PALK 2018 oktoober, november,detsember

Peamoodul PALK täiendused

 • Kuu sulgemisel ei arvutata sotsiaalmaksu miinimumi kohustuse täitmiseks maksu juurde töötajatele, kelle töötasu on kehtestatud määrast väiksem, aga kelle puhul arvestuskuul on täidetud järgmised tingimused:
  1. kellel on vähemalt 1 laps vanusega alla 3 aasta;
  2. kellel on 3 või rohkem last vanusega alla 19 aasta;
  3. kes on pensionär, st Töövõtja töötuskindlustuse maksu lõpptähtaja kuu on möödunud. Alus: Sotsiaalmaksu seaduse §2 lg4

  • Kanded päevaraamatusse > Koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu > neile tingimustele vastavaid töötajaid, kelle töötasu on väiksem sotsiaalmaksu miinimumi kohustuse määrast, kuvatakse nimekirjas koos mittearvestamise põhjusega.
  • Kui tööandjal puudub sotsiaalmaksu miinimumi kohustus muul töötajast tuleneval püsival põhjustel, siis seda määratakse endiselt Isiku andmetes töölehel Maksud, linnuke “Sotsiaalmaksu miinimumi kohustus”. Muu püsiv põhjus on töötaja, kes on õpilane või üliõpilane, alaealine, osalise töövõimega või on olnud pikalt töötu.
   (Kui töötaja on olnud haige või puhkusel või ajateenistuses, siis seda arvestab programm juba aastaid sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestamisel.)
   Loe lisaks siin…
 • Isikute andmed > topeltklikiga ühe isiku kaart ekraanile >
  • Maksud >
   1. Sotsiaalmaksu miinimumi (SMM) kohustuse linnukest saab kasutaja muuta ainult siis, kui töötamise liik seda võimaldab.
   2. Kui kasutaja sisestatab isikule uut lepingut, millel töötamise liik võimaldab muuta SMM kohustuse linnukest ja isik ei ole Osalise töövõimega, siis paneb RAPID automaatselt SMM kohustuse linnukese peale.
   3. Kui kasutaja muudab olemas oleval või uuel lepingul töötamise liigi selliseks, mis ei võimalda SMM kohustust, siis võtab RAPID maha ka maksude lehel SMM linnukese.
   4. Kasutaja ei saa ise enam muuta tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindluste alguse kuud ja aastat. Rapid salvestab nende maksude alguseks alati tööle asumise kuu ja aasta.
  • Leping > uus tekstiväli “Tööülesanne”:
   1. Tööülesandeks sisestatud tekst lisatakse töölepingu väljatrükile.
   2. Töölepingu väljatrükk toimub lepingu numbri taga printeri nupu alt. Algseadistuse tegemiseks palun küsige abi RAPIDi klienditoelt!
   3. Töölepingu teksti seadistamine: moodul ADMIN > Kujunda aruannet > Tööleping.
  • Leping > uus parameeter “Töötamise asukoht”:
   1. Vajalik Töötamise registri uute nõuete täitmiseks. Loe edasi varasemast uudisest …
   2. Valige riik. Kui valida välisriik, siis täpsemat töötamise asukohta ei ole vaja määrata.
   3. Eestis töötavale töötajale valige asukoha aadress:
    nupuga F3 saate otsida nimekirjast vajaliku;
    kui sisestada osa nimetusest, siis akna sulgemisel on kombos ainult otsingule vastavad kirjed;
    Asukohtade kataloogi saate vajadusel täiendada Kataloogid > Asukohad.
  • Leping > Ametikood:
   1. Ei saa enam sisestada suvalist ametikoodi, sest peab vastama TÖRi uutele parameetritele.
   2. Ametikoodiks saab valida kataloogis olevaid koode.
   3. Nupp F3 avab nimeosa järgi otsingu.
 • Isikute andmed > “Lisa uus töötaja” või “Lisa uus leping varem sisestatud isikule” > tööleht Leping > parameeter “Töötamise asukoht” täidetakse eelseadistatud asukoha väärtusega (Seaded > Üldparameetrid > “Enim kasutatav töötamise asukoht”); kasutaja saab seda vajadusel muuta.
 • Arvestuskaardid > topeltklikiga isiku kaart ekraanile > Maksustamine > täiendatud selgitavaid abitekste.
 • Töökäsud > Lisa uus või ava topeltklikiga olemasolev töökäsk > nüüd kuvatakse töökäsu real isiku nimi punase fondiga kui tööleping või lepe lõpeb järgneval kuul. Varem kuvati punase fondiga ainult arvestuskuul lõppevaid isikuid.
 • Väljamaksed >
  • lisatud tabeli lõppu uus tulp “Arvutatud”, kus kuvatakse väljamakse arvutamise/ tühistamise kuupäevi.
  • topeltklikk kuupäeval, avab arvutamiste/tühistamiste logitabeli.
  • tabeli all äärel nupp “Vaata logi”, kus kuvatakse kogu logitabel kõikide väljamaksete kirjetega.
 • Palgaaruanded >
  • Palgasedelid > kasutaja valib vajaliku kuu ja isiku(d) > Saada e-kirjaga: võimalus väljastada palgalehele info ka tehtud kinnipidamise kohta – kinnipidamise jrk nr ja täiteasja number (html-kujundus).
  • Arvestatud maksud. Lisatud allüksuse veerg; otsingus allüksus.
  • Aruanded riigile > INF14 Hüvitised > aruanne ekraanile >
   1. Lisatud tervisekulude hüvitised. Loe veel varasemas uudises …
   2. Koosta XML-fail > täiendatud aruande faili vastavalt maksuameti muutunud nõudmistele.
 • Kataloogid >
  • Maksud – 2019. aasta uued maksumäärad lisati automaatselt maksude tabelisse. Loe edasi siit…
  • Töötamise liigid >
   1. lisatud uus tulp SMK – sotsiaalmaksu miinimumi kohustuse võimalikkus.
   2. Töötamise liikidel „Tööleping“, „Tähtajaline tööleping“, „Avalik teenistus (ATS)“ ja „Valla- või linnav. liige, KOVi volikogu liige“ on SMK linnuke =JA, st tööandjal lasub kohustus maksta sellise liigiga töötavate isikute eest sotsiaalmaksu seaduses kehtestatud minimaalses kuumääras. Alus: Sotsiaalmaksu seaduse §2 lg3
   3. Kui Töötamise liigil SMK linnuke puudub, siis maksab tööandja sotsiaalmaksu tegelikult teenitud töötasult.
  • Asukohad – uus töötamise aadresside kataloog.
   1. Vajalik Töötamise registri (TÖR) uute nõuete täitmiseks.
   2. Aadressid on täpsusega kuni tänav-maja-korter, sest nii on TÖRi nõue.
   3. Tabeli päises kiirotsing koodi ja nimetuse järgi.
   4. Kui Seadetes on määratud enimkasutatav asukoht, siis on see kirje aktiivne ja helesinise taustaga.
   5. Kui kood on töölepingule valitud, siis kataloogis seda enam muuta ei saa.
   6. Nimekirja on lisatud ainult sadakond aadressi näidisena, sest andmebaas on väga suur.
   7. Uue asukoha aadress tuleb lisada korteri täpsusega. Abitekst asukoha aadressi ja koodi lisamiseks on tabeli all.
   8. Asukoht muutub kohustuslikuks TÖR-is alates 1. juunist 2019. Loe veel varasemas uudises …
  • Ametikoodid – uued, kuni 8-kohalised TÖRis nõutavad koodid.

