Artiklid

 • Müügi-, ostu-  ja laoartiklid.
 • Kaupade ja teenuste nimistu ning hinnakiri
 • Artiklit võimalik kirjeldada järgmiste parameetritega:
  • nimetus (kuni 70 sümbolit)
  • kood (kuni 20 sümbolit)
  • mõõtühik
  • mark
  • käibemaksumäär
  • tulu- ja kulukonto määramine dokumentide automaatkonteerimiseks
  • kuni kolm erinevat müügihinda
  • müügihindade automaatne kuvamine kahes vääringus – eesti kroonides ja eurodes
  • tähtajaline või tähtajatu hinnasoodustus
  • toote pilt ja internetiaadress
  • vaba tekst põhjalikumaks kirjeldamiseks
  • hoiatus artikli müügi- või ostuarvele lisamisel
  • kui artiklit arvestatakse laos, siis laoarvestuse meetod – keskmine hind, FIFO või partiiarvestus seerianumbriga
  • teine mõõtühik ja kahe mõõtühiku vaheline suhe
  • riigiasutuste lisaparameetrid – lisamoodul RIIGIASUTUS
  • lisatekst müügiarvele trükkimiseks
  • Võimalus jagada artiklid kolme erinevat tüüpi gruppidesse, mis võivad olla omavahel seotud.
 • Laojäägi vaatamine – lisamoodul MÜÜGILADU
 • Artikliga varem tehtud tehingute vaatamine
 • Võimalus alustada uue artiklikaardi loomist olemasoleva artikli andmetega.
 • Müügihinna kujundamine tervele grupile artiklitele.
 • Mittekasutatavate artiklite otsing ja käibelt mahamärkimine.
 • Andmete eksport Exceli faili.
 • Võimalus seadistada kasutaja õigused artiklite lisamiseks/ vaatamiseks/ muutmiseks – lisamoodul ISIKUTE ÕIGUSED.