Kasutusjuhendid

Peamoodul RAPID FINANTS

Üldine kasutamisjuhend – õpetus, juhendid, spikker
RAPIDisse on lisatud põhjalik kasutamisjuhend, spikker – kuidas tarkvara kasutada. Suvalisel ekraanipildil, kus Te vajaksite selgitusi RAPIDisse sisestavate andmete või toimetavate protseduuride kohta, vajutage arvuti klaviatuurilt klahvile F1 – avaneb aken RAPIDi juhendiga. Spikri akna sisu sõltub sellest, millisel ekraanipildil Te spikrinuppu (F1) vajutasite. Spikrit on võimalik vaadata teemade kaupa ja kasutada ristviiteid (sinised allajoonitud sõnad). Samuti saate otsida sõna järgi ja soovi korral ka paberile printida.

Spetsiaalsed juhendid – vaadake RAPID FINANTS spikrist <F1>-nupu alla: RAPID > Juhendid veebis.
või küsige RAPIDi klienditoelt.

Tarkvara RAPID paigaldamine või eemaldamine

Programmi arvutisse paigaldamine
Uue versiooni paigaldamine
Programmi ja andmete tõstmine ühest arvutist teise
Arvutist eemaldamine 


Küsimuste korral võtke meiega ühendust.