Rubriik: Majandustarkvara Rapid Finants

Majandustarkvara RAPID moodul Finants uudised.

FINANTS 2022 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Raha :  Võimalus importida ka tänase päeva panga väljavõtet. Tänase päeva väljavõttest imporditakse ainult laekumised. Päeva jooksul võib tehinguid korduvalt importida. Sama tehingunumbriga laekumist uuesti ei impordita. Raha > panga dokumentide seeria > tööleht Koond või Sisse > Tehingute sissetoomine/ Import failist > koostage internetipangas väljavõtte fail ainult tänase päeva tehingutega (tavaliselt fail camt.052-tüüpi) ja importige. Eelnevalt peab olema imporditud eelmiste päevade tehingud. Andmevahetus pangaga > kui samal päeval veelkord klikkida ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > üks müügiarve ekraanil: päises nupp „Lisa uus arve olemasoleva andmetega“ > avanenud aknas on uus toiming Lootusetu nõude mahakandmine. Aktiivne, kui aktiivse rea arve on positiivse summaga ja aktiivse rea arve laekumata summa on positiivne ja olemas lootusetu nõude mahakandmise artikkel ning seeria. Kui kasutaja valib toimingu Lootusetu nõude mahakandmine, siis automaatselt lisatakse uus üherealine dokument laekumata nõude seeriasse, artikliga LOOTUSETU_NOUE, kus arve käibemaksuga summa= -1* arve laekumata summa; ... (Loe edasi...)

Käibemaksuseadus lubab ettevõttel vähendada maksukohustust lootusetult võlalt

Sellest aastast on ettevõttel õigus riigile tasumisele kuuluvat käibemaksu summat vähendada olukorras, kus kauba või teenuse ostja on jätnud arve tasumata ning selle laekumine on ka tulevikus ebatõenäoline. Alus: Käibemaksuseaduse §29'1 Käibemaksu kohustuse korrigeerimise aluseks on lootusetu nõue, mis raamatupidamises maha kantakse. Enne nõude mahakandmist peab maksukohustuslane tegema kõik endast oleneva, et tasumata jäänud arve ära makstaks. Kui selgub, et vaatamata maksukohustuslase püüdlustele ei ole see võimalik või võla sissenõudmiseks tehtavad kulutused ületavad laekumisest saadava tulu, võib nõude maha ... (Loe edasi...)

FINANTS 2022 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Nüüd saab edastada e-müügiarvet välisriigi ettevõttele, kes kasutab Peppoli süsteemiga ühinenud Soome operaatori teenust (verkkolasku). Võtke ühedust RAPIDi klienditoega - avame teie firmale Peppoli süsteemi Soome suuna. Kui firma ei ole veel kasutanud eesti-sisest e-arvete teenust, siis peab ka selle avama. Kliendid > e-müügiarvet vastuvõttev Soome ettevõtte kliendikaart ekraanile > tööleht "Üldandmed", Riik = Finland (või Soome) ja tööleht "Pank, Lepingud", Arve edastamine, Peppoli kood - sisestage ostja kood Peppoli süsteemis; näiteks ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 detsember

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > lisa uus - kui ettevõte pakub ostjale müügiarvete faktooringut, siis nüüd saab lisada müügiarvele vastava selgitava teksti ka võõrkeeles. Faktooring-ostjale müügiarve salvestamisel toimub automaatne kontroll: kui ostja dok.keel on eesti keel, siis lisatakse müügiarvele eestikeelne faktooringarve lisatekst; kui ostja dok.keel ei ole eesti keel, siis lisatakse võõrkeelne lisatekst. Faktooringu selgitav lisatekst seadistatakse: Seaded > tööleht Sisem.,tasaarv, faktooring > Faktooring > uus väli lisatekst võõrkeeles. Kui teie ettevõtte alustab ostjatele müügiarvete ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 november

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > Võimalus seadistada müügiarvete järjestus ekraanile kuvatavas nimekirjas: kas dokumendi numbrite või kuupäevade kahanevas järjestuses. Seadistamine toimub: Seaded > Müügiarved > Arvete nimekirja vaikimisi järjestus > kas doknr kahanevalt või kuupäev kahanevalt. Lisa uus arve olemasoleva andmetega > avaneb tegevuste valik > siin uus linnuke „Uuenda ostja andmed kliendikaardilt“; Kui linnuke on valitud, siis ostja andmed (nimi, aadress, jmt) lisatakse uuele arvele kliendikaardilt, mitte vanalt arvelt. Rapid jätab linnukese väärtuse ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 oktoober

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Otseühendus LHV Pangaga - UUS VÕIMALUS! Otseühenduse kasutusele võtt on hädavajalik, kui soovite oma tööaega kokku hoida ja vaba aega juurde saada! Otseühendus võimaldab lihtsa ja kiire infovahetuse pangaga - Te vabanete failide käitlemisest. Kui ettevõttel on LHV Pangas arveldusarve, siis raamatupidaja ei pea enam logima internetipanka pangaväljavõtte xml-faili koostamiseks. RAPID saadab ka maksekorraldused otse LHV Panka, Teie peate vaid internetipanka sisse logima ja kinnitama juba ootel olevad maksekorraldused. Faile ei ole vaja ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 september

