Toimingud kliendiga

Moodulisse saab kirja panna kliendiga seonduvat igasugust tekstilist informatsiooni – missuguseid toiminguid on tehtud või vajavad veel teostamist.
Infoks võib olla näiteks kirjeldus toimingust – täna helistasin või kirjutasin või leppisin kliendiga milleski kokku või peaks midagi tulevikus tegema.
Toimingule saab lisada ka meeldetuletuse kindlaks kuupäevaks. Kui siis vastav inimene sellel kuupäeval (või hiljem) Rapidisse sisse logib, siis antakse talle see teade ekraanile. Meeldetuletuse saab märkida kas konkreetsele inimesele või tervele kasutajagrupile – siis teatatakse kõigile selle grupi liikmetele.
Sinnasamasse saab lisada ka faile (pdf või txt või muus formaadis), näiteks allkirjastatud ja skännitud leping.