Rapid Finants moodul Müük

 • Müügiarvete koostamine, trükkimine ja saatmine e-kirjaga.
 • Erinevad valuutad.
 • Võimalus luua uus arve varem sisestatu andmetega.
 • Arvet koostades võimalik vaadata kliendiga varem toimunud müügi- ja ostutehinguid.
 • Arvet koostades on võimalik kontrollida klienti Krediidiinfo veebist ja  Krediidiinfo maksehäire registris. Vaata täpsemalt …
 • Müügiarve väljatrüki vormi kujundamise võimalus.
 • Kreeditarve koostamise võimalus ja selle sidumine tavaarvega.
 • Sisestatud müügiarvele koostatakse automaatne raamatupidamiskanne.
 • Sularahas arve tasumisel automaatne raha sissetulekudokument kassasse.
 • Maksekaardiga arve tasumisel automaatne raha sissetulekudokument kogumiskontole.
 • Maksetähtajad ja nende jälgimine.
 • Seadistatavad hinnasoodustused ajaliselt või müügilepingu tüüpide lõikes.
 • Põhjalik andmik kliendile esitatud arvetest ja raha laekumistest.
 • Meeldetuletus kliendile tasumata arvest e-postiga või paberile.
 • Saldoteatised ja nende saatmine e-postiga või trükkimine paberile.
 • Võlgnevuste analüüs.
 • E-arvete väljastamine ja sissetoomine – lisamoodul E-ARVED.
 • Laoarvestusega kauba laost automaatne väljakandmine.
 • Arvete eest raha laekumine Panka, Kassasse, Pearaamatusse või Tasaarveldus ostuarvega; ettemakse sidumine müügiarvega.
 • Müügiplaan ja selle täitmise jälgimine.
 • Erinevate käibemaksumäärade kasutamise võimalus. Seadistatav käibemaksumäär.
 • Müügitellimustest arve koostamine – võimalus ühte tellimust jagada mitmele arvele ja/või koondada mitu tellimust ühele arvele.
 • Püsimaksega e-arvete automaatne saatmine lähtuvalt klientide eelistusest edastuskanali osas – lisamoodul E-ARVED.
 • Riigiasutustele – klientide võlgnevus tehingupartnerite lõikes.
 • Müügiaruanded
  • Kõigi parameetrite müügiaruanne
  • Laekumata müügiarved
  • Müügiarvete laekumised
  • Müügid müüjate, klientide, kliendigruppide ja käibemaksumäärade jmt lõikes
  • müügi tulemi analüüs perioodide lõikes
  • aruannete eksport excelisse
  • . . .

Kui on vaja koostada kuust-kuusse korduvaid enam-vähem ühesuguseid arveid, siis tutvuge mooduliga MASSARVED.