FINANTS 2024 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > üks dokument ekraanil > tööleht “Omahind,EUR” > uus tulp “KM%”.
 • Ostuarved > üks dokument ekraanil > kasutaja lisab reale kulukäibemaksu artikli: kui eelnevale reale on sisestatud projekt, siis see kantakse ka kulukäibemaksu reale; samamoodi, kui teised lisaparameetrid.
 • Finantsaruanded > Inf4 Annetused – täiendatud, et kasutamine oleks lihtsam ja mugavam:
  • kui aruandes on korduvaid isikukoode, siis need kuvatakse roosal taustal;
  • võimalus salvestada Excelisse;
  • tabeli all kuvatakse kokku numbrid;
  • allajoonitud summad – topeltklikiga saab vaadata millistelt dokumentidelt aruandesse kirje lisati;
  • F1 nupuga avanevasse Spikrisse lisatud info INF4 aruande koostamise loogikast.
 • Finantsaruanded > Projektid > Tulud-kulud detailselt. Aruandesse lisatud ka tulude reale viimase laekumise kuupäev ja laekunud summa kokku.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Aruanded > Väljamineku aruanne >
  • lisatud paremasse serva artikli lisaparameetrid (par1,par2,par3,par4,par5,par7, kaal);
  • Eksport Excelisse. Kui samas arvutis on MS Excel, siis lisatakse faili tulpadele ka korrektsed pealkirjad (kasutatakse exceli funtsioone).
 • Müügid kuluks > Põhivara müük > lausendisse lisatakse kulukonto juurde ka allüksus, objekt ja riigiraamatupidamise parameetrid.

Lisamoodul JAEMÜÜK/ KASSAMÜÜK täiendused

 • Müükide vaatamine > Otsing > Klient – siin saab otsida ka nime osa järgi.
 • Müükide sisestamine > ühe müügi sisestamine > Saada tsekk E-postiga:
  • kui sisestatud kliendikaardi number, siis lisatakse e-kirja Saajaks
   1. isiku e-postiaadress (kui on sisestatud);
   2. kliendi e-postiaadress (kui on sisestatud).
  • Täiendatud e-postiga saadetava tseki teksti koostamist.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Nüüd on võimalus katkestada töö Rapidiga programmi kasutajal, kes on unustanud programmi lahti. Rapidis on litsentseeritud üheaegsete kasutajate arv. Kui mõni RAPIDi kasutaja unustab töö lõppedes programmi sulgeda, siis piiratud kasutajate arvu puhul ei saa teine kasutaja oma tööga alustada.

  • Nupp “Logimised” – siin tabelis kuvatakse kõik sisseloginud kasutajaid; siia tabelisse on lisatud lõppu uus veerg (ilma pealkirjata).
  • Kui kasutaja Rapidisse sisselogimise ajast on möödunud 8 tundi või rohkem, siis uues veerus kuvatakse linki ‘Katkesta ja logi välja‘.
  • NB! Enne kasutaja töö katkestamist suhelge kasutajaga ja veenduge, et tal ei oleks töö pooleli!
  • Topeltklikk lingil ‘Katkesta ja logi välja‘- selle kasutaja töö Rapidis katkestatakse. Kui tal oli ekraanil salvestamata dokument, siis need andmed kaovad!
  • Kui kasutaja, kelle töö Rapidiga on moodulis ADMIN jõuga katkestatud, siiski järgmisel päeval soovib tööd jätkata, siis programm sulgub automaatselt. Ta peab töö jätkamiseks uuesti sisse logima.