MIINIMUMPALK JA PALGAMAKSUD 2019

Töötasust kinnipeetavad maksud 

Töötasust kinnipeetavate maksude määr 2019. aastal ei muutu.
Aastal 2019 on tulumaksu määr 20%, sama kui oli aastal 2018.
Ka tulumaksuvaba summa suurus on endiselt astmeline, sõltub töötaja sissetulekust. Kui isiku kuu töötasu on kuni 1200 eurot, siis saab rakendada tulumaksuvabastust 500 eurot. Kui tulu on vahemikus 1201 kuni 2100 eurot, arvutatakse kuu tulumaksuvaba summa järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (tulu summa – 1200). Kui tulu on üle 2100 euro, siis tulumaksuvabastust ei ole. Loe ka eelmise aasta uudiskirja siin.

Töötuskindlustuse maksumäärad on kehtestatud aastateks 2016 – 2019 tööandjale 0,8% ja töövõtjale 1,6%, alus: VV määrus. Pensionikindlustuse maksemäär on kõigil 2%.


Aastal 2019 on tulumaksu määr 20% ja

tulumaksuvaba summa on vahemikus 500 kuni 0 eurot sõltuvalt isiku sissetulekust.
Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjal 0,8% ja töövõtjal 1,6%.
Pensionikindlustuse maksemäär on 2%.
  .  

Sotsiaalmaksu vähim kuumakse 

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Alus: Sotsiaalmaksuseaduse §7
Sotsiaalmaksu vähim kuumakse tuleneb eelneva aasta 1. juulil kehtivast töötasu alammäärast. Käesoleval aastal oli töötasu alammäär 500 eurot, sellelt arvestatav maks määras 33% on 165 eurot (seni oli 470 ja maks 155,10). Alus: töötasu alammäär VV määrus, sotsiaalmaksu kuumäär Sotsiaalmaksuseadus §2(1) ja 2019. aasta riigieelarve seaduse §2 lõige 8 (vastu võetud 12.12.2018, seisuga 18.12 RT-s avaldamata).


Aastal 2019 on
sotsiaalmaksu miinimumkohustus 165 eurot,
sotsiaalmaksu määr 33%.
.

Miinimumpalk

Brutopalga alammäär kerkib 1. jaanuarist 2019 seniselt 500 eurolt 540 eurole kuus. Alus: VV määruse eelnõu. Miinimumpalga alammäär kehtib alates 01.01.19 tekkepõhiselt, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.
RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:
•    Lapsepuhkus.
Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse miinimumpalga alusel aasta keskmine tööpäeva tasu, alates 01.01.2019:  540 / 253 * 12 = 25,61.
Loe veel >>
•    Õppepuhkus miinimumpalgalt. Loe edasi >>
•    Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel. Loe edasi >>


Kuupalga alammäär on 540 eurot ja
tunnitasu alammäär 3,21 eurot.
Aastal 2019 on lapsepuhkuse päevatasu 25,61.
  . 

Elatusmiinimum

Statistikaamet avaldab 2019 aasta algul arvestusliku elatusmiinimumi uue määra, mis on vajalik kohtutäiturile töötasust kinnipidamiste arvutamisel. Aastal 2018 oli elatusmiinimumi summa 207,23 eurot.
Täiendatud 01.03.2019: Statistikaamet andmetel on 2019 aasta arvestuslik elatusmiinimum 215,44 eurot.


RAPIDi püsiklient

  1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded, Uus versioon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  3. Nüüd on uued 2019-nda aasta maksumäärad ja miinimumpalk Teie tarkvaras RAPID PALK olemas.

Tähelepanu!

2019. aasta esimesel tööpäeval moodulit PALK käivitades toimub automaatne pensionikindlustuse kontroll – internetist riiklikust pensionikeskusest kontrollitakse kas uuel aastal on muutusi isikute pensionikindlustuses. Muutusi võib olla 55-aastastel ja vanematel ning aasta jooksul 18-aastaseks saanud töötajatel. Pensionikindlustuse maksete lõpetamisest saate lugeda varasemas artiklist siin.