FINANTS 2023 september

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Uus võimalus – otse Rapidist saata e-müügiarve paralleelselt kahte kanalisse- ostjale e-arvena ja ostja internetipanka. Näiteks soovivad seda paljud korteriühistud: raamatupidaja saab tarkvarasse e-arve ja internetipanka saabub arve, mis tasutakse automaatselt püsimakse lepingu alusel.
  • Kliendid > Pank,Lepingud > Arve edastamine – uus valik ‘E-arve operaatori kaudu ja operaatori kaudu panka (10)‘ .
  • Pikem info Rapidi klienditoelt.
 • Müügi- ja ostuaruanded > Müügid klientide lõikes: uus aruanne „Koond klientide ja kuude lõikes“.
 • Finantsaruanded > Müügi tulem – uus aruanne “Klientide lõikes aastate koond”. Kõikide klientide valitud kuude arvete või tellimuste või pakkumiste ridade summad ja tulemid aastate kaupa. Aruandes saab filtreerida isiku, kliendi, kliendigrupp1, kliendigrupp2 ja kliendi riigi järgi.
 • Finantsaruanded > Äriregistrile > Kasumiaruanne/ Bilanss > Periood,seaded > lisatud valik „Alates aastast 2011“ – so euroaja algusest aastate lõikes.
 • Pearaamat Käibeandmik > aruanne ekraanile > topeltklikk konto käibel > konto käibed > Eksport Excelisse- lisatud veerg Saldo ja perioodi algsaldo rida.
 • Müügiarved > Massarve > üks nimekiri ekraanile > nupp “Ridade import”- nüüd on võimalus importida info ridadele erinevat tüüpi failidest, eelnevalt seadistatud struktuuri alusel.
  • Kui massarve tüübile on seadistatud import, siis tehakse import vastavalt seadistusele, muidu tavapärane import.
  • Impordi faili struktuuri seadistus: moodul RAPID ADMIN > Kataloogid > Massarvete tüübid > tabelis viimane tulp “Importfail” > seadista faili tüüp (xls, csv või txt) ja struktuur.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Põhivara liigid > uued tulbad „PV müügi kasum“ (varem nimetusega “Tulukonto”) ja „PV müügi kahjum“ (varem nimetusega „Müügikulu“).
 • Täiendatud põhivara müügi raamatupidamiskande koostamist.
  Müügid kuluks: PV kantakse bilansist välja ja

  • kui müügi tulem on null või positiivne, siis tulem kontole „PV müügi kasum“ (see toimis ka varem samamoodi);
  • kui PV müügi tulem on negatiivne, siis tulem kontole „PV müügi kahjum“ ja müügisumma kanne storneeritakse.

Lisamoodul JAEMÜÜK/ KASSAMÜÜK täiendused

 • Jaemüügi sisestamine –
  • koguse lahtris nupp [F2] avab koguse kalkulaatori.
  • võimalus soodustuse asemel teha ostjale juurdehindlust.
   Eelnevalt vajalik seadistus:
   Seaded > Jaemüük – märgi linnuke “Juurdehindlus lubatud müügi real”.
   Kui linnuke märgitud, siis jaemüügi real Ale% sisestamisel ja müügiarve real soodustuse lisamisel ei arvestata automaatselt ‘miinus’ märki protsendile ette, vaid arvutatakse juurdehindlus, mitte soodustus.
 • “Päeva müük” > uus aruanne “Kaupade müük makseviiside lõikes”, salvestatakse Excelisse.