Rubriik: Majandustarkvara Rapid Finants

Majandustarkvara RAPID moodul Finants uudised.

FINANTS 2017 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Kliendid > kliendi kaart ekraanile > Üldandmed > hiireklikk sõnal Nimi - kliendikaardile sisestatud nimetuse alusel toimub ettevõtte andmete päring e-äriregistrist. Vastuseks tuleb ettevõtte registrikood, aadress ja käibemaksukohustuslase number, mille saab salvestada Rapidisse kliendikaardile. Üldandmed > klikk sõnal KMKR nr. - eelnevalt peab olema täidetud reg.nr, siis salvestatakse Rapidisse kliendikaardile ettevõtte käibemaksukohustuslase registri päringu tulemus - käibemaksukohustuslase number või ei ole Eesti km-kohuslane. Pank,Lepingud > Kontrolli e-arve soovi: E-arvete vastuvõtmise soovi ... (Loe edasi...)

FINANTS 2017 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > arve vorm ekraanil > Kui ostja tasub arve sularahas või pangakaardiga ja tasutav summa erineb arve summast, siis kuvatakse tasutud summa punasega, et juhtida kasutaja tähelepanu ebatavalisele olukorrale. Saaja nime järel kuvatakse ostja (või saaja) käibemaksukohustuslase numbrit, juhul kui see on sisestatud kliendikaardile. Kui ostjale on seadistud kliendikaardil hinnaklass 2 või 3, aga vastav müügihind müüdava toote artiklikaardil on null, siis pannakse müügiarvel toote müügihinnaks artikli kaardilt 1. müügihind. ... (Loe edasi...)

FINANTS 2017 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarved > arve vorm ekraanil > kui müük toimub kliendile, kelle riik ei ole Eesti, siis arve all äärel teade Müük riigist välja, käibemaks 0%! ; kui arve real selgituse tekstis kasutaja muutis ainult suured tähed väikesteks või väiksed suurteks, siis muutus ei salvestunud; nüüd viga parandatud; arve real hiire paremklikk > Lisa saatelehtede read > Kui kasutaja valitud perioodis on olemas pöördkäibemaksustatavaid saatelehti ja tavalise käibemaksuga saatelehti, siis protseduur ... (Loe edasi...)

FINANTS 2016 detsember II

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused, II osa Valmisid täiendused siseriikliku pöördkäibemaksu automaatseks arvestamiseks. Eestisisesest pöördkäibemaksust saate põhjalikumalt lugeda postituses siin. Müügiarved > Lisa uus > arve vorm ekraanil > kui tehing toimub kahe Eesti käibemaksukohustuslase vahel ja arvele valitud artikkel kuulub gruppi, millel "Siseriiklik pöördkäibemaks" = JAH, siis: arve jaluses maksude summa all kuvatakse ekraanile teade Siseriiklik pöördkäibemaks 0%! . automaatselt lisatakse töölehel „Maksud,kursivahe“ maksude tabelisse käibemaksu maksumääraks „Siseriiklik pöördkäibemaks“ määraga 0%. automaatselt salvestatakse töölehele „Maksud,kursivahe“ parameeter „Siseriiklik ... (Loe edasi...)

FINANTS 2016 detsember

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused I osa Raha > Sissetulekud > Import/sissetoomine > Kui panga väljavõtte xml-failis on olemas teise tehingupoole, st raha maksnud isiku registri- või isikukood ja nimi, siis salvestatakse need sissetuleku dokumendile töölehele "Lisad". Vajalik tulumaksusoodustusega ühingule, kellel kohustus esitada maksuametile aruanne INF4 "Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon", kus deklareeritakse annetaja nimi, isikukood või registrikood ja summa. Juhul kui Rapidis on eraisikutele tehtud üks üldine kliendikaart "Eraisikud", ilma isikukoodita, ja pole ka muud põhjust ... (Loe edasi...)

