PALK 2024 jaanuar – märts

Peamoodul PALK täiendused

 • 2024. aasta arvestuslik elatusmiinimum on 338,20 (aasta varem oli 303,40). Elatusmiinimumi määra kehtestab Statistikaamet. Rapid kasutab elatusmiinimumi määra töötasust kohtutäiturile kinnipidamiste arvutamiseks. 
  Seaded > Muutuv häälestus > alates 29.01.24 on uus Elatusmiinimum 338,20 .
 • Isikute andmed
  • ühe isiku kaart ekraanile > tööleht “Leping” > alamtabel ‘Püsitasud’ – siia saab nüüd valida arvestusliike vastavalt töötamise liigile. Piirang on vajalik TSD-deklratsiooni sujuvamaks esitamiseks e-maksuametis.
   1. Kui töötamise liik on ‘Tööleping’ või ‘Tähtajaline tööleping’ või ‘Avalik teenistus’, siis saab valida neid arvestusliike, millel TSD liik on ’10-palgatulu’ või 11 või 12 ja teisi mittespetsiifilisi arvestusliike.
   2. Kui töötamise liik on ‘Töövõtu-, käsundusleping’, siis on valikus arvestusliigid, mille TSD liik on ’17- töövõtu-, käsundus või muu võlaõiguslik leping’ ja teisi mittespetsiifilisi arvestusliike.
   3. Kui töötamise liik on ‘Juhatuse liige’, siis on valikus arvestusliigid, mille TSD liik on ’21- juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu’ või 22 või 23 ja teisi mittespetsiifilisi arvestusliike.
   4. Kui töötamise liik on ‘Rendi või hüvitise saaja’, siis on valikus arvestusliigid, mille TSD liik on ’50- rendi- ja üüritasud’ või ’57- eluruumi üüritulu’ või ’56- põllumajandusmaa rent’ ja teisi mittespetsiifilisi arvestusliike.
  • Lisa uus isik või ava olemasoleva isiku kaart ekraanile > Salvesta > kui Rapidis on seadistatud maks “Töövõtja töötuskindlustus /TK TV/” kohustuslikuks maksuks, siis väärtustatakse see isiku kaardil, töölehel Maksud, automaatselt.
   1. Jah, kui isiku töötamise liik on “Tööleping” või “Tähtajaline tööleping”.
   2. Ei, kui isikule on märgitud „TV Töötuskindlustuse erijuhtum, paindlik vanaduspension“.
   3. Ei, kui isik on vanaduspensioni ealine.
   4. Ei, kui isik ei ole eesti maksuresident.
   5. Ei lisata automaatselt kõigil ülejäänud juhtudel.
  • ühe isiku kaart ekraanile > tööleht “Isiklikud andmed” > kui olete siia lisanud töötaja pildi, siis saab foto siit välja salvestada oma arvutisse: pildi all link ‘Salvesta pilt arvutisse‘. Vajalik võimalus ehitusfirmale, et väljastada andmed ehitustöölistele registreerimiskaartide tellimiseks.
  • Otsing > Võimalus lihtsalt otsida isikuid, kellel vanaduspensioni iga saabub küsitud perioodil. (Varem sai sama otsida läbi isikukoodi otsingu, aga see oli veidi keeruline.)
 • Töökäsud > üks dokument ekraanil > reale saab isiku juurde valida ainult neid arvestusliike, mis sobivad tema töötamise liigiga.
 • Väljamaksed > üks väljamakse ekraanile > Koosta maksekorraldused panka > Koosta – koostatakse uuele standardile vastav xml-fail (pain….09). Aga ainult juhul kui antud pank on uueks formaadiks valmis ja moodulis RAPID ADMIN> Kataloogid > Pangad on vastav seadistus. Rapidi kasutaja ise ei pea üleminekuks midagi tegema.
 • Kanded päevaraamatusse > Koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu – protseduuri lõpus kontroll: kui töötajal saabub vanaduspensioni iga uuel arvestuskuul ja tema uuel kuul kehtiv TMV ei ole null, siis kuvatakse nende isikute nimekiri ekraanile. Palgaarvestaja saab töötajaga üle rääkida tulumaksuvabastuse summa.

Lisamoodul RAPID PERSONAL

 • TÖR > Import TÖR csv-failist. Täpsustatud olukorda kui töötajaga on mitu kehtivat lepingut.