   1. Vajalik Töötamise registri (TÖR) uute nõuete täitmiseks.
   2. Päises kiirotsing koodi, nimetuse ja selgituse järgi.
   3. Kohustuslik parameeter töötaja registreerimisel TÖR-is alates 1. juunist 2019.
   4. Koodid on loodud varasemate ISCO koodide alusel Statistikaameti poolt.
  • Ametid – ettevõtte sees kasutusel olevate ametite nimetused.
   1. Nüüd võimalik ametile määrata TÖRi ametikood – tulp ISCO.
   2. Kui ametile on määratud TÖRi ametikood (ISCO), siis töölepingule ameti määramisel lisatakse sellele ka TÖRi ametikood. Kasutaja ei pea tegema lisatööd TÖRi ametikoodi määramiseks.
   3. ISCO tulbas toimib ka F3 – otsing nimeosa otsing.
   4. Tabeli all saab käivitada protseduuri “Salvesta ametile vastav ISCO-kood Isikute andmetesse.”
 • Seaded > Üldparameetrid > uus väärtus – “Enim kasutatav töötamise asukoht”.
  • Kui kasutaja on määranud oma ettevõttes enim kasutatava töötamise asukoha, siis klikkimisel nupule “Kanna kõigile isikutele, kellel puudub” täidetakse selle väärtusega isikute andmetes töökoha asukoht.
 • Kui kasutaja käivitab uuel aastal esimest korda mooduli PALK, siis tehakse pensionikindlustuse automaatkontroll kõigile isikutele. Aastavahetusega võib muutuda pensioniealiste ja täiskasvanuks saanud isikute pensionikindlustuse kohustuslikkus. Loe edasi …

