Pakkumised ja müügitellimused

 • Pakkumiste koostamine klientidele
 • Pakkumise koostamise ajal on võimalik:
  • Kliendi tellimuste ja ostude ajaloo jälgimine
  • Kliendi kontroll Krediidiinfo maksehäire registrist
  • Müügihinda kiiresti ja mugavalt kujundada
 • Pakkumise saatmine e-postiga või printimine
 • Võimalik trükkida pakkumisele toote pilt artikli kaardilt
 • Pakkumisest tellimuseks ühe nupuvajutusega
 • Pakkumise lõpetamine koos põhjuse märkimisega: klient tellib kauba või kui loobub pakutust jmt.
 • “Töös” olevate pakkumiste nimistu.
 • Pakkumise väljatrüki vormi kujundamise võimalus
 • Andmete eksport Exceli faili.
 • Tellimuste koostamine
 • Varem koostatud pakkumisest müügitellimuse vormistamine ühe nupuvajutusega
 • Tellimuse koostamise ajal on võimalik:
  • Kliendi tellimuste ja ostude ajaloo jälgimine
  • Kliendi kontroll Krediidiinfo maksehäire registrist
  • Seada tähtaeg kas tervele tellimusele või igale reale eraldi
 • Tellimuse saatmine e-postiga või printimine
 • Võimalik trükkida tellimusele toote pilt artikli kaardilt
 • Müügitellimuse väljatrüki vormi kujundamise võimalus
 • Tellitud kaupade broneerimine laos – lisamoodul MÜÜGILADU
 • Tellimuste täitmise ja tähtaegade jälgimine
 • Täitmata tellimuste register
 • Tellimusest müügiarveks peamoodulis FINANTS:
  • tellimuste ridade valimine müügiarvele ja valitud tellimused märgitakse täidetuks
  • täidetud tellimuse broneeringute vabastamine laost – lisamoodul MÜÜGILADU
 • Kui tellimusele ei järgne müüki, siis võimalik märkida tellimus lõpetatuks ja lisada selgitav tekst.
 • Andmete eksport Exceli faili.
 • Võimalus seadistada kasutaja õigused dokumentide vaatamiseks/muutmiseks või aruannete koostamiseks – lisamoodul ISIKUTE ÕIGUSED.