Maksuameti INF aruannete tähtaeg on 1. veebruar

Raamatupidamistarkvaras RAPID saab koostada maksuametile järgmisi INF aruandeid: INF 14 - Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise deklaratsioon, INF 4 - Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon, INF 3 - Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon. Maksuameti juhenditega INF aruannete kohta saate tutvuda siin. INF 14, INF 4 ja INF 3 aruannete maksuametile esitamise tähtaeg on 1. veebruar. INF 14 Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise deklaratsioon Aasta jooksul tööandja poolt väljamakstud isikliku sõiduauto hüvitised tuleb deklareerida maksuametile vormil INF 14. Isikliku sõiduauto hüvitiste summad paiknevad aruande I osas. II osas ... (Loe edasi...)

Metalltoodete siseriiklik pöördkäibemaks

Kuni 2016. aasta lõpuni rakendati siseriiklikku pöördkäibemaksu erikorda metallijäätmete, väärismetalli ja kinnisasja ostu-müügi tehingute puhul. Alates 01.01.2017 laiendati seda käibemaksu erikorda ka uute metalltoodete ost-müügi tehingutele. Alus: Käibemaksuseadus §411 . Siseriikliku pöördkäibemaksu erikord laienes metalltoodete müügile-ostule alates 01.01.2017. Maksuameti selgitusi käibemaksu erikorra laienemisest metalltoodetele saab lugeda siin. Siseriiklikku pöördmaksustamist peab rakendama ainult kahe Eesti käibemaksukohustuslase vahelisele tehingule. Metalltoodete müük eraisikutele või mittekäibemaksukohustuslastele isikutele on tavapärane müük tavapärase käibemaksumääraga. Käibemaksu erikorra rakendamisel koostab kauba müüja ostjale müügiarve 20% käibemaksuga ja lisab ... (Loe edasi...)

FINANTS 2016 november

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused Müügiarve, ostuarve > Dokumendi rida: Selgituse pikkus võib olla kuni 250 sümbolit, varem oli 150. Artikli nimetusele lisatakse automaatselt selgituseks häälestatud lisaparameetrid; häälestamine toimub: Seaded > Varad > "Artikli lisaparameetrid". Artikli tulbal vajutades klahvi [F3] > avaneb artikliotsingu aken > kasutaja vajutab nuppu "Otsing" > lisatud uus linnuke 'Näita ka mittekäibel artikleid' - kui see valida, siis näeb kõiki artikleid ja ka käibelt maha võetuid. Müügiarve > Dokumendi rida: UUS! Artikli väljal ... (Loe edasi...)

Selgus e-arvele ülemineku tähtaeg

15. detsembril võeti Riigikogus vastu Raamatupidamise seaduse muutmise seadus, mida rahandusministeerium valmistas ette üle aasta. Uus raamatupidamise seadus muudab nõudeid algdokumentidele, mis uuest aastast peaksid olema masintöödeldavad. Võrreldes esialgse eelnõuga on vastuvõetud seaduses nõudeid ja kohustisi pehmendatud. Erasektori ettevõtetel on võimalus kasutada algdokumendina ka paberarveid. Alus: Eelnõu 259 SE. Seadus hakkab kehtima alates 01.01.2017. E-arve on üks masintöödeldavatest algdokumentidest – arve edastatakse ühest raamatupidamistarkvarast otse teise, arve käitlemine toimub elektrooniliselt ning saaja ei pea enam arve ... (Loe edasi...)

FINANTS 2016 oktoober

Peamoodul FINANTS täiendused Raha > valige panga seeria > UUS! dokumentide nimekirja päises on link Ava internetipank. Kiire ja lihtne võimalus avada internetipank! Lingile klikkides avatakse teises aknas vastava panga internetipank. Eeldusel, et tegemist on Eesti pangaga ja pankade tabelis on internetipanga aadress olemas. Kataloogid > Pangad > lisatud veerg 'www'. Versiooniuuendus lisab sinna Eesti internetipankade aadressid. Ostuarved > E-arvete import/sisselugemine > täiendatud hankija IBAN-i ja raha saaja määramist: Kui on täidetud seadetes eelistatud pank, siis ... (Loe edasi...)