Lisamoodul PUHKUSED täiendused

 • Puhkused > lisa uus puhkus >
  • Puhkuseliigiks pakutakse ette isiku kehtivate puhkuseõiguste hulgast iga-aastast põhipuhkuse liiki (varem viimati kasutatud puhkuseliiki).
  • Kui kasutaja sisestab/muudab puhkuseliigi iga-aastaseks põhipuhkuseks, mille õigust pole antud isikule määratud, siis RAPID hoiatab „Isikul puudub õigus seda liiki iga-aastasele põhipuhkusele. Kas oled kindel, et soovid seda sisestada?”.
  • Parameeter “Nõustub puhkusele lubama” – siin valikus kuvatakse ainult neid isikuid, kellel (pealeppe) ametil on linnuke “Puhkusele lubaja”.
 • Kataloogid > Ametid – uus linnuke “Puhkusele lubaja”
  • märgitakse linnukesega need ametid, kes tegeleb töö korraldamisega ja otsutab kas on võimalik töötaja antud perioodiks puhkusele lubada või mitte.
 • Kataloogid > Puhkuseliigid > Korralisus,aegumine > täiendatud korralisuse,aegumise kirjeldust: “Lapse- ja hooldaja puhkused igal aastal – aegub kalendriaasta lõpus”
 • Tabeli all on link puhkuste juhendile “Loe puhkustest“.

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Töötamise registri kannete nupp TÖR on nüüd peamenüüs, sest töötajate andmete täiendamiseks uute kohustuslike parameetritega on see vajalik paljudele.
  • TÖR aruannete nimekiri > “Otsi uusi ja muudetud lepinguid” >
   1. aruanne ekraanile > kui puudub ameti- või asukoha kood (uued kohustuslikud parameetrid TÖRis), siis on kirje punane;
   2. aruandesse ei lisata lepingute infot kui lepingu töötamise liik on “Rendi või hüvitise saaja” (tunnuseks on parameetri TÖR_LIIK puudumine Kataloogid>Töötamise liigid);
   3. aruandesse ei lisata lepingu infot kui töölepingu lõppemise kuupäev on vanem kui 3 kuud.
  • TÖR aruannete nimekiri > kasutaja avab topeltklikiga varasema aruande või lisab uue > aruande päises nupp “Koosta TÖR kannete fail”:
   1. kui töötamise liik on Tööleping (TÖR_LIIK = 1), Avalik teenistus (TÖR_LIIK = 2), Omavalitsuse valitud või nimetatud liige (TÖR_LIIK = 4) või Tasuta töötamine (TÖR_LIIK = 501), siis lisatakse aruandefaili uued nõutavad parameetrid – ametikood, asukoha kood, riigi kood ja koormus.
   2. Kannete päises on uus nupp “Mine e-maksuametisse”, et selle avamine toimuks kiiresti ja lihtsalt.
   3. Fail koostatakse samasse kausta, kuhu salvestatakse TSD-aruande fail, faili nimeks tor_<firma.reg.kood>.csv ; peale faili loomist avatakse kaust ekraanile.
  • Kuna maksuamet lisab ise jaanuar 2018 TSD alusel töötamise registrisse töötamise koormused, siis lisatakse automaatselt koormus ka RAPIDis TÖR-i logi kirjetele, mis on koostatud enne 01.01.2019.
 • Isikute andmed > topeltklikiga ühe isiku kaart ekraanile > tööleht “Töölepped” > üks lepe topeltklikiga ekraanile > uus nupp “Saada e-kiri uute leppetingimuste kohta” > võimalus saata e-kiri viimase leppetingimuse andmetega kas töötajale või osakonna juhile. Ettepakutavad adressaadid saab häälestada Seaded > Üldparameetrid > “Teavituskiri leppe muutusest, saajad”.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kujunda aruannet > Tööleping > töölepingu teksti kujunduses saab kasutada lisaks varasematele uusi parameetreid:
  • allkirjastaja nimi (w_wjuht.nimi) – määratakse palga üldhäälestuses
  • allkirjastaja amet (w_wjuht.amet)
  • oma ettevõte (nimiw_omaasut.nimi)
  • oma ettevõtte registrikood (w_omaasut.regnr)
  • oma ettevõtte aadress (w_omaasut.asutaadress)