PALK 2022 märts – aprill

Peamoodul PALK täiendused

Lapsepuhkusele minek toimub alates 2022 aprillist nii: töötaja lepib tööandjaga kokku lapsepuhkuse võimaliku aja ja seejärel teatab sotsiaalametile. Kui töötajal on kasutamata lapsepuhkuse päevi, siis saadab sotsiaalamet tööandjale kinnituse töötaja puhkuse kohta. Lapsepuhkuse tasu maksab töötajale sotsiaalamet, tööandja enam ei maksa. Kasutatud ja kasutamata puhkusepäevade arvu jälgib sotsiaalamet.
Sama korra alusel toimub ka puudega lapse lapsepuhkuse ja isapuhkuse kasutamine.

Tööandja märgib tarkvarasse RAPID PALK töötaja soovi alusel lapsepuhkuse võimalikud kuupäevad puhkuste ajakavasse. Kui tööandja on sotsiaalametilt saanud e-kirjaga kinnituse töötaja puhkusele mineku kohta, siis märgib ta moodulisse RAPID PALK vastava kinnituse. Seejärel vormistatakse töötajale puhkus tööandja juures. Kui sotsiaalametilt ei ole tulnud puhkuse kinnitust, siis ei saa tööandja teda lapsepuhkusele lubada.

 • Puhkused > ühe töötaja üks puhkuse kaart ekraanile :
  • uus linnuke “Sotsiaalameti kinnitus” ja võimalus lisada manusse sotsiaalametilt tulnud kiri.
   Kui tööandja on sotsiaalametilt saanud kinnituse töötaja sotsiaalpuhkuse kohta, lisab ta siia  linnukese ja vastava e-kirja.
  • Lisatud manust saab hiljem vaadata.
  • Kui lisati ekslikult vale manus, siis saab kasutaja selle kustutada ja lisada õige.
 • Puhkused > Otsing > võimalus otsida sotsiaalpuhkusi, millel veel puudub linnuke “Sotsiaalameti kinnitus”.

Teised täiendused

 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht “Puhkused” :
  • täiendatud tabelit “PUHKUSTE AJAKAVA”;
   1. Puhkuse muutmiseks topeltklikk või <Enter> puhkuse real. Avaneb puhkuse sisestamise/ muutmise aken. (Varem muudeti puhkuse andmeid siinsamas tabelis.)
   2. Kui uus tööleping, siis enne salvestamist puhkusi lisada ei saa.
  • Puhkuse arvestusperioodi asemel kuvatakse ainult aasta.
  • alamtabel “Õigus puhkust saada” – siia valikusse kuvatakse ainult võimaliku korralisusega puhkuseliike. Sellised puhkused on puudumisliigiga Puhkus (1), Lisapuhkus korraline (11), Puhkus tööpäevades (7), Muu puudumine (3) ja Koolitus (4).
 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tabeli numbri tausta värv sõltub töötamise liigist: Tavaline tööleping ja tähtajaline hall (samasugune kui varem), Töövõtulepingul sinine, Juhatuse liikmel kollane, Avalik teenistus ja Omavalitsuse liige roheline, Tasuta töötamine või Hüvitise saaja roosa.
 • Arvestuste liigid > võimalus ridu järjestada nimetuse, TSD-liigi ja koodi järgi.
 • Puhkused – puhkuse arvestusperioodi asemel ainult aasta.