FINANTS 2022 juuni-juuli

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • RAPIDi ikoonil teie arvutis on uus logo ja 
 • Müügiarved > üks müügiarve või müügisaateleht ekraanil >
  • võimalus lubada müügiarvele trükitava kauba (või teenuse) koguse komakohtade muutumist – kui müüdava kauba kogus on täisarv, siis komakohti ei trükita; kui müüdav kauba kogus on komakohtadega, siis need trükitakse dokumendile.
   Seaded > Müügiarved > uus linnuke ”Trükil muutuv koguse komakohtade arv”- kui täidetud, siis arve trükil standardvormidega võetakse peale koma numbri lõpust nullid ära.
  • rea rippmenüüs uus toiming “Koguse kalkulaator [F4]“;
  • uus toiming käivitub ka klahvi F4 vajutamisel;
  • koguse kalkulaator võimaldab kasutajal lihtsalt ja kiiresti arvutada hulgipakendisse pakitud kauba müügikogust.
 • Ostuarved > üks dokument ekraanil > tööleht Lattu / Kuludesse > tulp Artikkel > kui sisestada artikli kohale osa koodist või artikli nimetusest ja vajutada [Enter] (või [Tab]), siis avaneb valik ainult filtrisse jäänud artiklitega. Filtri saate tühistada klahviga [Esc].
 • Raha >
  • Swedbanga seeria > Otseühenduse taotlus – täiendatud tekste ja lisatud e-kirja saatmise võimalus.
  • Andmevahetus pangaga > kui Swedbanga server on hõivatud ja anna Rapidile vastust mõistliku aja jooksul, siis kuvatakse kasutajale teade, kus soovitatakse Andmevahetus hiljem uuesti käivitada.
  • panga seeria > tehingute import (kas xml-failist või andmevahetusega) – täiendatud kliendi automaatset tuvastamise protseduuri. Kui ei õnnestu klienti tuvastada viitenumbri, registrinumbri ega kliendi nime alguse järgi, siis otsitakse kliendi nimes sisalduvate sõnade järgi.
  • võimalus importida raha seeriasse tehinguid ka csv-failist. Kui ettevõte kasutab mõnd pangalaadset raha ülekande või kogumise teenust, mille pakkuja väljastab tehingute info csv-failis, siis nüüd võimalus see Rapidisse importida. Näiteks PayPal, Wise, jmt.
   Seadistus – lisainfo Rapidi klienditoelt.
 • Päevaraamat > üks dokument ekraanil >
  • rea rippmenüüs uued toimingud “Muuda lausendi numbrit” ja “Muuda kõigil lausendikirjetel lausendi numbriks 1”. Salvestamisel kontroll ja hoiatus, kui üksikud lausendid lausendinumbri järgi pole tasakaalus.
  • deebet või kreedit lahtris klahvi [F4] vajutamine avab summa kalkulaatori.
 • Pearaamat, Käibeandmik > aruanne ekraanile >
  • topeltklikk mõnel käibe summal – lisatud uus veerg “Saldo peale käivet”.
  • aruande all link Värskenda aruannet – arvutatakse aruanne uuesti ja avatakse varem valitud filtriga ekraanile. Vajalik võimalus kui teises aknas korrigeeriti mõne dokumendi lausendit.
 • Finantsaruanded >
  • Projektid > Tulud-kulud detailselt > Konto number ja nimetus ühes tulbas, konto ees kuvatakse lausendikirje selgitust.
  • Objektid > Tulud-kulud detailselt > Konto number ja nimetus ühes tulbas, konto ees kuvatakse lausendikirje selgitust.
 • Artiklid >
  • Otsing > võimalus otsida artikli kaardile lisatud vaikimisi lao järgi või v.a. vaikimisi ladu;
  • üks artikli kaart ekraanile > Tööleht “Kaup” >
   1. võimalus luua artiklit iseloomustavatele parameetritele 1, 2, 3 valimeid GruppI ja/või Grupp II järgi.
   2. Kui parameeter valimata, siis valiku avamisel filtreeritakse kirjed, millel grupp1 puudub või =artiklikaardi grupp1-ga ja grupp2 puudub või =artiklikaardi gupp2-ga (kui grupp2 artiklikaardil valitud)
   3. Seadistus: Kataloogid > Parameeter 1 > võimalus määrata Grupp I või/ja Grupp II .

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Sisse/ Välja/ Laost-lattu saatelehted > üks dokument ekraanil > tulp “Artikkel” > kui sisestada artikli kohale osa koodist või artikli nimetusest ja vajutada [Enter] (või [Tab]), siis avaneb valik ainult filtrisse jäänud artiklitega. Filtri saate tühistada klahviga [Esc].
 • Väljamineku saateleht > üks dokument ekraanil >
  • rippmenüüs uus toiming “Koguse kalkulaator [F4]”;
  • uus toiming käivitub ka klahvi [F4] vajutamisel;
  • koguse kalkulaator võimaldab kasutajal lihtsalt ja kiiresti arvutada hulgipakendisse pakitud kauba väljastatavat kogust.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused/ Pakkumised > üks dokument ekraanil >
  • tulp “Artikkel” > kui sisestada artikli kohale osa koodist või artikli nimetusest ja vajutada [Enter] (või [Tab]), siis avaneb valik ainult filtrisse jäänud artiklitega. Filtri saate tühistada klahviga [Esc].
  • võimalus lubada dokumendile trükitava kauba (või teenuse) koguse komakohtade muutumist – kui kogus on täisarv, siis komakohti ei trükita; kui artikli kogus on komakohtadega, siis need trükitakse ka dokumendile.
   Eelnev seadistus: Seaded > Müügiarved > uus linnuke ”Trükil muutuv koguse komakohtade arv”- kui täidetud, siis arve trükil standardvormidega võetakse peale koma numbri lõpust nullid ära.
 • Müügitellimused/ Pakkumised > Otsing > lisatud väli “Osa kontaktisiku andmetest (nimi,telefon,e-kiri)” ja võimalus nende järgi otsida.

Lisamoodul ADMIN täiendused

Alates 1. augustist 2022 on ajakirjandusväljaannete käibemaksu määraks 5%.

 • Kataloogid > Käibemaks >
  • Kui olemas rida “Käibemaks 5%”, siis lisatakse sellele tüüp “Ajakirjandusväljaannete käibemaks alates 01.08.22 (16)”;
  • Kui puudub “Käibemaks 5%”, siis lisatakse uus rida tüübiga “Ajakirjandusväljaannete käibemaks alates 01.08.22 (16)”.