Käibemaksuseadus lubab ettevõttel vähendada maksukohustust lootusetult võlalt

Sellest aastast on ettevõttel õigus riigile tasumisele kuuluvat käibemaksu summat vähendada olukorras, kus kauba või teenuse ostja on jätnud arve tasumata ning selle laekumine on ka tulevikus ebatõenäoline. Alus: Käibemaksuseaduse §29’1

Käibemaksu kohustuse korrigeerimise aluseks on lootusetu nõue, mis raamatupidamises maha kantakse. Enne nõude mahakandmist peab maksukohustuslane tegema kõik endast oleneva, et tasumata jäänud arve ära makstaks. Kui selgub, et vaatamata maksukohustuslase püüdlustele ei ole see võimalik või võla sissenõudmiseks tehtavad kulutused ületavad laekumisest saadava tulu, võib nõude maha kanda ja vastavalt enda käibemaksukohustust korrigeerida.

Seadus võimaldab maksukohustust vähendada alljärgnevatel tingimustel:

 1. Arve on osaliselt või täielikult tasumata.
 2. Arve tasumise tähtpäevast on möödunud vähemalt 12 kuud, kuid mitte rohkem kui kolm aastat.
 3. Suurema kui 30 000 eurot (koos käibemaksuga) nõude mahakandmise aluseks on jõustunud kohtulahend.
 4. Nõue kantakse raamatupidamises maha alates 1. jaanuarist 2022.
 5. Maksukohustuslane teavitab võlgnikku kirjalikult nõude mahakandmisest, märkides ära mahakantud nõudega seotud käibemaksusumma.
  Võlgnik, kes saab vastava teavituse ja on tasumata arve alusel eelnevalt sisendkäibemaksu maha arvanud, on kohustatud korrigeerima sisendkäibemaksu teavituse saamise maksustamisperioodis.
 6. Kauba soetaja või teenuse saaja ei ole seotud isik tulumaksuseaduse tähenduses.

Enne lootusetu nõude mahakandmist lugege ka maksuameti juhendit siin


Käibemaksukohustuse vähendamisega seotud täienduste paigaldamiseks tarkvarasse RAPID FINANTS, toimetage järgnevalt:

 1. Käivitage tarkvara moodul RAPID ADMIN, edasi Uus versioon ja läbige tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID FINANTS, edasi nupp Artiklid.
 3. Otsige üles artikkel LOOTUSETU_NOUE ja avage artikli kaart.
 4. Soovi korral täiendage artikli nimetust viitega seadusele “Käibemaksuseadus §29’1” vmt.
 5. Artikli kaardile väljale Tulukonto sisestage konto „Mitmesugused tegevuskulud, ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindluskulu“.
 6. Kui kannate nõuded enne nende mahakandmist ebatõenäoliseks, siis valige artikli kaardile tulukontoks konto „Ebatõenäolised ostjad“ (kontraaktiva konto).
 7. Uues versioonis on lisatud uus müügidokumentide seeria QQ “Lootusetu nõude mahakandmine”, kus dokumendi pealkiri on “Akt nr”. Soovi korral võite dokumendi pealkirja muuta: Seaded > Müügiarved > Seeriad .

Lootusetu nõude mahakandmiseks ja tasumisele kuuluva käibemaksu vähendamiseks tegutsege RAPIDis nii:

 1. Klikkige nuppu Müügiarved.
 2. Otsige üles müügiarve, mis vastab mahakandmise tingimustele ja mida soovite maha kanda.
 3. Avage arve ekraanile. Klikkige arve päises nuppu “Lisa uus arve olemasoleva arve andmetega” ja avanenud menüüst valige “Lootusetu nõude mahakandmine”.
 4. Programm koostab mahakandmise dokumendi vajalike parameetritega.
  Altern.nr. = mahakantud müügiarve number,
  Kuupäev = dokumendi koostamise kuupäev,
  Arve kp = mahakantud müügiarve kuupäev,
  Arve real on artikliks LOOTUSETU_NOUE,
  Arve summa = mahakantud arve laekumata summa, negatiivsena.
  Saatke seesama dokument ostjale e-kirjaga, koos selgitava tekstiga.
 5. Kui müügiarve oli varem kantud ebatõenäoliseks, siis on mahakandmise dokumendi koostamine keerulisem – helistage ja küsige RAPIDi klienditoelt.

Käibedeklaratsioon

 1. Rida 1 – siin on summa väiksem mahakantud arve käibemaksuta summa võrra.
 2. INF A – kui mahakantud nõude summa on 1000 eurot või suurem, siis lisatakse mahakantud arve info ka lisale INF A:  mahakantud arve numbri ja kuupäevaga.