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Raha > Sisse/ Välja/ Maksekorraldused dokumentide nimekiri - nimekirja avanedes on nüüd ridade järjestus kuupäeva järgi. Kasutajal võimalik hiire topeltklikiga tulba pealkirjal Dok.nr.  järjestada ridu dokumentide numbrite kasvavasse järjekorda. Sisse dokumentide nimekiri > Laekumata arved > võimalus nimekirjast välja jätta kreedit ostuarved, kui nimekirja all vastav linnuke maha võtta. Välja/ Maksekorraldused nimekiri > Tasumata kohustused > võimalus nimekirjast välja jätta kreedit müügiarved, kui nimekirja all vastav linnuke maha võtta. Müügiarved > üks ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Täiendasime kreeditarve alusel ostjale raha tagastamise tehingu lisamist. Raha > Väljaminek/ Maksekorraldused > Tasumata arved > nimekirjas kuvatakse ka müügi kreeditarved; negatiivne müügiarve kuvatakse siin positiivse summaga ja taustavärv on punane; kasutajal on võimalus lihtsalt koostada raha tagastamise dokument. Kliendiandmik > ühe kliendi (ostja) käibed ekraanile > kui kreeditarve alusel maksti ostjale raha tagasi, siis siin kuvatakse tasumist negatiivse summana (arve summa ka negatiivne). Täiendasime ostu kreeditarve alusel ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 juuni-juuli

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Raha > Maksekorraldused/ Välja > "Tasumata arved" > lisatud veerg "Menetlemine" - kuvatakse isiku nime, kelle "laual" dokument seisab ja ootab menetlemist. Sissetoomine/ Import - lisatud uued tehingu tüübid, mida Swedbank kasutab korteriühistu laenumaksete teenindamisel: Laenu põhiosa tagasimakse (D,LDAS,MDOP,NTAV) ja Laenu intress (D,LDAS,MDOP,INTR). Ostuarved > täiendused ostuarvete menetlemise juurde: Otsing > Menetlemine - võimalus otsida veel menetlemata ostuarveid, millele on märgitud menetlejaks üks kindel isik. Vajalik juhul kui üks menetleja tuleb ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 aprill-mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > üks müügiarve/ müügi saateleht ekraanil tööleht "Arve read" > uued tulbad "Kauba tähis" ja "Säilivus" - partiiarvestusega kaubal kuvatakse uutesse tulpadesse vastav väärtus. Kui kinnitamata dokumendil on kauba säilivuse tähtaeg täna või möödunud, siis kuvatakse seda punase fondiga. Uute tulpade nägemiseks, seadistage: moodul ADMIN > Ekraanivormid - otsige vajalikud read ja sisestage tulpadele sobivad laiused. Kui dokumendi real on kauba, laoarvestusega artikli, kogus null (kogus=0), siis nüüd saab ... (Loe edasi...)

FINANTS 2021 jaanuar-veebruar-märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved dokumentide nimekirja tabeli päises on kiirotsing seeria ja dokumendi numbri leidmiseks. Kiirotsing dokumendi numbri järgi otsib müügiarveid ka ajaloost, mitte ainult ekraanil kuvatavast nimekirjast. üks müügiarve ekraanil > kui trükite ingliskeelset arvet, siis nüüd lisatakse sellele ka saldoteatis (eeldusel, et seeria juures määratud). Varem lisati saldoteatis ainult eestikeelse arve väljatrükile. üks müügiarve ekraanil > arve real hiire paremklikk > Tellimused > Kanna arvele - kui müügiarvele kantakse tellimuselt partiiarvestusega artikkel, ... (Loe edasi...)

FINANTS 2020 november-detsember

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügihindadele soodustuste kalkuleerimine nüüd lihtsam ja mugavam. Artiklid > Müügihinnad > Kui kasutaja valib kas esimese, teise või kolmanda müügihinna kalkuleerimise, siis avanevasse tabelisse on lisatud veerud Soodushind, Soodus%, Soodus summa, Soodus alates ja Soodus kuni. Tulem arvutatakse soodushinnalt, kui see sisestatud. Kui tulem negatiivne, siis kuvatakse tulem punaselt. Kui juurdehindlus negatiivne, siis kuvatakse number punaselt. Artiklid > üks kaart ekraanile > tööleht "Lisaandmed" - uus väli "Päritolumaa"; võimalus valida kaardile riik ... (Loe edasi...)

FINANTS 2020 september-oktoober

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Raha > panga dokumentide seeria > panga väljavõtte import > SEB või Luminor panga väljavõtte import > kui tehing on ostja kaardimakse laekumine, siis koostab programm 2 dokumenti: raha sissetuleku dokument tehingu täissummas (laekunud summa+teenustasu) ja väljamineku dokument teenustasu summas. Kuna need pangad ei erista kaardimakse tehinguid operatsiooni koodiga, siis tuvastab nüüd Rapid neid raha laekumise tehinguid selgituse tekstis sisalduva kindla sõna ja tehingupartneri nime järgi. Eelnevalt seadistage Seaded > Raha ... (Loe edasi...)

FINANTS 2020 juuni-august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Ostuarved UUS VÕIMALUS! Ettevõttesse saabub tellitud kaup, järgmise sammuna kontrollib töötaja kas saabunud kogused vastavad ostuarvel märgitule. Vana süsteemi korral märkis kaupa vastuvõttev inimene paberarvele või -saatelehtele kontrolli käigus oma käega linnukese - jah, just selline kogus kaupa saabus. E-arvest imporditud ostuarvel saab programmi kasutaja kontrollitud koguse linnukese märkida otse Rapidis ostuarvel. Üks ostuarve ekraanile > tööleht "Lattu" -  uus veerg "Loetud" - kasutaja saab linnukesega märkida arvele kontrollitud koguseid. Linnukese väärtus salvestub, ... (Loe edasi...)