Rapidi ja Swedbanki vaheline automaatne andmevahetus

Rapidisse saate nüüd sisse tõmmata ettevõtte pangaväljavõtte otse Swedbangast ja saata maksed otse Swedbanka.
Enam ei pea Te logima Swedi internetipanka, et võtta pangaväljavõtte fail ja seejärel see importida RAPIDisse. Teie üks hiireklikk ja Rapid teeb pangast päringu, impordib tehingud ning võrdleb saldo. Rapid konteerib tehingud (varasema seadistuse alusel), seob raha laekumised müügiarvetega ja kinnitab dokumendid. Vajadusel saate ise Rapidi poolt loodud dokumente muuta ja parandada.
Maksekorraldused koostate Rapidis ja saadate ühe klikiga otse internetipanka. Kui ettevõtte juht internetipanka logib, siis saab ta seal juba ootel olevad maksed allkirjastada.
Varem toimis samasugune andmevahetus ainult LHV Panga ja Rapidi vahel.

Automaatne andmevahetus panga ja RAPIDi vahel pakub raamatupidajale võimaluse tööaja kokkuhoiuks rutiinsete tegevuste arvelt. Tavaliselt kulub raamatupidaja tööaega internetipanka sisselogimiseks, vajaliku perioodi väljavõtte faili koostamiseks ja Rapidisse importimiseks kuni 5 minutit, siis automaatne andmevahetus toimub Teie ühe hiireklikiga. Siit saate arvutada kuu või aasta summaarse tööaja kokkuhoiu sõltuvalt sellest kui tihti raamatupidaja RAPIDis pangatehingute infot uuendab ja kui mitmes ettevõttes.

Rapidi ja Swedbanki vaheline automaatne andmevahetus


Kui soovite kasutada automaatset andmevahetust Swedbanga ja RAPIDi vahel, siis toimetage alljärgnevalt:

 1. Käivitage tarkvara moodul RAPID ADMIN .
 2. Edasi Uus versioon ja läbige tavapärane versiooni uuendus.
 3. Käivitage RAPID FINANTS.
 4. Edasi nupp Raha, valige panga dokumentide seeria Swedbank ja klikkige nuppu Otseühenduse taotlus. Tegutsege vastavalt juhistele ekraanil, vajadusel klikkige Spikri nuppu.
  Ettevõtte allkirjaõiguslik isik, juhatuse liige, klikib linki ja logib internetipanka. Sealsamas avaneb teenuse Swedbank Gateway leping, mis lubab Rapidil otse tarkvarasse sisse tõmmata pangatehingute andmed ja saata maksed internetipanka. Selle teenuse eest Swedbank liitumis- ega kuutasu RAPIDi kasutajalt ei küsi.
  Soovi korral saate lepingusse valida ka Swedi lisatasulise teenuse – tänase päeva tehingute päringud. Swedbank võtab teenustasu tänase päeva tehingute päringu eest ise ettevõtte kontolt maha (0,5eurot iga päring 2022.06 seisuga).
  Ettevõtte juhatuse liige allkirjastab lepingu internetipangas.
  Teenuse Swedbank Gateway Operaatori kanali kaudu lisainfo leiate panga kodulehel.
 5. Seejärel helistage või kirjutage Rapidi klienditoele ja seadistame koos andmevahetuse Rapidis toimima.
 6. Teenuse “Automaatne andmevahetus RAPID-Swedbank” hind on 2+km/ kuus (2022.06 seisuga).

Automaatne andmevahetus RAPIDi ja LHV Panga vahel

 1. Kui soovite aktiveerida automaatse andmevahetuse RAPIDi ja LHV Panga vahel, siis valige RAPIDis  Raha nupu all dokumentide seeria LHV Pank ja klikkige nuppu Otseühenduse taotlus. Tegutsege vastavalt juhistele ekraanil.
 2. Teenus “Automaatne andmevahetus RAPID-LHV pank” on tasuta Rapidis ja LHV Pangas.

Põhjalikum info Rapidi klienditoelt.