FINANTS 2022 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Raha : 
  • Võimalus importida ka tänase päeva panga väljavõtet.
   Tänase päeva väljavõttest imporditakse ainult laekumised. Päeva jooksul võib tehinguid korduvalt importida. Sama tehingunumbriga laekumist uuesti ei impordita.
   Raha > panga dokumentide seeria > tööleht Koond või Sisse >

   1. Tehingute sissetoomine/ Import failist > koostage internetipangas väljavõtte fail ainult tänase päeva tehingutega (tavaliselt fail camt.052-tüüpi) ja importige. Eelnevalt peab olema imporditud eelmiste päevade tehingud.
   2. Andmevahetus pangaga > kui samal päeval veelkord klikkida andmevahetuse nuppu, siis võimalus importida ka tänaseid tehinguid.
  • Raha > panga dokumentide seeria > tööleht Koond või Sisse > Tehingute sissetoomine/ Import > Avanenud aknas on uus suur nupp Lohista väljavõtte fail siia või klõpsa siin, et fail arvutist valida – panga tehingute importimiseks võite väljavõtte faili hiirega lohistada Rapidi aknasse. Või valida/otsida arvutist tehingute faili. Varem pidi fail alati paiknema kindlas töökaustas, kust Rapid tehingud importis.
  • Raha > panga dokumentide seeria > Andmevahetus pangaga
   1. tööleht Koond või Sisse > kasutaja käivitab andmevahetuse protseduuri > tegevused logitakse. Logi saab vajadusel vaadata siinsamas impordi aknas.
   2. Maksekorraldused > kasutaja käivitab andmevahetuse protseduuri > maksete panka saatmise kuupäev salvestub Rapidisse siis, kui pangalt saadud positiivne vastus. Kui pangalt tuleb negatiivne vastus, siis kuvatakse kasutajale vigase makse number ja vea põhjus ning saatmise aeg ei salvestu.
 • Võimalus lihtsalt importida Exceli failist muus süsteemis koostatud müügiarveid. Vajalik võimalus raamatupidamisteenuse osutajale, kelle klient kasutab arvete koostamiseks Excelit või e-arve võimekuseta süsteemi.
  Müügiarved > Arvete väljasaatmine/ Sissetoomine > Sissetoomine Exceli failist- lisatud veergude impordi järjekorra valik ja võimalus hiirega lohistada fail importimiseks.
 • Finantsaruanded :
  • Käibemaksu aruanded > uus aruanne “Müük EL lõpptarbijale OSS/IOSS“.
   Aruandesse summeeritakse riikide ja käibemaksude lõikes müügisummad, millel käibemaksu liik on “Välisriigi käibemaks”.
   Eelmise aasta 1. juulist saab ELi teise riigi eraisikutele kaugmüüki tegev eesti firma maksustada müüke teise EL-i riigi käibemaksuga. Eesti firma deklareerib ja maksab välismaa käibemaksu eesti maksuametile.
   OSS/IOSS erikorrast saad rohkem lugeda/ vaadata Maksuameti loeng, artiklid raamatupidamise uudiste portaalides siin ja siin
  • Müügitulu koond > uus aruanne “Riikide lõikes, summa Kasumiaruande realt „Müügitulu“” – aruandesse summeeritakse kasumiaruande reale „Müügitulu“ seadistatud kontode käive ostjate riikide lõikes, grupeeritult Euroopa Liidu riikide ja teiste riikide lõikes.
  • Faktooringu kohustus – enne aruande koostamist saab valida kuupäeva, mis seisuga aruannet soovitakse.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Kui põhivara on soetatud osaliselt riigiabi toel, siis võib olla vajadus kanda amordi summad erinevatele kulukontodele. Nüüd saab seadistada põhivara kaardile teise kulukonto.
  • Põhivara kartoteek > üks kaart ekraanile > uued väljad “Kulukonto 2” ja “Milline % kuu kulumi summast kanda kulukontole2”.
  • Põhivahendi kulumi arvestus > topeltklikiga üks dokument ekraanile > uued tulbad „Kulukonto 2“ ja „sh kulumi summa2“.
 • Varad > Lao väljaminek > üks saateleht ekraanile > koguse lahtris klaviatuurilt nupp [F4] avab koguse kalkulaatori. Näiteks vajalik kui laost antakse välja artikkel multipakendis.

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Teenindus > Objektid > ühe objekti kaart ekraanile > kui Rapidisse on seadistatud auto andmete päring riiklikust autoregistrist, siis salvestatakse andmed objektikaardile vastavalt seadistusele moodulis ADMIN.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid > Käibemaksud > uus käibemaksu tüüp “Välisriigi käibemaks” ja uus veerg Riik. Olemasolevatel ridadel salvestatakse riigiks EE.
 • Andmete import > ARK-i impordi häälestus – saab seadistada riiklikust autoregistrist päritud andmete vastavuse Rapidiga.