ostjaga kokku leppinud personaalsed müügihinnad, siis sisestage need Kataloogid > Lepingulised hinnad.
  • Laost-lattu saateleht > üks dokument ekraanile > nupud “Prindi” või “Saada e-kirjaga” või “Salvesta Excelissse” > Müügihindadega: väljundisse lisatakse lao vastutajaks määratud kliendile seadistatud käibemaksuga müügihinnad – kehtiv lepinguline hind või kui seda pole, siis kliendile määratud hinnaklassi hind.
  • Laost-lattu saateleht > üks dokument ekraanile > Saada e-kirjaga > luuakse e-kiri, mille  Saajaks on lao vastutaja (kliendi) üldine e-posti aadress.
 • Lao kartoteek > lisatud 2 uut veergu “Müügihind km-ta” ja “Müügihind km-ga”.
  • Kui need veerud on teie ettevõttes lao kartoteegis ülearused, siis seadistage nende mittekuvamine: moodul ADMIN > Ekraanivormid > Lao kartoteek > muutke veergude laiuseid sobivaks; mittevajalikule tulbale võib laisue 0-ks panna.
 • Varad > Aruanded > uus aruanne “Lao ja konto käivete võrdlus” – vajalik aruanne kui on tekkinud erinevus lao ja vastava raamatupidamiskonto käivete või saldo vahel. Aruandes kuvatakse summad, mis võivad põhjustada erisusi: kinnitamata dokumentide summa, ilma lausendita kinnitatud lao dokumentide summa ja summa müügisaatelehtedelt, mis on seotud müügiarvega teises kuus.

Lisamoodul JAEMÜÜK/ KASSAMÜÜK täiendused

 • Jaemüügi tehingu sisestamine
  • kasutaja avab dokumendi real artiklite akna > rohelise taustaga kuvatakse artikkel, millel on müügihinnal kehtiv soodustus.
  • kasutaja avab dokumendi real F6-nupuga lisade akna > nüüd saab siin muuta müüdud artikli nimetust.
  • kui kliendile soovitakse pakkuda kauba või teenuse ostmist maksetähtajaga (st mitte kohe), siis nüüd on võimalus koostada moodulis JAEMÜÜK müügiarve peamoodulisse FINANTS.
   1. Kasutaja valib sisestatud müükidele makseviisiks “Saateleht” ja märgib linnukese “Koosta müügiarve” (või täidab Rapid viimase ise automaatselt), siis koostatakse müügiarve moodulisse FINANTS;
   2. Linnuke “Koosta müügiarve” ja makseviis “Saateleht” täidetakse automaatselt siis, kui ostjaks on valitud klient, kellel on kliendikaardil vastav seadistus (müügilepingu andmetes väljal “Tellimuselt arveks N-seeriasse” on sisestatud Jaemüügist müügiarve koostamise seeria). Kasutaja saab jaemüügi tehingu juures müügiarve koostamise linnukest vajadusel ka ära võtta.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Ühekordsed maksed > summa lahtrisse sai varem sisestada 4 kohta enne koma, nüüd 5 kohta. Näiteks vajalik negatiivse 4-kohalise summa jagamiseks.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Logimised > tabeli päises uus nupp “Vaata vanemaid logimisi”.
  • Kuvatakse kasutaja Rapidisse sisse-välja logimiste ajalugu.
  • Üle 3 kuu vanused kirjed kustutatakse.