Käibemaks 22% alates 01.01.2024

Alates 01.01.24 tõuseb käibemaksu määr 22%-le kõigil neil teenustel ja kaupadel, mida varem müüdi määraga 20%. Alus: Käibemaksuseaduse §15 lg(1)
Lisaks on seaduses määratud tehingud, millal ka uuel aastal peab rakendama 20%-st käibemaksu määra:

  • arved, millega krediteeritakse 2023. aastal koostatud põhiarvet;
  • arved, kus 2024. aastal müüakse teenust või kaupa ning see tasaarveldatakse 2023. aastal koostatud ja laekunud ettemaksu arvega;
  • lisaks veel mõni erandlik olukord.

Täpsema info käibemaksumäära muudatuse kohta leiad Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Aastal 2024 on käibemaksu määr 22%
kõigil teenustel ja kaupadel,
millel varem oli määr 20%.

Kõigile käibemaksukohuslastele on järgnev väga oluline juhend! Kui teie ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, siis alljärgnev juhend ei ole teile vajalik.

Kuidas lihtsalt ja kiiresti RAPIDis üle minna uuele käibemaksu määrale?

1. samm – koosta viimastel tööpäevadel enne aastavahetust võimalikult kõik 2023. aasta müügiarved ja saada ostjatele välja. Kui impordid Rapidisse mõnes teises süsteemis koostatud müügiarveid (Excelist või e-arvest), siis impordi ka need.
Kui peale Rapidis uuele käibemaksumäärale üleminekut tekib vajadus lisada 2023. aastasse veel müügiarveid, siis saab seda teha, aga rohkem käsitööd ja ajakulu.

2. samm – impordi või sisesta Rapidisse kõik aasta lõpuks saabunud 2023. aasta ostuarved.
Kui peale Rapidis uuele käibemaksumäärale üleminekut tekib vajadus lisada 2023. aastasse ostuarveid, siis saab seda teha, aga rohkem käsitööd ja ajakulu.

3. samm – tehke otsus müügihindade muutmiseks – kas teie ettevõttes muutuvad käibemaksuga või käibemaksuta müügihinnad. Kas käibemaksumäära tõus tõstab käibemaksuga hindu või mitte; kas kõik hinnad muutuvad ühtmoodi või sõltuvalt toodete gruppidest.

4. samm – uue aasta jaanuaris on vaja uue käibemaksumääraga  koostada 2024. aasta müügiarveid või sisestada ostuarveid. Nüüd käivita moodul RAPID ADMIN, edasi nupp Uus versioon ja läbi tavapärane versiooni uuendus.

5. samm – Sina ise pead käivitama RAPIDis ülemineku protsessi, igale ettevõttele sobival hetkel. Rapidis on tehtud üleminek uuele käibemaksumäärale lihtsaks ja automaatseks.

A variant – mikroettevõte, kus müüdavaid ja ostetavaid artikleid on vähe ning ei kasutata moodulit TELLIMUSED. Mikroettevõte võib kasutada uuele käibemaksumäärale üleminekuks ka järgmist, B-varianti (juhul kui see meeldib rohkem). Saatsime juhendi otse Sinu postkasti 27. detsembril 2023, või loe siin.

B variant – ettevõte, kus müügi- ja ostuartikleid on palju või kasutatakse moodulit TELLIMUSED. Üleminek toimub mõne hiireklikiga. Saadame juhendi otse Sinu postkasti 29. detsembril, 2023.

Uuel aastal müügiarvete koostamine 22%- või 20%-käibemaksumääraga, arvestades Käibemaksuseaduse erandeid – saadame jaanuari algul lühijuhendi.