PALK 2023 jaanuar – märts

Peamoodul PALK täiendused

Nüüd on võimalus automaatselt koostada erisoodustuse maksude raamatupidamiskanded.

 1. Seadistamine
  Seaded > Erisoodustus ja Dividendid – sisestage erisoodustuse maksude arvestamise linnuke ja raamatupidamiskannete  kontod: ettevõtte erijuhtude tulumaksu kohustus ja kulukonto, sotsiaalmaksu kohustus ja kulukonto, vajadusel ka kulukohad.
 2. Palgaaruanded > TSD koostamine >
  • Lisa 4 Erisoodustused – siia arvutatakse või sisestatakse summad samamoodi kui varem.
  • Tööleht TSD > Koosta maksude maksekorraldus > Kui on seadistatud erijuhtude tulumaksu kohustuse konto, siis lisatakse see maksekorraldusele erijuhtude tulumaksu summa reale.
 3. Kanded päevaraamatusse > Koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu – kui on seadistatud erisoodustuse maksude arvestamise kohustus, siis koostab Rapid automaatselt raamatupidamiskanded sama arvestuskuu TSD Lisa4-lt erijuhtude tulumaksu summa ja sotsiaalmaksu summa kohta.

Moodul PALK teised täiendused

 • Isikud > Lisa uus > kasutaja sisestab uue töötaja andmed > Salvesta –
  • Pensionikindlustus – nüüd toimub uue isiku andmete salvestamisel automaatne pensionikindluse kontroll. Kui isiku residendi riik on Eesti, siis Rapid küsib pensionikeskusest töötaja Pensionikindlustuse kohustust ja salvestab kohutuse (või mittekohustuse) väärtuse isiku maksude tabelisse.
  • Tulumaksuvabastus – kui isik ei ole vanaduspensioni ealine, siis lisatakse vaikimisi tulumaksuvabastuseks „TMV seaduses kehtivas määras“. Kasutaja saab seda muuta.
  • Tulumaksuvabastus – kui isik on vanaduspensioni ealine, siis lisatakse vaikimisi tulumaksuvabastuseks “Ei arvesta TMV”. Kasutaja saab seda muuta.
 • Isikud > ühe isiku kaart ekraanile >
  • Maksud > Kui isik saab käesoleval aastal vanaduspensioni ealiseks, siis kuvatakse kasutajale teade „Isik võib kasutada vanaduspensioni ealise maksuvaba tulu!“.
   Kui isiku pensioniiga pole veel saabunud, siis kuvatakse halli fondiga „Isik võib alates aastast AAAA kasutada vanaduspensioni ealise MVT (prognoos).“
  • Maksud > Kui kasutaja sisestab uue tulumaksuvabastuse avalduse, siis Rapid kontrollib kas isik saab käesoleval aastal vanaduspensioni ealiseks ja jagab infot sobivast TMV variantidest.
  • tööleht Leping / Töölepped>Tingimused – uus väli “Summeeritud tööaeg” – vaikimisi täitmata. Täitke kui ametikohal on summeeritud tööaja arvestus. Vajalik kui kasutate rakendust “Tööaja graafikud”.
 • Töökäsud > kui puhkuste ajakavas on puhkusi, mille alguskuupäev on arvestuskuus ja neid ei ole kantud arvestuskuus töökäsule, siis kuvatakse päisesse teade „Puhkuste ajakavas on väljamaksmata puhkusi!“. Vajalik, et ükski puhkusetasu ei ununeks arvestamata.
 • Palgaaruanded >
  • TSD koostamine > täiendused seoses vanaduspensioniealise töötaja tulumaksuvabastuse deklareerimisega: Lisa 1 Tabel 1a; Lisa 1 Tabel 1b.
  • Palgatõend > aruanne ekraanile > Arvestatud töötasu – siia lisatakse ka välisriigis töö eest teenitud summad, mis on maksustatud tulumaksuga (A1 tõendiga).
 • Kanded päevaraamatusse > Koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu > kui on olukord, kus tööandjal tekib kohustus töötaja eest sotsiaalmaksu juurde arvestada (sots.maksu miinimumkohustus), aga isiku tööleping lõpeb arvestuskuus, siis lisatakse juurdearvestus jooksvasse kuusse. (Üldjuhul järgmisse kuusse, kui seadetes määratud “Palgapäev järgmises kuus”.)
 • Seaded > Muutuv häälestus > alates 01.02.2023 on Elatusmiinimum 303,40 eurot.
 • Täiendasime oluliselt palga spikrit, mis avaneb klaviatuuri nupuga F1 või hiire klikiga “?”-sümbolil.

