FINANTS 2022 november

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Moodul FINANTS kuvatakse kasutaja ekraanil uue ikooniga RAPID FINANTS
 • Müügiarved >
  • arvete nimekirjas uus veerg: Viited.
  • üks müügiarve/-saateleht ekraanil > tööleht “Omahind, EUR” > uus tulp Jrk.nr.;
  • üks müügiarve/-saateleht ekraanil > tööleht “Omahind, EUR” > uus tulp Lõpphind = Summa/kogus;
   selleks, et uus tulp nähtavale ilmuks, tehke eelnevalt seadistus moodulis Rapid Admin > Ekraanivormid > Müügiarve, Omahind, Lõpphind.
  • E-arve > E-arved seeriasse “nnnnnnn” > Kui e-arves on tag <InvoiceSumGroup> <Addition addCode=”RahaSeeriaNN”> , siis koostatakse automaatselt sellele müügiarvele ka raha laekumine, sissetuleku dokument. Täpsem info Rapidi klienditoelt.
 • Ostuarved > Import e-arvest (Pangaliidu formaat)- Rapidisse salvestatakse arve Viidetesse sisu e-arve tagidest : <InvoiceInformation> / <Exctension> / <CustomContent> / <InvoiceInformationEN> / <PurchaseOrderRef> ja <SalesOrderRef> ning <InvoceInformation> / <InvoiceContentCode>.
 • Raha > Sisse/ Välja/ Maksekorraldused – uus nupp “Salvesta Excelisse”.
 • Artiklid > ühe artikli kaart ekraanile > Tehingud > uus tulp “Säilivus“.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart >
  • nime taga link Otsi – päritakse registri koodi järgi andmed äriregistrist ja kuvatakse kasutajale;
  • Tehingud > Otsing > võimalus otsida saaja järgi.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek > ühe artikli kaart > avanedes kuvatakse käibed ainult lukustamata perioodi kohta. (va partiiarvestusega kaup, siis ikka kogu perioodi kohta).
  • Käivete tabeli kohal nupp “Muuda tehingute perioodi” – saab valida kuupäeva, millest alates käibeid näidatakse.
 • Inventuuri tulemus > üks inventuuri dokument ekraanil > Kui inventuuri käigus loetud kogus on negatiivne, siis kuvatakse see punase fondiga.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Moodul ADMIN kuvatakse ekraanil uue ikooniga RAPID ADMIN.
 • Andmebaasi koopia >
  • siia kuvatakse viimati teostatud koopia kuupäeva.
  • võimalus lihtsalt seadistada igapäevaste koopiate tegemine väljaspool tavapärast tööaega. Täpsem info Rapidi klienditoelt.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Jaemüügi moodulil ekraanil uus ikoon RAPID JAEMÜÜK.
 • Võimalus väljastada jaemüügi tšekile vaba tekstina kliendi objekt või muu vajalik info.
  • Ühekordne seadistus ADMIN > Seaded > Jaemüük – uus parameeter “Nimetus jaemüügi päises tekstivälja ees”. Kui nimetus siia sisestatud, siis ilmub jaemüügi sisestamise ekraanipildi päisesse uus tekstiväli kliendi objekt vmt sisestamiseks.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Üüri moodulil ekraanil uus ikoon RAPID ÜÜR
 • Lisatud spikri nupud ekraanivormidele.
 • Arved > Genereeri müügiarved > arve viidetesse lisatakse
  • korteri aadress. Vajalik siis kui omanik ei ela korteris või omab mitut korterit.
  • häälestuses täidetud “Tekst arve viidetesse”, näiteks “Teenuste periood” ja arvestuse perioodi kuupäevad (juhul kui tekst täidetud).
 • Seaded > Üüri häälestus > uus seadistatav tekst arve viidetesse automaatse teksti lisamiseks: “Tekst arve viidetesse”. Kui see täidetud, siis lisatakse müügiarve viidetesse tekst koos perioodi alguse ja lõpu kuupäevadega. Näiteks “Teenuste periood” või lihtsalt “Periood”.