FINANTS 2023 august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > Võimalus seadistada ainult kinnitamata dokumentidest nimekirja kuvamine seadistatud kasutaja jaoks. Näiteks vajalik müügiga tegelevatele töötajatele, et neil oleks kiire ülevaade pooleliolevatest tehingutest.
  • Moodul RAPID ADMIN > Kataloogid > Kasutajagrupid > ava müügitöötajate grupp – märgi linnuke “Vaikimisi müügiarvete nimekirjas ainult kinnitamata arved“.
  • RAPID ADMIN > Kataloogid > Isikud > ava vajaliku isiku kaart – kontrolli kas isik on märgitud müügitöötajate kasutajagruppi.
  • RAPID FINANTS > Müügiarved – nimekirjas kuvatakse ainult kinnitamata müügiarved. Läbi otsingu saab kasutaja vaadata kõigi müügiarvete nimekirja.
 • Müügiarved > Massarved > Genereeri arved – nüüd lisatatakse arvele ka need read, kus allahindlus on 100%.
 • Raha > Panga seeria:
  • Maksekorraldused > Tasumata arved – kui kasutaja märgib sama hankija positiivseid ja negatiivseid ostuarveid koos tasumiseks, siis kontrollitakse:
   1. kui suurima positiivse summaga arve on suurem, kui negatiivsete arvete summa kokku, siis kantakse need arved samale maksekorraldusele. Viitenumber ja IBAN võetakse suurima positiivse summaga arvelt.
   2. kui negatiivsete arvete kokku summa on suurem kui suurima summaga positiivne arve, siis teade kasutajale ja maksekorraldust ei koostata. Kasutaja peab valima tasumiseks komplekti negatiivseid arveid nii, et nende kokku summa oleks väiksem suurima positiivse summaga arvest.
  • Otseühendus või Tehingute import väljavõtte failist > täiendatud raha väljamineku tehingu makse saaja tuvastamist nii, et makse saaja nimes sisalduv ettevõtlusvorm (OÜ, AS, MTÜ, SA, jne) ellimineeritakse.
 • Ostuarved > E-arvete automaatne import: täiendatud riigiasutuse poolt väljastatud e-ostuarve salvestamist, kui makse peab laekuma Rahandusministeeriumi pangakontole. Kui e-arves makse saaja nimi (PaymentInfo/PayToName ) erineb arve väljastaja nimest (SellerParty/Name), siis määratakse makse saaja selle nime või makse saaja IBANi alusel.
 • Pearaamat, Käibeandmik > aruanne ekraanile – päises kiirotsing konto numbri ja nimetuse järgi.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > kui kliendi riik ei ole Eesti, siis saab reg.koodi väljale sisestada suva sümboleid.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Andmebaasi koopia – kuupäevade juurde kuvatakse ka koopia tegemise kellaaeg.
 • Seaded > Müügiarved > Saldoteatise tekst – lisatud võimalus ühe klikiga kustutada varem lisatud tekst ja importida uus tekst varem ettevalmistatud tekstifailist.
  • all äärel nupp ”Kustuta kogu tekst ja impordi uuesti töökausta failist steade.txt”. Uus tekst salvestub andmebaasi, kui vormilt väljuda salvestamise nupuga. Uues tekstis on ka käibe summa võrdlus.
  • sama täiendus ka Müügiarved > Meeldetuletus tasumata arvest – lisatud võimalus ühe klikiga kustutada varem lisatud tekst ja importida uus ettevalmistatud tekstifailist.
  • sama täiendus ka Ostuarved > Saldoteatise tekst – lisatud võimalus ühe klikiga kustutada varem lisatud tekst ja importida uus ettevalmistatud tekstifailist.