PALK 2022 jaanuar – veebruar

Peamoodul PALK täiendused

  • Palgaaruanded > Detailne maatriks > Aruanne ekraanile > Salvesta Excelisse – faili lisatakse päise teisele reale arvestusliigi/ kinnipidamisliigi nimetus.
  • Alates 28.01.22 on Elatusmiinimum 233,57eurot .
    Seaded > Muutuv häälestus – lisatud kirje uue elatusmiinimumi väärtusega. Elatusmiinimumi kasutatakse kohtutäiturile kinnipeetava summa arvutamisel.
  • Palgakalkulaator > Vaata maksumäärad – lisatud uus link maksuameti veebi uute maksumäärade info vaatamiseks.