Tasaarveldused

  • Ettevõtte kohustise, nõuete tasaarvlemine teise või kolmanda poole vastunõude, -kohustisega.
  • Programm koostab tasaarvelduse kokkuleppe dokumendi, mille vastaspool saab allkirjastada. Dokumenti saab saata e-postiga või printida.
  • Automaatsed lausendid peamoodulisse FINANTS.

Kui ettevõttes on vaja tasaarveldusi teha iga kuu, saavutab raamatupidaja mooduli rakendamisel olulise tööaja kokkuhoiu.