Muudatused puhkustes alates 2022 aprill

Lapsepuhkus

Alates aprillist on õigus lapsepuhkusele lapsepõhiselt mõlemal vanemal: iga lapse peale kokku 10 tööpäeva kuniks laps saab 14 aastaseks. Puhkuse õigus ei ole enam aastapõhine, vaid 10 päeva, iga lapse kohta kokku, perioodil mil laps kasvab 14-aastaseks. Alus: Töölepingu seadus §63.
Uue korra kohaselt toimub lapsepuhkusele minek nii: töötaja lepib tööandjaga kokku lapsepuhkuse võimaliku aja ja seejärel teatab sotsiaalametile. Kui töötajal on kasutamata lapsepuhkuse päevi, siis saadab sotsiaalamet puhkuseteatise ka tööandjale. Lapsepuhkuse tasu maksab töötajale sotsiaalamet, tööandja enam ei maksa. Kasutatud ja kasutamata puhkusepäevade arvu iga lapse kohta tema 14-aastaseks saamiseni jälgib sotsiaalamet.
Peale 1. aprilli 2022 enam vana lapsepuhkust kasutada ei saa.
Vana lapsepuhkus oli pikkusega 3 või 6 tööpäeva (sõltuvalt laste arvust ja vanusest) ning seda sai kasutada üks lapsevanematest igal aastal. Vana lapsepuhkuse tasu maksis töötajale tööandja, kellele väljamakstud summa hüvitas sotsiaalamet.

Lapsepuhkus puudega lapse vanemale

Selle puhkuse õigus on endine – iga kalendrikuu 1 tööpäev, kuni 12 tööpäeva aastas. Alates 1. aprillist maksab seda puhkusetasu sotsiaalamet otse töötajale. Tööandja enam ei maksa. Alus: Töölepingu seadus §63’1.
Töötaja lepib tööandjaga kokku puhkuse aja, teatab seejärel sotsiaalametile. Kasutatud ja kasutamata puhkusepäevade arvu jälgib sotsiaalamet.

Emapuhkus

Senine nimetus oli rasedus- ja sünnituspuhkus. Pikkus kuni 100 päeva. Töötaja teavitab tööandjat emapuhkusele jäämisest vähemalt 30 kalendripäeva ette. Tööandja jaoks muid muutusi ei ole. Alus: Töölepingu seadus §59.

Vanemapuhkus

Senine nimetus lapsehoolduspuhkus. Vanemapuhkust saavad kasutada kas üks või teine lapse-vanem. Töötaja teavitab tööandjat vanemapuhkusele jäämisest või vanemapuhkuse katkestamisest vähemalt 30 kalendripäeva ette. Tööandja jaoks muid muutusi ei ole. Alus: Töölepingu seaduse §62.


Selleks, et olulised laste- ja vanemapuhkuste muutused jõuaks teie RAPIDisse, toimetage nii:

 1. Käivitage tarkvara moodul RAPID ADMIN, edasi Uus versioon ja läbige tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage moodul RAPID PALK, edasi nupp Seaded ja Uus versioon ja läbige tavapärane versiooni uuendus.
 3. Kontrollige üle, et teie Rapidis oleks alljärgnevad automaatsed täiendused olemas!

Täiendused moodulis RAPID PALK seoses muudatustega laste- ja vanemapuhkustes.

Puhkuseliigid, alampunkt menüüs Kataloogid.

 1. Uus puhkuseliik „Lapsepuhkus /kehtib alates 2022.04/“, maht = 10 päeva, puudumisliik = Muu puudumine.
 2. Lapsehoolduspuhkus – uus nimetus “Vanemapuhkus (lapsehoolduspuhkus)”.
 3. Rasedus- sünnituspuhkus – uus nimetus „Emapuhkus (sünnituspuhkus)“.
 4. Puhkuseliikidel on uus tunnus Puudumisliik, mis määrab:
  • kas töölt puudutud päevade eest lisandub põhipuhkuse õiguse päevi,
  • kas riigipühad arvestatakse puudumise perioodi sisse või mitte,
  • puhkuse korralisuse,
  • puhkuseõiguse aegumise.

Arvestuste liigid

 1. uus arvestusliik uue lapsepuhkuse jaoks: Lapsepuhkus /kehtib alates 2022.04/;
 2. vanale arvestusliigile Lapsepuhkus lisati kehtimise lõppkuupäev: „Lapsepuhkus /kehtib kuni 2022.03/“;
 3. lisati uus arvestusliik Lapsepuhkus puudega lapse vanemale /kehtib alates 2022.04/, sest oluliselt muutub puhkusetasu maksmine.
 4. vanale arvestusliigile “Lapsepuhkus puudega lapse vanemale” lisati kehtimise lõppkuupäev „Lapsepuhkus puudega lapse vanemale /kehtib kuni 2022.03/“.

Kui mõnda neist täiendusest Te ei leia oma RAPIDis, siis lisage ise või küsige abi RAPIDi klienditoelt.

Igapäevane töö

Puhkuste ajakava sisestamine
Kui lisate puhkuseid puhkuste ajakavasse, siis kuni 31. märtsini saab töötaja kasutada lapsepuhkust nimetusega ” …/kehtib kuni 2022.03/”. Kui puhkuse aeg on alates aprillist 2022, siis lisage töötajale lapsepuhkus “… /kehtib alates 2022.04/”.

Töökäsu lisamine
Kui valite töökäsule lapsepuhkuse arvestusliike, siis kuni 31. märtsini kasutatud lapsepuhkuse eest valige arvestusliik nimetusega ” …/kehtib kuni 2022.03/”. Kui puhkuse aeg on alates aprillist 2022, siis lisage töötajale lapsepuhkuse arvestusliik “… /kehtib alates 2022.04/”.