PALK 2021 detsember

Peamoodul PALK täiendused

 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht „Pank,Auto“ – võimalus lisada ühe hiireklikiga töötaja kliendiks moodulisse FINANTS . Vajalik juhul kui soovite töötajate palgaarvestust analüüsida isikute kaupa.
  • Viide kliendile – kui see on tühi, siis selle taga link „Lisa kliendiks moodulisse FINANTS“.
  • Kui antud isikukoodiga klienti pole moodulis FINANTS, siis lisatakse uus kliendikaart töötaja andmetega.
 • Isikud > ühe isiku andmed > Maksud > võimalus kustutada hiire paremklikiga maksu, mis ei ole kohustuslik. Paremkliki peale avaneb rippmenüü toiminguga Kustuta.
 • Kanded päevaraamatusse > Raamatupidamiskannete koostamisel kontrollitakse kontoplaanis määratud kohustuslike parameetrite olemasolu. Kui mõni puudub, jääb lausend koostamata ja vigased kontoread kuvatakse ekraanile.
 • Palgaaruanded > Maatriksandmik > Aruanne ekraanile – päises saab valida arvestuskuud.
 • Arvestuste liigid > üks arvestusliik ekraanile > Puudumisliik –
  • Lisatud uus puudumisliik Lisapuhkus, korraline (11).
  • Seda liiki saab kasutada töötaja ja tööandja vaheliste erikokkuleppeliste lisapuhkuste tunnusena. Näiteks lisapuhkus “Aasta töötaja” või “Lisapuhkus tervistkahjustava töö eest”. Lisapuhkus on omadustelt sarnane põhipuhkusega, erinevus ainult aegumise tähtajas, mis lisapuhkusel on sama kalendriaasta lõpul.

Lisamoodul PERSONAL

 • Personaliaruanded > Isikudokumendid > lisatud veerg Manus – kui kasutaja on lisanud dokumendi elektroonse koopia, siis saab seda siinsamas ka vaadata.