FINANTS 2023 aprill

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Peamenüü kohal firmade valikus toimib ka kiirotsing firma nimetuse osa järgi.
 • Müügiarved > üks dokument ekraanil –
  • dokumendi real tulp Artikkel – siin toimib kiirotsing ka mitme sõnaosa järgi, eraldajaks tühik. Näiteks kui kasutaja sisestab väljale sõnad “must tooner”, vajutab klahvile [Enter] või [Tab], siis kuvatakse valikusse ainult need artiklid, mille nimetus sisaldab sõnu must ja tooner, samas järjestuses.
  • nüüd saab kinnitada ka arvet, millel on vähemalt üks kogusega rida. Vajalik võimalus nn “nullarvete” koostamiseks, mille alusel saaks müüdud koguseid arvestada. (Varem pidi olema vähemalt üks summaga rida.)
 • Müügiarved > E-arve > VÄLJASAATMINE “E-kiri (vastavalt ostja edastusviisile)“:
  • uus linnuke “e-kirjaga/e-arvega saatmata”, vaikimisi täidetud;
  • kui linnuke on täidetud, siis edastatakse eelnevalt filtreeritud arvetest ainult need, mida varem pole veel saadetud;
  • kui linnuke täitmata, siis edastatakse kõik eelnevalt filtreeritud arved. Võimalik saata arveid e-kirjaga korduvalt.
 • Müügiarved > Massarve > üks nimekiri ekraanil – kasutaja saab seadistada tabeli veergude laiused endale sobivaks. Seadistamine Admin > Ekraanivormid.
 • Ostuarved >
  • üks dokument ekraanil > dokumendi real tulp Artikkel – siin toimib kiirotsing ka mitme sõnaosa järgi, eraldajaks tühik. Näiteks kui kasutaja sisestab väljale sõnad “must tooner”, vajutab klahvile [Enter] või [Tab], siis kuvatakse valikusse ainult need artiklid, mille nimetus sisaldab sõnu must ja tooner, samas järjestuses.
  • e-arvete sissetoomine – kui hankija kliendikaardil töölehel “Pank, Lepingud” linnuke „Viitenumbri sisselugemine e-arve impordi ajal“ ei ole märgitud, siis viitenumbrit ostuarvele ei salvestata.
 • Raha > Maksekorraldus/ Välja – teksti korrigeerimine: linnukese „Kuluavanss“ asemel „Aruandev isik“.
 • Kliendiandmik > Meeldetuletused > tabelis uus veerg ‘Hoiatus’, siia kuvatakse hoiatus selle kliendi kaardilt.
 • Aruandvad isikud > ühe isiku käibed >
  • uus nupp Koosta maksedokument;
  • kui ettevõte on isikule võlgu, st Lõppsaldo tabelis on negatiivne, siis raamatupidaja klikib nuppu Koosta maksedokument, valib raha seeria ja Rapid koostab maksekorralduse või raha väljamineku dokumendi.
  • lisatud veerg “Menetlemine”.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > tööleht “Pank, Lepingud” > alamtabelis „OSTMINE“ uus linnuke „Viitenumbri sisselugemine e-arve impordi ajal“. Vaikimisi on täidetud.
 • Öine automaatne andmebaasi testimise ja korrastamise protseduur lisab kasutajale kuvatavatele teadetele, mis on vanemad kui 7 päeva, tunnuse “Ära teata”.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao sissetulek / Lao väljaminek / Laost-lattu liikumine >
  • üks saateleht ekraanil > dokumendi real tulp Artikkel – siin toimib kiirotsing ka mitme sõnaosa järgi, eraldajaks tühik;
  • saatelehtede nimekirja päises on kiirotsingu võimalus.
 • Lao väljaminek > üks dokument ekraanil >
  • lisa uus dokument > artiklite valikus kuvatakse ainult sellised artiklid, millel on olemas jääk või/ja summa;
  • avan varem salvestatud saatelehe > tehes aktiivseks ilma laojäägita artikli, siis kuvatakse kood tühjana.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused / Pakkumised / Ostutellimused >
  • üks dokument ekraanil > dokumendi real tulp Artikkel – siin toimib kiirotsing ka mitme sõnaosa järgi, eraldajaks tühik;
 • Pakkumised >
  • nimekirjas uus veerg “Märkus”, kuhu kuvatakse pakkumisele sisestatud märkuse tekstist esimesed 50 sümbolit;
  • üks pakkumine ekraanil >
   1. Tööleht “Allkirjad/muud” uus nupp Muuda seeriat – saab pakkumise tõsta teise seeria alla.
   2. Prindi / Saada e-kirjaga – kui väljund on teie ettevõttele kujundatud html-is, siis nüüd on võimalik see automaatselt luua pdf-failina. Täpsem info Rapidi klienditoelt.
 • nimekirjades mõjub fondi suuruse seadistus: Seaded > Kirja fondi suurus tabelites;
 • nimekirjades saab seadistada veergude laiused sobivaks oma ettevõttele. Seadistamine: moodul Admin > Ekraanivormid.

Lisamoodul ÜÜR

 • Peamenüü kohal firmade valikus toimib ka kiirotsing firma nimetuse osa järgi.
 • Peamenüüs, aruannete menüüs ja seadete menüüs muudetud teksti fonti.

Lisamoodul JAEMÜÜK

 • Nüüd saab sisestada ka tehingut, millel on vähemalt üks kogusega rida. Vajalik võimalus nn “nullarvete” koostamiseks, mille alusel saaks müüdud koguseid arvestada. Varem pidi olema vähemalt üks summaga rida.
 • Jaemüügil tehingul saab sisestada soodustust määras -100%. Varem pidi olema väiksem määr.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Võimalus seadistada päevade arv, mille jooksul müügipersonal ise saab müügiarvel kinnituse tühistada ja muudatusi lisada. Vajalik juhul kui müügipersonalil puudub õigus müügiarvel kinnitust tühistada.
  • Kasutajagrupid > Õigused – kinnituse tühistamise õiguse juures päevade arv, mille jooksul saab kinnitust tühistada.
 • Ekraanivormid > lisatud juurde tulpade laiuste seadistamise võimalus paljudele nimekirjadele ja dokumentidele.