Peamooduli RAPID PALK võimalused

 • palga arvestamine ja automaatne maksustamine;
 • töötajate andmete säilitamine;
 • töölepingute register;
 • ühel isikul mitme püsitasu üheaegse arvestamise võimalus;
 • ühe töölepingu raames saab kirjeldada erinevaid tööülesandeid või ametikohti – inimene võib töötada erinevates osakondades, erinevatel ametitel erineva koormusega (lisamoodul TÖÖLEPPED);
 • isiku püsitasude muutuste ajalugu;
 • isikul võib olla üheaegselt mitu töölepingut;
 • töötasust automaatsed igakuised kinnipidamised: protsendilised, summalised, kättejääva piirsumma kontrolliga  – elatusraha, täitelehtede alusel, ettevõtte laen, ametiühingumaks, jmt (lisamoodul PÜSIKINNIPIDAMISED);
 • puudumiste sisestamine ja arvestamine töötasu arvutamisel – haigus, tööluus, palgata puhkus, lapsehoolduspuhkus, ajateenistus, jm;
 • ühekordsed tasud ja kinnipidamised;
 • tükitöötasud;
 • kuupalkade, tunnitasude ja muude püsivate palgakomponentide automaatne arvestamine;
 • haigushüvitiste arvestamine automaatselt õigete päevade eest sõltumata haiguslehe kestvusest, nii 70%-ne, kui ka 100%-ne hüvitis;
 • puhkusetasude arvestamine
  • automaatselt kõigile lähiajal algavatele puhkustele;
  • käsitsi isiku ja puhkuseperioodi valimisega;
  • erinevad puhkusetasu liigid – puhkusetasu kuue kuu keskmise kalendripäeva alusel, puhkusetasu kuupalga säilitamisega, õppepuhkus, vanemapuhkus, isapuhkus, töövõimetuspensioni saaja lisapuhkus, palgata puhkus, jmt.;
 • netosummast (väljamakstav summa) brutosumma arvutamine töökäsul;
 • dokumente saab parandada;
 • väljamakstavate summade automaatne maksustamine kassapõhiselt;
 • kui muutub mõni palgamaksu määr, siis

  • need uuenevad internetist automaatselt ise koos uue versiooniga (RAPIDi püsiklient);
  • või sisestab palgaarvestaja uued määrad ise käsitsi (kui kasutaja ei ole RAPIDi püsiklient);
 • pensionikindlustuse automaatne kontroll Väärtpaberikeskuse serverist;
 • töövõimetuspensioni saava isiku sots.maksu soodustusega arvestamine ja vastav aruanne pensioniametile;
 • riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu aruanne;
 • töötasu koond- või/ja üksikud maksekorraldused internetipankadesse (Swedbank, SEB Pank ja E-Riigikassa);
 • palgasedelid e-postiga, palgalehed, palgatõend, TSM-tõend aktiivse kuu või varasemate kuude andmetest;
 • mitmesugused aruanded aktiivse kuu või varasemate kuude andmetest;
 • võimalus koondada ametikohti gruppidesse ja saada aruandeid ametigruppide lõikes;
 • maksudeklaratsioon TSD väljatrükk ja elektroonselt maksuametile;
 • aasta isikukaart kuude lõikes või summeeritult;
 • automaatsed lausendid RAPID FINANTS-i ja Hansa raamatupidamistarkvara jaoks;
 • automaatsed maksude viitvõlalausendid ja maksukohustuste lausendid lähtuvalt palga väljamaksu kuupäevast;
 • isikliku sõiduauto hüvitiste deklaratsioon INF14;
 • palgakalkulaator – ühe nupuvajutusega saab prognoosida palgasummasid (neto-, bruto või palgafond);
 • aruandlus Töötamise registri jaoks ja andmevahetus e-maksuameti TÖRiga (lisamooduliga PERSONAL);
 • saadud ja saadaolevad puhkused, puhkuste inventuur, puhkusegraafiku, -avalduse ja -teatise trükk (koos lisamooduliga PUHKUSED);
 • kuni 5 iseseisva ettevõtte palgaarvestus (lisamooduliga RAAMATUPIDAMISBÜROO on ettevõtete arv piiramatu).

Loe edasi peamooduli PALK lisamoodulitest >>