FINANTS 2023 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved >
  • dokumentide nimekirjas on veerud kitsamad;
  • kasutaja saab häälestada veergude laiused endale sobivaks moodulis Admin > Ekraanivormid > Müügiarved. Häälestus mõjub kõigile ettevõtetele selles Rapidi baasis.
  • üks dokument ekraanil > hiire paremklikk dokumendi real > Müügihinna kujundamine– täiendatud lihtsamaks ja arusaadavamaks; lisatud soodustuse% ja tulem pärast soodustuse rakendamist.
  • üks dokument ekraanil > Topeltklikk arve numbril – võimalus muuta olemasoleva müügiarve numbrit, juhul kui arve eest ei ole raha laekunud. Kui salvestamisel leitakse arve numbri korduvus, siis pannakse automaatselt numbriks esimene vaba number.
   Eelnevalt peab olema lubatud seadistuses arve numbri muutmine ja sellel kasutajal õigus muuta arve andmeid.
 • Ostuarved >
  • dokumentide nimekirjas on veerud kitsamad;
  • nimekirja veergude laiuseid saab häälestada Admin > Ekraanivormid > Ostuarved. Toimib kõigile ettevõtetele selles Rapidi baasis.
 • Raha >
  • Swedpank > Andmevahetus pangaga – täiendatud päringuid ja vastuste ootamist.
  • Maksete standardi muudatus, kohustuslik alates märts 2023: Maksekorraldused > Saada internetipanka/ Koosta maksete fail.
  • Panga seeria > Andmevahetus pangaga / Väljavõtte sissetõmbamine:
   1. kui raha laekumise tehingus maksja erineb kliendist- ostjast (mille Rapid tuvastas viitenumbri järgi) ja raha maksja registrikood/ isikukood on failis olemas, siis otsitakse raha maksjat registrikoodi/isikukoodi järgi Rapidis klientide kataloogist;
   2. kui leitakse klient/ isik, siis lisatakse see dokumendile raha maksjaks. Näiteks on koostatud koolituse arve lapsele ja arvet maksab lapsevanem (kelle isikukood Rapidis klientide kataloogis olemas), siis lisatakse raha sisse dokumendile ostjaks laps (temale on koostatud müügiarve) ja raha maksjaks lapsevanem.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > Riik – riigi nimetuse taga tunnus EL, kui riik kuulub EL-i.
 • Kontode käibeandmik, Pearaamat > aruanne ekraanile > lisatud kiirkorraldusi: F5 avab otsinguvormi, F10 prindib ja käsk “Värskenda aruannet“.
 • Müügi- ja ostuaruanded > Müügid artiklite lõikes >
  • aruande koostamise aknas uus valik: Müüdud kogustele liida juurde komplekteeritud komponendid: Ei või JAH või “Kuva aruanne ainult komplekteeritud komponentidega”;
  • Kui kasutaja valib ‘Ei’, siis kuvatakse aruanne ilma komponentideta ja komplekti rea summa=arve rea summa;
  • Kui kasutaja valib ‘Jah’, siis kuvatakse aruanne koos komponentidega ja komplekti müügi summa = arve rea summa-komponentide summa.
  • aruanne ekraanil > ridade all aknas, alumises tabelis ‘Rea tehingud’ lisatud uus veerg ‘Komponent'(JAH/EI) ja alla lisatud kokkuvõte Kokku müük (ilma komponentideta) ning Kokku Komponentide müük, kogus ja summa.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek > üks laokaart ekraanile > nupp “Muuda tehingute perioodi”
  • nüüd saab perioodi lihtsalt ja kiiresti valida.
  • Kasutaja poolt valitud periood jäetakse meelde ja järgmisel laokaardil kuvatakse tehinguid juba sama perioodi kohta.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Tellimused > üks dokument ekraanil > hiire paremklikk dokumendi real > Müügihinna kujundamine- täiendatud lihtsamaks ja arusaadavamaks; lisatud soodustuse% ja tulem pärast soodustuse rakendamist.
 • Pakkumised > üks dokument ekraanil > hiire paremklikk dokumendi real > Müügihinna kujundamine- tulem kalkuleeritakse laohinnalt vaikimisi laos.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Võimalus seadistada dokumentide nimekirjas tulpade laiusi ja dokumendi ridade tulpade laiusi. Ekraanivormid > Müügiarved / Ostuarved. Seadistus mõjub kõigile ettevõtetele selles Rapidi baasis.
 • Võimalus lubada olemasoleva müügiarve numbri muutmine: Seaded > Müügiarved > Arve numbri muutmine.