Aruandvad isikud

Isikutele ettevõttest majandustehingute jaoks välja antud raha arvestus.

  • Avansi ja kuludokumentide sidumine.
  • Saldode jälgimine koondina ja aruandeliste isikute lõikes.
  • Aruande väljatrükk.
  • Andmete eksport Exceli faili.

Vajalik moodul ettevõttele, kus rohkem kui üks aruandeline isik.