RAPID PALK lisamoodulid

 • PERSONAL
 • PUHKUSED
  • isiku kasutamata ja kasutatud puhkusepäevade arvestus erinevate puhkuseliikide lõikes;
  • kasutamata põhipuhkuse päevade arvestus töötatud päevade täpsusega alates 01.01.2012, varasematel perioodidel töötatud kuude täpsusega;
  • piiramatult puhkuseliike, mida palgaarvestaja saab ise juurde lisada ja seadistada;
   prooviversioonis on seadistatud: Põhipuhkus, Lapsehoolduspuhkus, Sünnituspuhkus, Tasustamata puhkus, Õppepuhkus, Lapsepuhkus, Isapuhkus, Lapsepuhkus puudega lapse vanemale, Töövõimetuspensionäri lisapuhkus;
  • puhkuste inventuur – kasutamata puhkusepäevad ja prognoositavad puhkusetasud isikute lõikes, ettevõttes kokku;
  • puhkuste ajakava sisestamine ja trükk; puhkusele mineku graafik;
  • puhkuseavalduse trükk;
  • puhkusenõude aegumise piir aastates on seadistatav; lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja puhkusenõude aegumine peatub selleks perioodiks.
 • PÜSIKINNIPIDAMISED
  Töötaja töötasust automaatsed igakuised kinnipidamised: protsendilised, summalised ja
  sissetuleku piirsumma kontrolliga maksimaalses võimalikus summas. Vajalik ettevõttes, kus tehakse töötajate töötasudest püsiva iseloomuga kinnipidamisi: elatis, võlg täitelehe alusel, ametiühingumakse, töötajale antud laenu tagasimakse või muu.
 • STATISTIKA ARUANDED
  Palk (kuu aruanne), Tööjõu liikumine, Töötasu struktuur (üks kord aastas, oktoobris), Tööandja kulutused töötajale (aasta kokku), Tervishoiutöötajate palk, Tervishoiualane majandustegevus-Personal.
 • TÖÖLEPPED
  Võimaldab kirjeldada ühele töötajale mitu töölepet erinevates allüksustes. Palgakulud allüksuste lõikes. Võimaldab jagada töötaja palga erinevate allüksuste kuludesse.
  Töötaja töölepingu tingimuste muutumise ajalugu.
 • TUNNITABEL
  Töötajate töötatud tunnid kuupäevade ja objektide lõikes.
  Näiteks ehitusettevõttes märgib töödejuhataja selles moodulisse jooksvalt ehitustööliste töötatud tunnid objektide lõikes ja soovi korral ka lisatasud. Aruandlus töötajate ja objektide lõikes. Kuu lõpus loeb peamoodul PALK töötatud tunnid ja lisatasud sealt kokku ning teeb palgaarvestuse.
  Töötab ainult koos mooduliga “Allüksuste ja objektide tulud-kulud.”
 • Allüksuste ja objektide tulud-kulud
  Ühine lisamoodul RAPID FINANTSiga.
  Võimaldab moodulis PALK lisada objekti töökäsule ja/või töötaja isikukaardile püsitasu juurde. Palgakulud objektide lõikes. Palgalipikule saab väljastada objekti tähise.
 • Isikute ja projektide tulud-kulud
  Ühine lisamoodul RAPID FINANTSiga.
  Võimaldab moodulis PALK lisada projekti töökäsule. Palgakulud projektide lõikes.
 • RAAMATUPIDAMISBÜROO
  Ühine lisamoodul RAPID FINANTSiga.
  Põhimoodulis PALK saab teha kuni 5 iseseisva ettevõtte palgaarvestust. Lisamooduliga RAAMATUPIDAMISBÜROO on ettevõtete arv piiramatu.
 • ISIKUTE ÕIGUSED
  Ühine lisamoodul RAPID FINANTSiga.
  võimaldab jagada õigusi erinevatele RAPIDi kasutajale moodulite, dokumendi liikide või seeriate lõikes. Vajalik kui ettevõttes kasutab RAPIDit rohkem kui üks töötaja. Moodulis PALK on võimalik jagada õigusi ka allüksuste lõikes.
 • RIIGIASUTUS
  Ühine lisamoodul RAPID FINANTSiga.
  Sisaldab riigiraamatupidamise klassifikaatoreid: rahavood, tehingupartnerid, allikad, tegevusalad; palgamaksed riigikassale. Palgakulude kassapõhine jaotus eelarvete vahel – vajalik riigiasutusele, kellel on kassapõhised erinevad palgakulude eelarved.

Vaata ka RAPID PALK hinnakirja >>