Põhivara

 • Põhivahendite kartoteek.
 • Päringud kartoteegist.
 • Põhivara liigid.
 • Põhivara arvelevõtmine peamoodulis FINANTS – Ostuarvega või Sissetuleku saatelehega.
 • Põhivara maksumuse suurendamine (parendamine).
 • Põhivara müük peamoodulis FINANTS Müügiarvega.
 • Põhivara mahakandmine.
 • Põhivara kulumi arvutamine ja kulumidokumendid.
 • Mitmesugused aruanded – põhivara käibeandmik, inventuur, väljaminekud, sissetulekud.
 • Automaatsed lausendid pearaamatusse.
 • Andmete eksport Exceli faili.
 • Riigiasutuste lisaparameetrid.
 • Võimalus seadistada kasutaja õigused dokumentide vaatamiseks/muutmiseks või aruannete koostamiseks – lisamoodul ISIKUTE ÕIGUSED.