PALK 2023 aprill, mai, juuni

Peamoodul PALK täiendused

Töölt puudumine tunni kaupa, juhtkonna loal

Kui tööandja fikseerib kuupalgalise töötaja töölt puudutud tunnid ja nende tundide eest tasu ei maksta, siis nüüd saate seda lihtsalt teha Rapidis.

 • Arvestuste liigid > Lisa uus või ava olemasolev ekraanile > nimetuseks sisestage “Puudumine tunni kaupa, juhtkonna loal” ja valige puudumisliigiks Puudumine tundides [12].

 • Enne palgapäeva või jooksvalt lisage töökäsule kuupalgalise töötaja töölt puudutud tunnid:
  Töökäsud > Lisa uus – dokumendi reale valige töötaja, arvestusliik “Puudumine tunni kaupa..”, sisestage vajalik kuupäev ja mahuks puudutud tunnid.
 • Palgapäeval arvutate tavapäraselt kuupalgad:
  Töökäsud > Import > Tasud püsiandmetelt > kui töötajale on sisestatud arvestuskuu mõnel teisel töökäsul puudutud tunnid, siis kuupalga arvutamisel töötatud tunnid = kuu normtunnid – puudutud tunnid – muud võimalikud terve tööpäeva puudumised. Puudutud tundide eest töötasu ei arvestata.
 • Arvestuskaardid > ühe töötaja kaart ekraanile > Prindi / Saada e-postiga > palgasedelile kirjutatakse puudutud tundide kuupäev ja tundide arv.
 • Tööaja arvestus ja püsitasu arvutamine peab toimuma tundides.

Moodul PALK teised täiendused

 • Menüüs on nuppudel teksti kirjatüüpi suurendatud.
 • Isikute andmed / Arvestuskaardid > tabeli tekstides on kirjatüüpi suurendatud.
  • Kui teil on soov neis nimekirjades kuvada teksti endiselt väiksema fondiga, siis saate seadistada: Seaded > Kirja fondi suurus tabelites – valige sobiv suurus.
 • Palga abitekst, spikker, on saanud põhjaliku sisu. Küsimuste tekkimisel vajutage klaviatuuril nuppu [F1] või klikkige hiirega spikker.
 • Avansside automaatne tagasiarvestamine (kinnipidamine) lisab tagasiarvestuse töökäsu päisesse avansi väljamakse kuu ja tagasiarvestuse põhjuse “MUA Avansi tagasiarvestus“.
  • Väljamaksed > üks väljamakse ekraanil > Väljamakstavate summade arvutamine > Kui Rapid koostab avansside tagasiarvestamise töökäsu, siis nüüd salvestatakse töökäsu päisesse ka avansi väljamaksekuu ja Tagasiarvestuse põhjuseks “MUA Avansi tagasiarvestus“. Kui toimub mitmelt eelneval kuu väljamakstud avansi tagasiarvestus (kinnipidamine), siis koostatakse mitu töökäsku.
 • Arvestuskaardid > ühe isiku arvestuskaart ekraanil >
  • Saada e-postiga > toimib nüüd kõigil. Varem ainult siis kui oli lisatud vastav aruande kirjeldus.
   • Seadistamine: moodul ADMIN > Kujunda aruannet > Palgasedel.
  • Prindi / Saada e-postiga > Kui puudumise algus- ja lõppkuupäev on erinevates aastates, siis lisatakse puudumise kuupäevadele ka aasta numbrid.
  • arvestuste alamtabelis lisatud lõppu uus tulp “Kassakuu, mille väljamakset tagasi arvestatakse”. Täidetud ainult negatiivse summaga ridadel, üldjuhul siis avansi tagasiarvestuse puhul.
 • Palgaaruanded >
  • Igakuised koondid > Tasude ja maksude koond – nüüd on võimalik kasutajal endal seadistada arvestatud tasude jagamine gruppidesse ja vastavate vahekokkuvõtete väljastamine.
   • Seadistamine gruppidesse: Arvestusliigid > üks arvestusliik ekraanile – uus parameeter Grupp.
  • Igakuised, isikute lõikes > Maatriksandmik/palgaleht > aruanne ekraanile – päisesse lisatud aruande e-kirjaga saatmise võimalus.

Lisamoodul PÜSIKINNIPIDAMISED

 • Kui kohtutäitur saadab töötaja sissetuleku arestimise akti, milles ei ole kasutatud kontrolltasemeks elatusmiinimumi (absoluutselt mittearestitav summa) ja miinimumpalka, vaid muid summasid, siis on see täiendus ettevõttes vajalik.
  • Kataloogid > Kinnipidamisliigid > Lisa uus kinnipidamisliik:
   Nimetus = Täiteleht (täituri piirmäärades);
   Arvutusmeetod = Maks kinnipid.täitemen.sead.järgi (täituri piirmäärad)[20];
   Teised parameetrid sisestage samamoodi kui on kinnipidamisliigil “Täiteleht täitemenetluse seaduse järgi”.
  • Isikute andmed > avage töötaja isikukaart, kellele kohtutäitur saatis Sissetuleku arestimise akti, täituri piirmääradega > tööleht Kinnipidamine > Lisa uus > täitke vajalikud parameetrid ja kontrolltasemete summad. Kasutaja saab sellele kinnipidamisele sisestada täituri poolt rakendatavad kontrolltasemed: miinimumpalga ja mittearestitava summa asemel täituri kehtestatud määrad.
  • Väljamaksed > üks väljamakse ekraanil > Väljamakstavate summade arvutamine > Kui isikul on kinnipidamine meetodiga “Maks kinnipid.täitemen.sead.järgi (täituri piirmäärad)[20]”, siis kinnipeetava summa arvutamisel Rapid ei kasuta kehtivaid määrasid häälestusest, vaid sisestatud summasid. Automaatne kinnipidamine toimub niikaua kuni kogu võlg on tasutud.
 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > Kinnipidamised >
  • tabeli päises uus nupp Lisa uus kinnipidamine;
  • kinnipidamise lisamiseks avaneb uus aken andmete sisestamiseks ja sisestavate parameetrite juures selgitused sisu kohta.
  • varem lisatud kinnipidamise muutmiseks tehke vajaliku kinnipidamise real topeltklikk või hiire paremklikk ja avanenud rippmenüüs toiming Muuda kinnipidamist – avaneb kinnipidamise muutmise aken;
  • tabelis andmeid enam muuta ei saa;
  • kinnipidamise salvestamine toimub koos isiku andmete salvestamisega.