FINANTS 2023 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Tegevuste menüüs ja dokumentide nimekirjades suurendasime teksti fonti.
  • Kui kasutaja soovib, siis saab ta dokumentide nimekirjades (Müügiarved, Ostuarved ja Massarve) teksti suuruse tagasi väiksemaks seadistada: Seaded > “Kirja fondi suurus tabelites” – vahemik 9 kuni 11. Fondi suuruse muutmine on kasutajapõhine.
  • Nupu ‘Teave’ alla on lisatud programmi uuendatud logo.
   Tarkvara RAPID
 • Müügiarved > üks dokument ekraanil >
  • dokumendi rida > kui kasutaja sisestab soodustuseks positiivse arvu, siis salvestatakse see alati negatiivseks. St soodustuseks, mitte juurdehindluseks. Müügi saatelehtedel sama täiendus.
  • dokumendi rida > hiire paremklikk > avaneb rippmenüü Toimingutega > Lisa saatelehtede read > avaneb aken tegevuse täpsustamiseks, kus on uus nupp Kanna valikuliselt > kuvatakse saatelehtede nimekiri, millest saab kasutaja märkida saatelehed, mille read arvele kantakse.
  • Viited > Vali tüüptekst[F3] – kui kreeditarve, siis antakse valikusse ette ainult Kreeditarvete tüüptekstid.
  • tööleht “Tekstid,muud” > Kommentaar > Vali tekst[F3] – kui kreeditarve, siis antakse valikusse ette ainult Kreeditarvete tüüptekstid.
 • Müügiarved >
  • E-arved > E-arvete sissetoomine seeriasse NNNN > võimalus importida ka koondfailist, mis sisaldab rohkem kui 1 e-arvet.
  • Otsing > võimalus otsida müügiarveid, mis märgitud kui Kolmnurktehing.
  • Tulp “Viited” > võimalik järjestada dokumentide nimekirjas ridu viidete järgi – topeltklikk tulba pealkirjas.
 • Ostuarved >
  • E-arve > Sissetoomine Exceli failist > kui klienti ei õnnestu määrata andmevahetuskoodi ega registrikoodi järgi ja registrikoodi pikkus=8 sümbolit ja failis on olemas hankija nimi, siis lisatakse Rapidisse uus hankija. Varem toimis see ainult e-arve failist importimisel.
  • üks dokument ekraanil > hiire paremklikk dokumendi real > avaneb Tegevuste rippmenüü > Ostutellimused > ridade tõmbamisel kirjutatakse viidetesse ka tarnekinnituse number; kui mitu tellimust, siis kõigilt tarnekinnituse numbrid.
 • Päevaraamat >
  • dokumentide nimekirja esimeses vaates ei kuvata Faktooringu seeriasse lisatud nõude vähenduse dokumente (seeria määratud Seaded > Faktooring).
  • Otsing > võimalus maha võtta linnuke “Jäta välja faktooringu nõude vähendamise dokumendid”.
 • Kliendiandmik >
  • topeltklikk ühel kliendil > uus aruanne ‘Viiviste arvestus, lihtne’ – väljund ainult Excelisse; kohtu jurist nõudis just sellist vormi, sest selline on arusaadav kohtu jaoks.
  • Laekumata müügiarved > Eksport Excelisse – lisatud veerg “Alternatiivne arve number”.
 • Artiklid > üks kaart ekraanile > Tehingud > Vaata vanemaid tehinguid > lisatud perioodi valikutesse “Viimased 5 aastat”, “Viimased 10 aastat” ja “Kõik tehingud”.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart > tööleht “Saajad” > lisatud kiirotsing nime, veoringi järgi; tabeli all äärel Saajate arv.
 • Müügiaruanded > “Müügid klientide lõikes” / “Müügid tarnijate lõikes” > aruanne ekraanile > aruande real topeltklikk avab müügiarvete ridade nimekirja, millest rea summa koosneb.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao väljaminek > üks saateleht ekraanile >
  • saab ka esilehe päises viidete teksti vaadata/muuta.
  • kõigis veergudes töötab hiire paremklikk > avaneb toimingute rippmenüü, (va valikuväärtustega veerud)
  • ka kinnitatud saatelehel toimib ridadel rippmenüü ja Fn-klahvid.
  • kontoks saab valida reale ainult neid kontosid, millel kontoplaanis tunnus ‘Ladu‘ on märgitud linnukesega.
 • Lao sissetulek / Laost-lattu liikumine > üks saateleht ekraanile >
  • kõigis veergudes töötab hiire paremklikk > avaneb rippmenüü, (va valikuväärtustega veerud);
  • ka kinnitatud saatelehel toimib ridadel rippmenüü ja Fn-klahvid.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Tellimused > üks tellimus ekraanil > dokumendi rida > kui kasutaja sisestab soodustuseks positiivse arvu, siis salvestatakse see alati negatiivseks. St soodustuseks, mitte juurdehindluseks.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Võimalus saata jaemüügi tsekk ostjale e-kirjaga.
  Jaemüügi sisestamise ekraanil on uus nupp “CTRL+F10 – E-postiga“:

  • nupp on aktiivne kui tšeki kujundus on Rapidisse lisatud.
  • samas arvutis peab olema e-kirja tarkvara.
  • Tseki kujunduse ühekordne lisamine: moodul ADMIN > Kujunda aruannet > Lisa uus > Aruande tüüp=’Html tabelipõhine’ > Aruande Liik=’Jaemüügi tsekk’;
  • Tšeki kujundamiseks küsige abi Rapidi klienditoelt.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Võimalus seadistada ekraanivormidel tulpade laiusi lähtuvalt ettevõtte spetsiifikast.
  • Ekraanivormid > otsige vajalik ja sisestage sobiv tulba laius.
  • Küsige abi Rapidi klienditoelt.
 • Korteriühistu jaoks on lisatud uus äriregistri aruannete tüüp.
  • Seaded > Pearaamat, töötasu > Äriregistri aruanded > Äriregistri aruannetes nüüd valikus 3 tüüpi: OÜ,AS või MTÜ, SA või Korteriühistu;
  • Kui tüüp on MTÜ, SA ja kasutaja valib käsitsi Korteriühistu, siis muudetakse aruandes “Netovara muutus” tekst:
   1. real ‘Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses’ asemel ‘Reservkapital’;
   2. XBRL = ChangesInNetAssetsFoundationOrIssuedCapital asemel XBRL = ChangesInNetAssetsReserveCapital
 • Kujundatud aruanded > võimalus lisada e-kirjaga saadetava Jaemüügi tšeki kujundus: lisa uus ‘html tabelipõhine’, aruande liik = ‘Jaemüügi tsekk’.
 • Kataloogid > Isikud > ühe isiku kaart > kolmas lehekülg „Õigused“ > Lubatud seeriad – lisatud infoks veerg “Moodul”, et kasutajal oleks lihtsam valida lubatud seeriaid.