FINANTS 2022 mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Nüüd on võimalik kasutada Swedbanga ja Rapidi vahel automaatset andmevahetust. Rapidi ja Swedbanga andmevahetuse teenuse aktiveerimiseks käivitage moodul RAPID FINANTS, edasi nupp Raha, valige Swedbanga seeria ja klikkige nuppu Otseühenduse taotlus.
  (Varem toimis otseühendus ainult LHV Pangaga.)
 • Nüüd on võimalik Rapidisse tõmmata ka valuutade vanemaid kui 90 päeva, kursse. Varem sai Rapidis küsida Euroopa Keskpangast ainult kuni 90 päeva vanuseid kursse.
  Ostuarve/ Müügiarve/ Raha/ Päevaraamat > üks dokument ekraanil > topeltklikk sõnal Kurss või klikk nupul Valuuta kalkulaator – kui dokumendi kuupäev on vanem kui 90 päeva, siis nüüd päritakse sisestatud valuuta päeva kurssi Euroopa Keskpangast teiselt aadressilt kui värskema kursi puhul.
 • Raha > Panga dokumentide seeria >
  • tehingute import panga väljavõtte standardfailist – täiendatud väljavõttes sisalduvate raha väljamineku tehingute võrdlemist Rapidisse käsitsi lisatud maksekorraldustega. Nüüd on võrdlemisel kõige olulisemad raha saaja IBAN ja summa (varem maksekorralduse number ja siis teised parameetrid). Kui on sama IBAN-i ja summaga on mitu maksekorraldust, siis võrreldakse ka maksekorralduse numbrit.
  • Maksekorraldused > tuleviku maksete kuupäev on sinise fondiga.
 • Müügiarved > üks müügiarve või müügisaateleht ekraanil:
  • tööleht Arve read > tulp Artikkel > kui sisestada artikli kohale osa koodist või artikli nimetusest ja vajutada <Enter> (või <Tab>), siis avaneb valik ainult filtrisse jäänud artiklitega. Filtri saate tühistada klahviga <Esc>.
  • tööleht Omahind,EUR > uus nupp Arvuta kaal – kuvatakse kõikidele ridadele toote kaal ja ridade all müüdud kauba kaal kokku. Varem oli võimalik ainult väljatrükile lisada kauba kogukaalu.
   Eelnevalt peab artikli kaardile sisestama kauba ühe ühiku kaalu: Artiklid > ühe artikli kaart ekraanile > tööleht Kaup > Kaal kg (kuni 4 kohta peale koma).
 • Finantsaruanded > Projektid > Projekti tulud-kulud detailselt > aruanne ekraanile:
  • aruandesse lisatud uued tulbad Originaali (kuludokumendi) number, %, Tasumine ja Tasutud;
  • päises raadiovalik: Detailne või Koond;
  • päises kuvatakse projekti eelarve summat ja omafinantseeringu määra.
 • Finantsaruanded > Objektid > Objekti tulud-kulud detailselt > ka tulu ridadel kuvatakse dokumendi summad ja raha laekumise andmed. Lisatud tasumata/laekumata summade veerud.
 • Finantsaruanded > Kuude eelarve täitmine > aruanne ekraanile – lisatud 3 kuu vahekokkuvõtte veerud.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > kliendi andmete kontroll äriregistrist ja salvestamine Rapidisse > kui aadressi väljal, pärast viimast koma, on sõna “maakond”, siis lõigatakse viimasest komast alates aadressi lõpp maakonna väljale.
 •  Kataloogid
  • Valuutad > uus veerg “Küsi kurssi EKP-st (Euroopa Keskpangast)”:
   • kui on vaja vanemat kurssi kui 90 päeva minevikus, siis päritakse kursi info Euroopa Keskpangast aadressilt, kus on valuuta kursside info aastast 1999 ja vastuse saamine võib olla aeglasem kui uuema kursi puhul.
   • kui kellaaeg vähem kui 17:00, siis küsitakse automaatselt eilse päeva kurssi (üldjuhul EKP ei avalda varem tänast kurssi);
   • kui kellaaeg on 17:00 või rohkem, siis tänase päeva kurssi.
  • Projektid > üks projekt ekraanile > lisatud uued parameetrid: Eelarve summa ja Omafinantseeringu %.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Müügitehingu sisestusvorm ekraanil: kui sisestada artikli kohale osa koodist või artikli nimetusest ja vajutada <Enter> (või <Tab>) ning Rapidis täpselt sellist artiklit ei olnud, siis avaneb aken otsingule vastavate artiklitega. Filtri saate tühistada klahviga <Esc>.
 • Jaemüügi tšeki väljatrükk – artikli valimisel lisatakse reale lisatekst artiklikaardilt ja grupp1 juurest samamoodi, kui müügiarvele.