Puhkusetasu eraldise ehk puhkusereservi arvestamine 

Iga kuu puhkusereservi arvutamine ja kajastamine raamatupidamises on vajalik ettevõttes, kus tööjõukulud võrreldes muude kuludega on olulised.
Kui soovite automaatselt arvestada iga kuu puhkusereservi, siis kirjeldage maksude tabelisse puhkusereserv kui tööandaja maks. Põhjalikum info mooduli RAPID PALK spikris, mis avaneb klaviatuurilt nupuga F1 või kliki hiirega spikker.

Nüüd on Rapidis võimalus jagada puhkusereservi kuludest sotsiaalmaksu ja töötuskindlustus maksu kulu erinevatele kulukontodele. Varem kanti kokku ühele kulukontole koos puhkusereserviga.
Pikemalt puhkusereservi arvestamisest saab lugeda audiitorbüroo BDO Eesti kodulehel.

Näide
Ettevõttes on arvestuslik Puhkusereservi määr 13,44% ja kuu palgakulud 1000eurot. Igakuine reservi kantav summa 1000*0,1344 = 134,40.
Varem koostati Rapidis automaatne puhkusereservi raamatupidamiskanne:

K “passiva, kasutamata puhkusereserv (koos sotsiaalmaksudega)” 134,40
D “kulud, puhkusereservi kulu (koos sotsiaalmaksudega)” 134,40

Uues versioonis, peale puhkusereservi sots.maksu ja TK kulukontode seadistust koostatakse kanne:

K “passiva, kasutamata puhkusereserv (koos sotsiaalmaksudega)” 134,40
D “kulud, puhkusereservi kulu” 100,00
D “kulud, puhkusereservi sotsiaalmaksu kulu” 33,00
D “kulud, puhkusereservi töötuskindlustuse maksu kulu” 1,40
 • Seadistamine: Kataloogid > Kontoseosed > 2 uut tulpa “Puhkusereservi sotsiaalmaks” ja “Puhkusereservi Tööandja Töötuskindlustus maks”.
  Neis tulpades tuleb konto määrata palgakulu kontodel, kuhu on seadistatud puhkusereservi kulukonto.
 • Puhkusereservi seadistatud kontodele arvutatakse summad: Väljamaksed > üks väljamakse ekraanil > Väljamakstavate summade arvutamine.
 • Kanded päevaraamatusse > koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu – kui PRSM- konto ja/või PRTATK-konto kontod täidetud ja vastavad summad arvutatud, tehakse neile Puhkusereservi lausendis eraldi Deebet-kirjed.

Lisamoodul Puhkused

 • Puhkused
  • Inventuur > OK > Puhkuste inventuur ekraanil > päises väljundite valikus uus aruanneNimekiri päevadega“ – selle aruande saab tööandja aasta algul “seinale” riputada, et iga töötaja näeks kui palju puhkusepäevi tal on võimalik saada, et mõelda millal kasutada.
  • Puhkusele minemise graafik- võimalus salvestada Excelisse.
  • Puhkusekava > võimalus saata nimekiri töötajatele e-kirjaga ja salvestada Excelisse.

Lisamoodul PERSONAL

 • Personaliaruanded >
  • Tööaja arvestuse tühi tabel plaaniliste puhkustega > väljatrükk – kui töötaja isikuandmetes „Summeeritud tööaeg“ = JA, siis lisatakse koormuse taha „S“.
  • Sama täiendus ka aruannetesse “Tööaja arvestuse täidetud tabel” ja “Tööaja arvestuse aasta tabel isikule”.