FINANTS 2022 oktoober

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Raha >
  • Maksekorraldused > Tasumata arved > nimekirja päises uus linnuke “Summeeri maksed hankijale (toimib kui arvete viitenumber ei ole erinev)”. Vaikimisi täidetud. Kui linnuke ära võtta, siis koostatakse iga arve kohta eraldi maksekorraldus.
  • Sisse/ Maksekorraldused > kasutaja klikib nuppu „Otseühendus“ > võimalus makseid mitte saata otseühenduse käigus.
   1. Seaded > Raha > Seeriad > Lisaseaded > Sõna „Otseühendus“ taga linnuke „Makseid ei saada“.
   2. Kui linnuke „Makseid ei saada“=JA, siis koostatakse maksete fail seadistatud kausta ja otseühendusega ei saadeta.
 • Müügiarved > üks müügiarve ekraanil >
  • Prindi > kui ostja dok.keel ei ole Eesti ja kui arve on seotud ettemaksuga, siis inglisekeelse standardtrüki lõppu lisatakse info PREPAYMENT (Ettemaks) ja ‘TO PAY DUE’ (Juurde tasuda). Eestikeelsel väljatrükil oli juba varem.
  • kui ostjaks on faktooring-klient (Kliendid > ostja kaart ekraanile > tööleht “Pank, Lepingud” > Müügileping > faktooring = JA), siis ei kuvata arve koostamisel kasutajale teadet võlgnevustest (sõltumata müügiseeria häälestusest).
  • dokumendi read > Lisad > Partii valik > akna päises kuvatakse ka kogus müügiarve või – saatelehe realt.
  • dokumendi read > kui müügiarvele kantakse read tellimuselt ja
   1. Seaded > Tellimused > “Müügiarve koostamisel tellimuse viidete lisamine vahepealkirjale”=Jah, siis lisatakse vahepealkirjale tellimuse viidete tekst.
   2. Kui Seaded > Tellimused > “Müügiarve koostamisel vahesumma lisamine ridadele”=Jah, siis lisatakse iga tellimuse ridade järele vahesummaga rida. Vahesummad arvutatakse tellimuste seadetes määratud vahesumma reeglite järgi (kogus, km-ta summa ja/või km-ga summa).
 • Artiklid >
  • ühe artikli kaart ekraanile > Tehingud > Koos lao liikumistega > lao saatelehe real topeltklikk > kuvatakse saatelehe kõik read ekraanile.
  • Partii otsing > kasutaja sisestab partii tähise või osa sellest > kuvatakse otsingu tulem > nüüd on tabeli päises kiirotsing lao järgi ja valik “Kõik partiid” / “Jäägiga partiid“. Vaikimisi kuvatakse jäägiga partiid.
 • Finantsaruanded >
  • uus aruanne “Varad ja kohustused“: Aktiva, passiva ja abikontode saldod kuude lõikes ja kahe aasta võrdlus, (sisuliselt bilanss). Eraldi reale kuvatakse aktiva, passiva ja abikontode vahe, mis on kasvavalt perioodi tulem.
  • Tulud, kulud > aruanne ekraanile > kokkuvõtte veerud on värvilise taustaga ja tulpade kerimisel on esimesed veerud lukustatud.
  • Käibemaksu aruanded > täiendused seoses aktsiisikauba müügiga teise liikmesriigi mittemaksukohuslasele:
   1. Lisa uus riik: Kataloogid > Riigid: Riik = “Aktsiisikauba müük ELi mitteKM“, kood = XX ja EL = ei.
   2. Teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslasele lisa riigiks “Aktsiisikauba müük ELi mitteKM”.
   3. Käibedeklratsioon KMD > aruanne ekraanile > tööleht „Ühendusesisene käive VD“ > tabeli all uus osa “Aktsiisikauba müük teise liikmesriigi mittemaksukohuslasele“: vali riigiks “Aktsiisikauba müük ELi mitteKM”; Rapid kuvab summa eurodes müügiarvetelt, millel saaja riik=valitud riik või saaja puudumisel kliendiriik=valitud riik.
   4. Ühendusesisene käive VD > aruanne ekraanile > sama täiendus.
 • Kliendiandmik / Hankijaandmik >
  • Aruanne “Ettemaksud” viidud aruannete valikusse ja nüüd saab seda saata e-kirjaga või salvestada Excelisse;
  • uus aruanne “Võlgnevuste ajaline analüüs klientide lõikes”, väljastatakse Exceli-failina.
 • Kliendiandmik > Laekumata müügiarved > Arvete lõikes > Otsing > uus parameeter “Ainult faktooringklientide arved”. Kui kasutaja otsib selle parameetri alusel, siis
  • kuvatakse aruandes uued veerud Fakt.laekunud, Fakt.teenus ja Laekumise aeg ning all äärel kokkuvõtted;
  • Eksport excelisse – lisatakse uued veerud Fakt.laekunud, Fakt.teenus ja Laekumise aeg.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Laost- lattu liikumine > üks dokument ekraanil >
  • hiire paremklikk dokumendi real > uus toiming “Koguse kalkulaator [F4]”. Toimib ka otseklahviga F4. Mugav abivahend hulgipakendi koguste arvutamiseks.
  • Prindi > lisatud väljatrüki vorm “Ainult kogused”, st ilma hindadeta.
  • saatelehe päises Viited – dubleeritud sama väli, mis kolmandal töölehel.
 • Lao sissetulek / Laost-lattu liikumine > nimekirjas uus tulp “Viited”, kuhu kuvatakse dokumendile sisestatud viidete teksti algusest 200 sümbolit.

Lisamoodul TELLIMUSED JA PAKKUMISED täiendused

 • Tellimused > üks dokument ekraanil >
  • dokumendi read > hiire paremklikk, avaneb toimingute rippmenüü > uus toiming “Koguse kalkulaator [F4]”. Toimib ka otseklahviga F4. Mugav abivahend hulgipakendi koguste arvutamiseks.
  • kui ostjaks on faktooring-klient (Kliendid > ostja kaart ekraanile > tööleht “Pank, Lepingud” > Müügileping > faktooring = JA), siis ei kuvata uue tellimuse koostamisel kasutajale teadet võlgnevustest (sõltumata tellimuse võlateate häälestusest).