PALGAMAKSUD JA MIINIMUMPALK 2024

Töötasust kinnipeetav tulumaks

Tõuseb tulumaksuvabastuse summa vanaduspensioni eas olevale töötajale – 776 eurot. (2023. aastal oli 704 eurot.) Vanaduspensioniealise töötaja maksuvabastuse summa ei sõltu inimese sissetulekust. Esmalt kasutatab pensioniamet seda maksuvaba tulu pensioni väljamaksmisel. Kui vanaduspensioni eas oleva isiku pension on väiksem kui 776 eurot või ei saa ta veel pensioni väljamakseid, siis teeb töötaja avalduse tööandjale kasutamata maksuvabastuse rakendamiseks. Alus: 2024.aasta riigieelarve seadus §2 lg (11)
Kui töötaja vanaduspensioni iga saabub aastal 2024, siis peab tööandja alates esimesest väljamaksest jaanuaris maksustamisel kasutama vanaduspensioni ealise isiku tulumaksuvabastust, töötaja avalduses näidatud summas, 0 kuni 776 eurot. 2024. aastal saabub vanaduspensioni iga isikutele, kes on sündinud 1959 juuli-detsember ja 1960 jaanuar-märts.
Kontrollige üle oma töötajate vanaduspensioni ea saabumise aeg!
A variant: Käivita RAPID PALK, edasi nupp Isikute andmed > Otsing > sisesta isikukoodi väljale sümbolid ?60* > OK > ekraanile kuvatakse nimekiri töötajatest, kelle sünniaasta on 1960, sest üldjuhul saabub neil vanaduspensioni iga aastal 2024. (Lisaks sünniaasta järgi saabuvale vanaduspensioni eale, on seaduses ka mõned erandid.)
B variant: Käivita RAPID PALK, edasi nupp Isikute andmed > ava ühe isiku kaart ekraanile > tööleht “Maksud” > tabel “Tulumaksuvabastus TMV” – selle all on Rapidis kirjas aasta number, millal üldreeglina saabub isiku vanaduspensioni iga.
Kui töötaja vanaduspensioni iga saabub aastal 2024, siis küsige töötajalt uus tulumaksuvabastuse avaldus ja muutke Rapidis vastav seadistus enne palgaarvestust!
Tulumaksuvabastuse ülejäänud määrad ja arvutamise algoritm on samad kui aastal 2023.


Aastal 2024 on tulumaksuvaba summa kuni 654 eurot,
sõltuvalt isiku sissetulekust.
Vanaduspensioni eas oleva isiku maksuvaba summa on 776 eurot ja
ei sõltu inimese sissetulekust.
Tulumaksu määr on 20%, sama mis eelmisel aastal.
  .

Töötuskindlustus

Töötuskindlustuse maksumäärad ei muutunud: tööandjale 0,8% ja töötajale 1,6%, alus: VV määrus. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Tööandja jätkab vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne või paindlik vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakse tasumist tööandjale kehtestatud määras (0,8%).

Pensionikindlustus

Pensionikindlustuse maksemäär on endiselt 2%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustus võib muutuda kolm korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril. Seetõttu kontrollib RAPID automaatselt samadel tähtaegadel kõigi töötajate pensionikindlustuse kinnipidamise kohustust.

Sotsiaalmaks

Aastal 2024 on sotsiaalmaksu kuu miinimumkohustus 239,25 (= 725*0,33) (oli 215,82) ja määr 33%. Alus: 2024.aasta riigieelarve seadus §2 lg (7).


Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjal 0,8% ja töötajal 1,6%.
Pensionikindlustuse maksemäär on 2%.
Sotsiaalmaksu kuu miinimumkohustus 239,25 eurot,
sotsiaalmaksu määr 33%.

Miinimumpalk

01.01.2024 tõuseb miinimumpalk 725 eurolt 820 eurole kuus. Alus: VV määrus. Miinimumpalga alammäär kehtib alates 01.01.2024 tekkepõhiselt, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.
RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:

  • Sügava puudega täisealise isiku hooldaja puhkus, 5 päeva.
  • Õppepuhkus miinimumpalgaga, ühekordselt kuni 15 päeva.
  • Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel.

Aastal 2024 on kuupalga alammäär 820 eurot ja
tunnitasu alammäär 4,86 eurot.
.

Elatusmiinimum

Täiendatud 29.01.24
Statistikaamet avaldab 2024. aasta jaanuaris arvestusliku elatusmiinimumi uue määra, mis on vajalik kohtutäiturile töötasust kinnipidamiste arvutamisel. 2024. aasta elatusmiinimum on 338,20 (oli 303,40) eurot.
Alus: Statistikaameti andmed


Tähelepanu!

2024. aasta esimestel tööpäevadel moodulit PALK käivitades toimub automaatne pensionikindlustuse kontroll – internetist riiklikust pensionikeskusest kontrollitakse kas uuel aastal on muutusi isikute pensionikindlustuses. Muutusi võib olla isikutel, kes on vabatahtlikult maksed peatanud, üle 55-aastastel ja aasta jooksul 18-aastaseks saanud töötajatel. Pensionikindlustuse maksete lõpetamisest saate lugeda varasemas artiklist siin.