FINANTS 2016 september

Peamoodul FINANTS täiendused Müügiarved > Kui müügiarve seeria häälestuses on seadistatud "Raha dokumentide automaatne koostamine" = JAH, siis nüüd saab valida automaatselt loodava raha dokumendi kuupäeva - kas arve kuupäev (vaikimisi) või tänane kuupäev. Varem koostati alati arve kuupäevaga. Müügiarve real: Rea saab kustutada klaviatuurilt nupuga F8. Olles hinna lahtris saab avada nuppudega Ctrl+Enter lisade akna. Klaviatuurilt vajutades Shift+Enter koguse, hinna ja summa lahtrites, viiakse kursor järgimisele reale artiklikoodi lahtrisse. Hiire paremklikk > avaneb rippmenüü: ... (Loe edasi...)

E-arved, seadistamine ja kasutamine

E-arve on masinloetav xml-formaadis digidokument, mis on koostatud ühtse standardi alusel. E-arve ei ole pdf-formaadis fail. Tavapäraselt edastatakse ja säilitatakse e-arveid spetsiaalses elektroonilises keskkonnas, aga neid võib vahetada ka e-postiga – vastavalt tehingupartnerite vahelisele kokkuleppele. 2016. aasta lõpuks võtab Eesti avalik sektor kasutusele e-arved. Avaliku sektori asutused peavad olema valmis vastu võtma e-arveid alates 1. detsembrist 2016. Tarkvaras RAPID on võimalik importida e-arveid ostuarveks, nii faili kujul e-arvest, kui ka spetsiaalsetest elektroonilistest keskkondadest. E-arvete sissetõmbamiseks on ... (Loe edasi...)

FINANTS 2016 august

Peamoodul FINANTS täiendused Ostuarved > dokument ekraanil > arve read, tööleht "Kuludesse": veerus "Konto" saab avada klahviga F3 kontoplaani akna. Akna päises võimalus kontot otsida ja lisada uut- nupp "Lisa uus konto" (lisamine võimalik juhul kui kasutajale pole õigustes kontoplaan keelatud). Uus lisatud konto kirjutatakse salvestamisel ostuarve reale. Hiire paremklikk arve real > avaneb rippmenüü > lisatud uued tegevused "Lisa uus objekt [F2]" ja "Lisa uus projekt [F2]"; tegevused on aktiivsed juhul, kui vastavad moodulid ... (Loe edasi...)

FINANTS 2016 juuni – juuli

Peamoodul FINANTS täiendused Kliendid > Nimekirja päises uus valik Oma - kui valida 'Oma', siis kuvatakse oma firma kliendikaart. Kiire ja lihtne võimalus vaadata oma firma kliendikaardile sisestatud olulist infot, näiteks kolleegide telefoninumbreid või muud. Müügiarved > Arve vorm ekraanil > meiliga saatmise nupu asemel sarnase kujundusega nupp "Arve edastamine ostjale kliendikaardil seadistatud viisil"; Seadistamine: Kliendid > kliendikaart ekraanile > tööleht "Pank,Lepingud" > Arve edastamine; uuenduse protseduur lisab kõigile klientidele edastamisviisiks tavapärase "E-kiri ... (Loe edasi...)

Tööd kiirendavad nipid RAPIDis kuludokumentide sisestamisel

1.  Kuidas kiiresti sisestada kulutšekke? Kui hankijaga tehingute summa ühes kuus võib ületada 1000 euro piiri, siis sisestage iga tšekk omaette ostuarvena. Otsige RAPIDi ostuarvetest üles varem sisestatud antud hankija dokument, avage see ja vajutage üheaegselt klahve Alt ja N. Rapid loob uue ostuarve vana koopiana – muutke vaid päises kuupäevad, arve number, kontrollsumma ja andmed dokumendi real. Lõpuks märkige tasumisviis - sularaha või pangakaart. Ostuarvelt loodud raha dokumendid saavad automaatse kinnituse. Järgmise kulutšeki sisestamiseks vajutage jälle Alt+N. Kui tehingute ... (Loe edasi...)