FINANTS 2023 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

Müügiarved

 • üks müügiarve/ -saateleht ekraanil >
  • kuvatakse ekraanile punase tekstiga hoiatus kliendikaardilt, kui dokument on veel kinnitamata. (Eeldusel, et Seaded > Müügiarved > Alternatiivse arvenumbri sisestamine = EI)
  • dokumendi ridade all kuvatakse aktiivse rea artikli laojääki: Vaba jäägi asemel Laojääk-Täitmata müügitellimused (seega ei arvestata siin ostutellimustega).
  • Klienditoimingute nupp on nüüd alati nähtav ja kasutatav. Kliendi toimingutesse saate lisada igasugust infot kliendi pakkumiste, teenuste, lepingute jmt.
  • Nupp Tehingud > kuvatakse eelneva 12 kuu tehingute nimekiri. (Varem küsiti perioodi.) Nimekirja päises oleva nupu Vaata vanemaid tehinguid klikkimisel saab vaadata ka vanemaid tehinguid.
 • nüüd võimalus koostada ka ettemaksu arvele kreeditarve ja Rapid märgib ettemaksu automaatselt lõpetatuks.
  • kreeditarve ekraanil > ridade rippmenüüs nüüd toiming ‘Ettemaksu arvete read‘ – saab ka kreeditarvele valida rea ettemaksu arvelt;
  • Lisa uus arve olemasoleva andmetega‘ > kasutaja valib toimingu ‘Kreeditarve summas – nnnn.nn > Lisa > kreeditarvele lisatakse ka ettemaksu artikliga read Kogus ‘+’ -märgiga ja summa ‘-‘ – märgiga.
 • Arvete väljasaatmine/ Sissetoomine > Sissetoomine e-arvest seeriasse nnnn – täiendatud käibemaksu summa importi ja arvutamist (juhul kui müügiarve seeria häälestuses on käibemaksuta summa ümardamine).
  • ei impordita rea käibemaksu summat RAPIDisse, vaid arvutatakse arve ridadele käibemaksu summa, kuni 4 kohta peale koma. Lõpus kontrollitakse käibemaksu kokku summa vastavust e-arves sisaldunud käibemaksuga.

Teised täiendused

 • Ostuarved > üks dokument ekraanil >
  • kuvatakse ekraanile punase tekstiga hoiatus kliendikaardilt, kuni dokument on veel kinnitamata.
  • tööleht Lattu > Veerg ‘Loetud‘ on nüüd kasutatav alati (varem ainult siis, kui tuli e-arve). Vajalik abivahend saabunud kauba loendamiseks, kui ostuarvel on palju ridu.
  • Nupp Tehingud > kuvatakse kohe eelneva 12 kuu tehingute nimekiri. (Varem küsiti perioodi.) Nimekirja päises oleva nupu Vaata vanemaid tehinguid klikkimisel saab vaadata ka vanemaid tehinguid.
  • Klienditoimingute nupp alati nähtaval ja kasutatav. Kliendi toimingutesse saate lisada igasugust infot hankija pakkumiste, teenuste, lepingute jmt kohta.
 • Raha > finantsasutus, kes ei väljasta ISO standardile vastavat väljavõtte xml-faili > Sissetoomine, Import csv-failist > nüüd võimalus automaatselt määrata raha laekumise konteering ka tehingu selgituse teksti abil (varem ainult xml-st importimisel).
 • Päevaraamat > üks dokument ekraanile > lisatud uus nupp ‘Salvesta Excelisse’.
 • Kliendiandmik > uus aruanne “Laekumised detailselt“- väljund Excelisse.
 • Müügi- ja ostuaruanded > Hankevajadus: võimalus koostada aruanne arvestamata minimaalsete jääkide koguseid.
 • Finantsaruanded >
  • Kasumiaruanne ja bilanss- saab valida aruande perioodiks 5 või 10 aastat (eelmisest majandusaastast 5 või 10 aastat tagasi). Kuvatakse aruanne kus kõrvuti tulpades 5 või 10 aasta numbrid.
 • Kliendid > ühe kliendi andmed ekraanile >
  • Lisatud Reg.koodi kontroll – kui riik on Eesti, siis Reg.koodi pikkus võib olla 8, 11 või 0 märki ja kõik peavad olema numbrid.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao sissetulek/ Lao väljaminek/ Laost-lattu liikumine > dokumentide nimekirja veergude kuvamist ja laiuseid saab kasutaja ise seadistada: moodul Admin > Ekraanivormid. Seadistus mõjub kõigile ettevõtetele selles Rapidi baasis.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused/ Pakkumised > dokumentide nimekiri ekraanil > võimalus seadistada erinevatele seeriatele tulbas Seeria erinev taustavärv, et oleks lihtsam leida vajalikku.
  Taustavärvi seadistus: Seaded > Tellimused > Seeriad > Lisad- nupp taustavärvi valikuks.
 • Müügitellimused/ Pakkumised / Ostutellimused > üks dokument ekraanil >
  • Tehingud > kuvatakse kohe eelneva 12 kuu tehingute nimekiri. Nimekirja päises oleva nupu Vaata vanemaid tehinguid klikkimisel saab vaadata ka vanemaid tehinguid.
  • Klienditoimingute nupp alati nähtaval ja kasutatav.
 • Ostutellimused > üks ostutellimus ekraanil > tellimuse ridadel lahter ‘Veebilink’ – topeltklikk avab veebilehe.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Korteri andmetes saab korteri nr. väljale sisestada kuni 5-kohalise numbri. (Varem 4-kohalise).
  • Kui lisatakse uus korteriomanik, siis lühinimeks pannakse 5-kohalise numbri korral 3 kohta tänavanimest+5 kohaline korterinr.

Nüüd saab lihtsalt vahetada korteriomaniku ka kuu keskel. Rapid koostab arved siis nii vanale kui ka uuele omanikule.

 • Seaded > Korteriomaniku vahetus- saab omanikku vahetada ka arvestuskuu keskel.
  • Kui kuupäevaks ‘Uus omanik alates’ valitakse suurem, kui kuu esimene päev, siis avaneb tabel mõõturite näitudega, kuhu saab sisestada näidud valitud kuupäeva alguse seisuga st. vana omaniku mõõturi näidud.
  • Vormi päises nupp ‘Varasemad omanike vahetused’- saab vaadata kõiki varem tehtud omanike vahetuste kirjeid.
  • Kui midagi vaja parandada, peaks vahetama omaniku tagasi ja siis uue kuupäevaga või mõõturite näitudega tegema uue omaniku vahetuse.
 • Müügiarved koostatakse uuele omanikule ja vanale omanikule eraldi.
 • Vana omaniku arvet üüri moodulist printida ei saa (seda näitab nimekirjas linnukeste puudumine), sest arve ei ole enam korteriga seotud. Vana omaniku arve tuleb trükkida moodulis FINANTS.
 • Küsige seadistust RAPIDi klienditoelt.