RAPID FINANTS paketi lisamoodulid

Tarkvarapakett RAPID FINANTS koosneb peamoodulist FINANTS ja lisamoodulitest, mis on omavahel täielikult integreeritud ja töötavad ühel SQL-andmebaasil. Iga ettevõte valib just talle vajaliku lisamoodulite paketi.

Lisamoodulid FINANTSi paketis:

 • Aastaaruande xbrl-faili saatmine e-äriregistrile /
  Aruannete generaator Pearaamatule

  Antud lisamoodul võimaldab saata RAPIDis koostatud raamatupidamise aastaaruanne e-äriregistrisse paari hiireklikiga, selle asemel, et aruande numbreid käsitsi e-äriregistrisse sisestada. Programm koostab raamatupidamise aastaaruande äriregistri xbrl-faili.
  Lisamooduli teiseks võimaluseks on see, et kasutaja saab kirjeldada oma firmale spetsiifilisi kontode käivetel põhinevaid aruandeid.
 • Allüksuste ja objektide tulud-kulud
  Allüksuste ja/ või objektide tulude-kulude aruanded.
  Näiteks objektiks võivad olla ettevõttes kasutusel olevad autod või muud suuremad seadmed, mille jooksvaid kulusid-tulusid vaja arvestada.
  Lisaks EASi, KIKi või PRIA nõudmistele vastav projektide finantsarvestus.
  Peamoodulis PALK: võimaldab lisada objekti töökäsule ja/või töötaja isikukaardile püsitasu juurde. Palgakulud objektide lõikes. Palgalipikule saab väljastada objekti tähise.
 • Aruandvad isikud
 • E-arved
  Müügiarvete koostamine e-arvena (Eesti Pangaliidu ja Telema standardi xml-fail).
  E-müügiarvete edastamine e-kirjaga või operaatorite kaudu (tasuline teenus lähtuvalt operaatorist). Toetatavad operaatorid: Omniva Arvekeskus, Fitek, Telema ja Krediidiinfo.
  Müügiarvete sissetoomine e-arvetest (pangaliidu xml-fail).
  Müügitellimuste sissetoomine e-tellimustest (Telema standardi xml-fail).
  Ostuarvete automaatne sissetoomine operaatorite Omniva Arvekeskus, Fitek, Telema ja Krediidiinfo serveritest (tasuline teenus lähtuvalt operaatorist).
  NB! Ostuarvete impordi võimalus e-arve failist on peamoodulis FINANTS.
 • Eelarve
  Eelarve saab luua kas kontoplaani või eelarve kirjete põhjal. Finantsaruannete grupis on aruanne “Eelarve täitmise jälgimine”.
 • Isikute ja projektide tulud-kulud
  Täiendav finantsanalüütika lisaks allüksustele ja objektidele. Näiteks ehitusettevõte kasutab RAPIDi projekte töösoleva ehitusobjekti tulude-kulude arvestuseks; isikuks on projektijuht, kelle töö tulemist saab jälgida läbi mitmete ehitusobjektide. Lisaks EASi, KIKi või PRIA nõudmistele vastav projektide finantsarvestus.
  Peamoodulis PALK: võimaldab lisada projekti töökäsule. Palgakulud projektide lõikes.
 • Isikute õigused
  Võimaldab jagada õigusi erinevatele Rapidi kasutajale moodulite, dokumendi liikide või seeriate lõikes. Moodulis PALK lisaks ka osakondade lõikes. Vajalik kui ettevõttes kasutab RAPIDit rohkem kui üks töötaja.
 • Kassamüük
  Jaemüügi teostamine; kassa sularaha arvestus; ribakood, müügi koondaruanded. Kaardimaksed läbi kohtvõrgus paikneva makseterminali Ingenico ICT220. Sisaldab ka üht moodulit Lisatöökoht.
 • Komplekteerimine
 • Köök
  Valmis- ja pooltoodete retseptid neto- ja brutoarvestuses; kalorsus, toiteväärtus, dieedid; menüüd erinevatele vanusegruppidele või muude omadustega tarbijate gruppidele; nädalamenüüde planeerimine; tellimused valmistoodetele; tootmiseks vajaminevate materjalide kulu aruanne; toodete omahinna arvestus; müügihinna kalkuleerimine; valmistoodangu lattu arvelevõtmine ja materjalide kuludesse kandmine.
  Aruandlus vastab tervisekaitse poolt kehtestatud nõuetele.
  Töötab ainult koos mooduliga VARAD – LADU.
 • Lisatöökoht
  Vajalik kui ettevõttes töötab RAPIDiga üheaegselt rohkem kui üks inimene. Lisatöökohti on vaja ettevõttes niipalju kui on üheaegselt sisseloginud kasutajaid – 1.
 • Massarved
  Vajalik moodul ettevõttele, kus koostatakse kuust-kuusse korduvaid enam-vähem ühesuguseid arveid. Näiteks mitmesuguste perioodiliste teenuste müügiettevõtted: koristusteenus, renditeenus, kaabeltelevisioon, internet, spordiklubid, jm.
 • Pakkumised ja müügitellimused
 • Põhivara
 • Raamatupidamisbüroo
 • Riigiasutus
  Sisaldab riigiraamatupidamise klassifikaatoreid: rahavood, tehingupartnerid, allikad, tegevusalad; seos riigikassaga, saldoandmik ja meetmeandmik Rahandusministeeriumile; eelarve täitmine kassakulude ja tegelike kulude alusel.
  Peamoodulis PALK: palgakulude kassapõhine jaotus eelarvete vahel.
 • Tasaarveldused
 • Teenindus UUS!
  Võimaldab registreerida teeninduse tellimusi ja jälgida tellimuse täitmist.
  Vajalik moodul arvutiteenuseid pakkuvale ettevõttele, autoteenindusettevõttele, veterinaarile, jm.
 • Tootmine
  Valmis- ja pooltoodete retseptid neto- ja brutoarvestuses; tellimused valmistoodetele; tootmiseks vajaminevate materjalide kulu aruanne; toodete omahinna arvestus; müügihinna kalkuleerimine; valmistoodangu lattu arvelevõtmine ja materjalide kuludesse kandmine; töötab ainult koos mooduliga VARAD – LADU.
 • VARAD – Müügiladu (keskmise hinna arvestusega)
 • VARAD – Müügiladu (partiiarvestus, FIFO ja keskmise hinna arvestus) ja Ostutellimused
 • VARAD – Varude ladu (keskmise hinna arvestus)
 • VARAD – Varude ladu (partiiarvestus, FIFO ja keskmise hinna arvestus)
 • Üür