FINANTS 2023 juuni-juuli

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved >
  • üks müügiarve ekraanil > hiire paremklikk müügiarve real > Lisa saatelehtede read:
   1. Saatelehe ridade valiku aknas read järjestatud Viite teksti ja kuupäeva järgi.
   2. Topeltklikk viitel märgib kõik sama viitega read arvele kandmiseks.
  • Otsing > võimalus otsida Saaja/maksja tarneperioodi päevade järgi.
 • Täiendus raamatupidamisbüroode jaoks – aruannete saatmisel e-kirjaga lisab Rapid saajaks sama ettevõtte juhi e-posti aadressi.
  • Seadistamine: Kliendid > oma ettevõtte kaart > Kontaktisikud > märgi ettevõtte juht või mõni teine kontaktisik linnukesega “Saab aruandeid”.
  • Esialgu mõjub aruande saaja linnuke aruannetele: “Kliendiandmik e-postiga” ja “Laekumata arved e-postiga”.
 • Kliendid > Otsing > võimalus otsida kliendi tarneperioodi järgi.
 • Päevaraamat > Lõpetamiskanded > lisaks lõpetamiskannetele saab automaatselt koostada dokumendi “Aruandeaasta tulemi kandmine kontole “Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)”” .
  • Kui koostatakse teist korda sama aasta lõpetamiskanded, siis kustutatakse ka Tulemi kandmise dokument ja koosatakse uus.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused/pakkumused > Otsing > võimalus otsida saaja/tellija tarneperioodi järgi.

Lisamoodul JAEMÜÜK/ KASSAMÜÜK täiendused

 • Kassa seaded > enam ei saa töökohal seadistusi muuta, saab ainult vaadata;
  • Seadistust saab muuta moodulis ADMIN > Seaded > Jaemüük.
  • Endiselt saab Jaemüügis siduda makseterminali ja seadistada trükivormide kujundusi.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Uus versioon > Rapidi uuendamise protseduur kuvab töödeldavate failide nimetusi.
 • Seaded > Jaemüük > alamtabel Töökohad – seadistuse muutmine toimub nüüd siin.
  • Topeltklikk veerus ‘Seaded’ avab Jaemüügi Kassa häälestuse.
  • Saab avada erinevate töökohtade seaded korraga eri akendes.