Pearaamat

 • Finantsraamatupidamine.
 • Kandedokumendid pearaamatusse – koostamine, trükk.
 • Võimalus alustada uue dokumendi lisamist varem sisestatud dokumendi andmetega.
 • Teiste moodulite poolt koostatud automaatlausendid.
 • Automaatsed aastalõpukanded.
 • Lausendite import välistest andmebaasidest.
 • Kontoplaan kuni kaheksatasemeline.
 • Riigiraamatupidamise klassifikaatorid.
 • Sügavuti avatavad aruanded.
 • Kõigi tasemete koondkäibeandmikud. Korrespondeeruvad kontod.
 • Allüksuste ja objektide tulud – kulud.
 • Isikute ja projektide tulud – kulud.
 • Konto käibe detailne aruanne koos artiklitega läbi kõigi moodulite.
 • Päevaraamatu väljatrükk kirjetena.
 • Koondlausendi aruanne.
 • Pearaamatu väljatrükk.
 • Bilanss, kasumiaruanne, käibedeklaratsioon, rahavoogude aruanne.
 • Aruannete generaator.
 • Konto käive klientide lõikes.
 • Andmete eksport Exceli faili.
 • Riigiasutustele – saldoandmik, meetmeandmik ja saldoteatised.
 • Riigiasutustele – kassakulu aruanne.
 • Eelarve ja selle täitmise jälgimine – lisamoodul EELARVE.
 • Aruanne maksuametile INF3 “Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon”.
 • Aruanne maksuametile INF4 “Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon”.
 • Võimalus seadistada kasutaja õigused dokumentide vaatamiseks/muutmiseks või
  aruannete koostamiseks – lisamoodul ISIKUTE ÕIGUSED.