FINANTS 2023 detsember

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > üks müügiarve või müügi saateleht – täiendused seoses uue käibemaksumääraga:
  • Koosta uus arve vana arve andmetega” – kui aasta erinev, siis muudetakse ka käibemaksu määr, summad ja hinnad;
  • dokumendi ridade rippmenüüs uus toiming “Muuda uus/vana käibemaksumäär“;
  • kui kasutaja muudab dokumendi kuupäeva aastat, siis küsimus ja salvestatakse ridadele uued käibemaksu määrad, summad ja hinnad sõltuvalt arve kuupäevast;
  • kasutaja sisestab artikli, Rapid lisab käibemaksu sõltuvalt arve kuupäevast (kas artikli käibemaks, sellele eelnev käibemaks või järgnev käibemaks);
  • kui müük toimib siseriikliku pöördkäibemaksuga, siis käibemaksu määr muutub vastavalt dokumendi kuupäevale.
 • Müügiarved > üks müügiarve ekraanil > E-arve saatmine: kui operaatorile saatmine ei õnnestu lisatakse töölehel “Tekstid, Muud” alamtabelisse vastav veateade.
 • Ostuarved > üks dokument ekraanil – täiendused seoses käibemaksu määra muutumisega:
  • dokumendi reale artikli sisestamisel lisatakse käibemaks automaatselt vastavalt ostuarve kuupäevale (kas artikli käibemaks, sellele eelnev käibemaks või järgnev käibemaks);
  • Koosta uus arve vana arve andmetega” – kui aasta erinev, siis Rapid muudab ka käibemaksu määra, summad, hinnad;
  • E-arve import > salvestatakse käibemaksu määr vastavalt arve kuupäevale;
  • kui kasutaja muudab arve kuupäeva aastat, siis salvestatakse ridadele uued käibemaksud.
 • Artiklid > üks artikli kaart ekraanil> nimetuse pikkus kuni 100 sümbolit.
 • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD – uus 2024. aasta vorm ja lisad.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Uus nupp ‘Alates 01.01.24 uus käibemaks– käibemaksu automaatne muutmine. Loe pikemalt eelmisest artiklist.
 • Kataloogid > Käibemaks – lisatud uues määras käibemaksud vastavalt käibemaksu tüübile.