FINANTS 2022 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > üks müügiarve ekraanil:
  • päises nupp „Lisa uus arve olemasoleva andmetega“ > avanenud aknas on uus toiming Lootusetu nõude mahakandmine.
   1. Aktiivne, kui aktiivse rea arve on positiivse summaga ja aktiivse rea arve laekumata summa on positiivne ja olemas lootusetu nõude mahakandmise artikkel ning seeria.
   2. Kui kasutaja valib toimingu Lootusetu nõude mahakandmine, siis automaatselt lisatakse uus üherealine dokument laekumata nõude seeriasse, artikliga LOOTUSETU_NOUE, kus arve käibemaksuga summa= -1* arve laekumata summa; kui osaline laekumine, siis käibemaksu summa arvutatakse proportsionaalselt.
   3. pikemalt loe siin
  • müügiarvete nimekirja päises nupp Arvete väljasaatmine/sissetoomine > Väljasaatmine E-arve operaatori kaudu > saadetakse ainult need filtrisse jäänud arved ja müügi-saatelehed, mida pole varem operaatorile saadetud.
  • Taara tagastamine (nupp on nähtav siis kui taara käitlemine on Rapidisse seadistatud) > lisatud kiirotsing saaja nime ja või kliendi lühinime järgi.
  • üks müügiarve ekraanil > dokumendi real hiire paremklikk > toiming Lisa saatelehtede read > Saatelehe info kandmine arvele. Kui kliendi dokumentide keel erineb oma asutuse dok.keelest, siis reale kantavas infos võõrkeelsed abitekstid.
  • üks arve ekraanile > partiiarvestusega kauba tagasiostmine > võimalus tagasiostetud kaup vormistada Tagastuslattu, mitte põhilattu. Vajalik kui tagasiostetud kaupa pole võimalik edasi müüa, vaid sellega peab teostama mingeid toiminguid. Põhjalikum info Rapidi klienditoelt.
 • Artiklid > avan ühe artiklikaardi > nupp Tehingud:
  • võimalus tehingud filtreerida tüübi järgi.
  • kui artikli sissetulek on toimunud moodulist RAPID TOOTMINE, siis partiitähisel topeltklikk avab algmaterjalide listi (valmistoodangu akti materjalid).
 • Finantsaruanded >
  • Kuude eelarve täitmine – täiendatud aruannet allüksuse ja objekti määramise võimalusega:
   • Kui aruande koostamise aknas valitakse allüksus, siis valemisse lisatud allüksust ja objekti ei kasutata summa arvutamisel; kui mõne rea valemisse on aü või objekt lisatud, siis selle rea nimetus roosa taustaga ja päises kiri ”Roosa taustaga real ei kasutatud valemisse kirjeldatud allüksust või objekti”;
   • kui aruande avaaknas pole allüksust valitud ja rea valemis on allüksus või objekt määratud, siis ka ühe rea summa käivete tabelis (avaneb topeltklikiga summal) on allüksuse ja objekti veerud.
  • Äriregistrile > Äriregistrile saatmiseks > Koosta aruandefail – koostatakse vastavalt 2022. aasta standardile.
  • Jaemüük > kõikide jaemüükide aruannete koostamise juures kontroll kaardimaksetest. (erandlik olukord kus kaardimakse tegemise käigus on ühendus terminali ja arvuti vahel katkenud, siis võib olla vaja kasutajal käsitsi parandada makseviisi jaemüügi tehingul).
 • Kliendid > üks kaart ekraanile > tööleht Saajad > päises valik Käibel või Kõik.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Varad > Lao kartoteek > ühe artikli kaart ekraanile > käivete tabelisse lisatud tulbad Isik, Allüksus, Objekt ja Projekt.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Aruanne Päeva müük – aruande koostamise juures kontroll kaardimaksetest.
  (Kuvatakse kasutajale teade erandlikust olukorrast, kus kaardimakse tegemise käigus on ühendus terminali ja arvuti vahel katkenud; kasutajal (kellel on vastav õigus) võib olla vaja käsitsi parandada jaemüügi tehingu makseviisi.)