Varude ladu ja Müügiladu

VARAD – Varude ladu

 • Materjali, tooraine, tööriistade või muude varude koguseline ja summaline arvestus.
 • Artiklite jagamine kolme erinevasse gruppi.
 • Artiklile pildi lisamise võimalus.
 • Hinnaarvestus laos on võimalik kolmel erineval meetodil: kaalutud keskmise hinna meetodiga, partiide kaupa või FIFO.
 • Lao kartoteek.
 • Ladude arv ei ole piiratud.
 • Mitmesugused päringud kartoteegist. Vabad laojäägid.
 • Artikli asukohad laos.
 • Artikli ajaloo otsing partii numbri järgi.
 • Artikli lattu sissetulek peamoodulis FINANTS – Ost või lao sissetuleku saatelehega.
 • Artikli tagastamine hankijale miinuskogusega ostuarvel.
 • Artiklite mahakandmine väljamineku saatelehega.
 • Mitmesugused aruanded – lao käibeandmik, inventuur, väljaminekud,sissetulekud, mittelikviidsed artiklid, ladude koond, minimaalsed jäägid, partiide jäägid, jt;
 • Automaatsed lausendid pearaamatusse.
 • Andmete eksport Exceli faili.
 • Riigiasutuste lisaparameetrid – lisamoodul RIIGIASUTUS.
 • Võimalus seadistada kasutaja õigused dokumentide vaatamiseks/muutmiseks või aruannete koostamiseks – lisamoodul ISIKUTE ÕIGUSED.

VARAD – Müügiladu

sisaldab kõiki võimalusi, mis on VARUDE LAOS ja lisaks veel:

 • Müügiartiklid – st kaubad müügiks.
 • Kaupade koguseline ja summaline arvestus.
 • Kaupade müük arvega peamoodulis FINANTS – Müük.
 • Kauba tagastamine miinuskogusega müügiarvel.
 • Kaupade müük kaupluses lisamoodulis KASSAMÜÜK.
 • Müüdud kauba kasumiarvestus.
 • Ostutellimuste koostamine; ostutellimuste täitmise jälgimine; tellimuse ülekandmine ostuarvele; laos on tellitud koguste tulevikus saabumine näha (partiiarvestusega MÜÜGILADU).
 • Ostja poolt tellitud kauba broneerimine laos (lisamoodul PAKKUMISED JA MÜÜGITELLIMUSED).