PALK 2022 november – detsember

Peamoodul PALK täiendused

 • Lisatud 2023. aasta palgamaksude täiendused ja miinimumpalk.
  • Kataloogid > Maksud > Tulumaks, alates 01.01.23
   1. uus tulp “Vanaduspensioniealise töötaja tulumaksuvabastus (TMV pensioniealisel)”. Aastal 2023 on see 704 eurot.
   2. Üldine tulumaksuvabastuse maksimaalne võimalik summa 654 eurot.
  • Kataloogid > Maksud > Sotsiaalmaks, alates 01.01.23 – miinimumkohutuse alussumma on 654 eurot.
  • Seaded > Muutuv häälestus, alates 01.01.23 – miinimumpalk 725 eurot.
 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht Maksud > alamtabel “Tulumaksuvabastus (TMV)” – lisatud juurde neljas valik „TMV Vanaduspensioni ealisele isikule– kasutaja peab sisestama vanaduspensioni ealise töötaja poolt soovitud TMV summa, mis ei tohi ületada 704 eurot.
  • Seda tulumaksuvabastuse summat rakendatatakse tulumaksu arvutamisel alati, summa ei sõltu väljamakse suurusest ja astmeid ei arvestata.
  • Töökäsud > ava üks töökäsk ekraanile > hiire paremklikk real > Brutosumma kalkuleerimine – kui dokumendi reale valitud isikul Tulumaksuvabastus=”TMV Vanaduspensioni ealisele isikule”, siis brutosumma arvutamisel tulumaksu astmeid ei arvestata.
 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht Maksud > alamtabel “Tulumaksuvabastus (TMV)” > tunnus “TMV vastavalt TMS-le” asendatud tekstiga “TMV seaduses kehtivas määras” ja sellele summat juurde ei kuvata. Nüüd lihtsamalt arusaadav, et selle valikuga rakendatakse, vastavalt Tulumaksuseadusele, isiku väljamakselt tulumaksu kinnipidamisel:
  1. maksimaalset võimalikku tulumaksuvabastuse määra: kuni 31.12.2022 summas 500 eurot, alates 01.01.2023 summat 654 eurot;
  2. brutosummale alates 1200 eurost, astmeliselt vähenevat tulumaksuvabastust.
 • Palgakalkulaator – lisatud 2023 aasta tulumaksu maksuvabastuse määrad.
 • Väljamaksed > Vaata logi – Aega kuvatakse koos sekunditega.
 • Töökäsud > Dokumentide kirjed > Otsing – võimalus otsida ainult puudumisi – st arvestusliigid, millel on täidetud puudumisliik.