FINANTS 2022 detsember

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved >
  • lisa uus müügi saateleht > kui ostjale on seadistatud maksimaalne lubatud krediidilimiit, siis kontrollitakse selle täitumist: kasutatud krediit=tasumata arved + arvele kandmata saatelehed. Varem kontrolliti ainult müügiarvel ostja krediidilimiidi täitumist.
  • üks müügiarve / -saateleht ekraanil > Salvesta > kui ostja krediidilimiit ületatud, siis kuvatakse ekraanile lisaks arvetele ka arvele kandmata saatelehed.
   1. Saatelehel on küsimus, kas salvestada saateleht. Kasutajal võimalus saateleht ikka salvestada.
   2. Arvel on jäik kontroll, ei saa dokumenti salvestada, kui krediidilimiit on ületatud.
   3. Ostjale saab krediidilimiiti sisestada/ muuta: Rapid ADMIN > Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > Tööleht “Pank,Lepingud” > Müügileping – Krediidilimiit.
    Moodulis FINANTS saab ostja krediidilimiiti ainult vaadata.
  • Üüri moodulis koostatud müügiarve avatakse ekraanile > Prindi standardvormis > trükitakse mõõturi näit tähisega PR, kui tegemist on prognoositud näiduga.
 • Massarve > üks nimekiri ekraanil – nimekirja saab salvestada Excelisse.
 • Raha > Sisse/ Välja > uus nupp “Kinnita kõik > avaneb aken selgitava tekstiga: “Kinnitatakse antud seeria kõik sissetulekud/ väljaminekud, mis seotud arvetega ja millel pole ettemaksu”. Kui kasutaja käivitab protseduuri, siis kinnitatakse automaatselt vastavad raha dokumendid.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > tööleht „Pank,Lepingud“ > mittekäibel IBAN-d on viimased ja halli taustaga.
 • Faktooring > üks dokument ekraanile > nupule ‘Tõmba faktooring aruanne‘ saab faili hiirega lohistada.
 • Palgakalkulaator > lisatud 2023 aasta maksumäärad.
  RAPID Palgakalkulaator 2023

   

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao sissetulek/ Lao väljaminek / Laost-lattu liikumine > üks saateleht ekraanil > lisatud alternatiivse koguse veerg (ainult vaatamiseks). Alternatiivseks koguseks on üldjuhul pakendite arv.
 • Lao väljaminek >
  • Viidete tulbas kuvatakse teksti ees seotud dokumendi numbrit. Seotud dokumendi numbri lisab saatelehele moodul TOOTMINE, kui valmistoodangu alusel kantakse kuludesse kasutatud komponendid.
  • Otsing > Osa viidete tekstist – otsitakse ka seotud dokumendi nr järgi.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Arved > Trüki > Üüri standardarvele trükitakse mõõturi näit tähisega PR, kui on tegemist prognoositud näiduga.
 • Näidud >
  • ühe korteri andmed ekraanile > kasutaja saab vaatata/muuta kliendikaardi kommentaari;
  • Impordi näidud > avanevasse aknasse on lisatud abitekste ja kuvatakse impordi häälestust.